Rüzgar santralleri

Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

Rüzgar santralleri
Rüzgâr türbini, rüzgârdaki

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kinetik enerjiyi önce
Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, rölatif (bağıl, göreceli, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi artar. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunum
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mekanik enerjiye daha sonra da

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sine dönüştüren sistemdir.

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve
Jeneratör Herhangi bir enerji türünü elektrik enerjisine çeviren makina. Bu cihazlara, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinalar, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bataryalar, ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotoelektrik hücreleri, ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren termoelektrik jeneratörler dahildir. Dinamo denilen elektromanyetik jeneratörde bir bobin, manyetik alan içinde endüksiyon çizgilerini kesecek şekilde hareket ettirilir. Elektrostatik jene
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi
Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi.

Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi
Rotor kelimesi, makinelerin dönen bölümlerini tanımlamakta kullanılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli
Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen doğru akım kaynaklarıdır. Akümülatörde elektrolit olarak sülfirik asit çözeltisi, elektrot olarak da genellikle kurşun elektrotlar kullanılır.Sülfirik asit içerisine konulan kurşun elekrotlarda
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.

AERODİNAMİK;Alm. Aerodynamik (f.), Fr.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralelken meydana gelir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.

Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak
Suyun cisme yukarı yönlü, ağırlığı hafifletici bir kuvvet uygulamasına suyun kaldırma kuvveti denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin verilebilir.

Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya
Bir cismin veya kişinin havada düşüşünü frenlemeye veya süratli bir hava vasıtasının iniş esnasında süratini azaltıp durdurmaya yarayan kubbe biçiminde bir yelken.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.

SiklendirmeKullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme eksenine göre sınıflandırılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre " " (YERT) ve " ” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Yatay eksenli

Bu tip türbinlerde dönme ekseni rüzgâr yönüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar. Ticari türbinler genellikle yatay eksenlidir. Rotor, rüzgârı en iyi alacak şekilde, döner bir tabla üzerine yerleştirilmiştir.

Yatay eksenli türbinlerin çoğu, rüzgârı önden alacak şekilde tasarlanır. Rüzgârı arkadan alan türbinlerin yaygın bir kullanım yeri yoktur. Rüzgârı önden alan türbinlerin iyi tarafı, kulenin oluşturduğu rüzgâr gölgelenmesinden etkilenmemesidir. Kötü tarafı ise, türbinin sürekli rüzgâra bakması için dümen sisteminin yapılmasıdır.

Yatay eksenli türbinlere örnek olarak pervane tipi rüzgâr türbinleri verilebilir. Bu tip türbinlerin kanatları tek parça olabileceği gibi iki ve daha fazla parçadan da oluşabilir. Günümüzde en çok kullanılan tip üç kanatlı olanlardır. Bu türbinler elektrik üretmek için kullanılır. Geçmişte çok kanatlı türbinler tahıl öğütmek, su pompalamak ve ağaç kesmek için kullanılmıştır.

Düşey eksenli

Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş yönüne diktir. tipi, tipi gibi çeşitleri vardır. Daha çok deney amaçlı üretilmiştir. Ticari kullanımı çok azdır.

Bu türbinlerin üstünlükleri şöyle sıralanabilir:

 • Jeneratör ve dişli kutusu yere yerleştirildiği için, türbini kule üzerine yerleştirmek gerekmez, böylece kule masrafı olmaz.

 • Türbini rüzgâr yönüne çevirmeye, dolayısıyla dümen sistemine ihtiyaç yoktur.

 • Türbin mili hariç diğer parçaların bakım ve onarımı kolaydır.

 • Elde edilen güç toprak seviyesinde çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır.

  Sakıncaları ise şöyledir:

 • Yere yakın oldukları için alt noktalardaki rüzgâr hızları düşüktür.

 • Verimi düşüktür.

 • Çalışmaya başlaması için bir motor tarafından ilk hareketin verilmesi gerekir, bu yüzden ilk hareket motoruna ihtiyacı vardır.

 • Ayakta durabilmesi için tellerle yere sabitlenmesi gerekir, bu da pek pratik değildir.

 • Türbin mili yataklarının değişmesi gerektiğinde, makinenin tamamının yere yatırılması gerekir.

  Darrieus tipi

  Darrieus tipi düşey eksenli rüzgâr türbininde, düşey şekilde yerleştirilmiş iki tane kanat vardır. Kanatlar, yaklaşık olarak türbin mili uzun eksenli olan bir elips oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Kanatların içbükey ve dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı nedeniyle dönme hareketi oluşur. Yapısı gereği Darrieus tipi rüzgâr türbinlerinde, devir başına iki kere en yüksek tork elde edilir. Rüzgârın tek yönden estiği düşünülürse; türbinin verdiği güç, sinüs şeklinde bir eğri oluşturur.

  Savonius tipi

  Savonius türbinleri, iki ya da üç adet kepçeye benzer kesitin birleşimi şeklindedir. En yaygını iki adet kepçenin bulunduğu durumdur ve “S” şeklini andıran bir görüntüsü vardır. Savonius türbininde akışkan içbükey kanat üzerinde türbülanslı bir yol izler ve burada dönel akışlar meydana gelir. Bu dönel akışlar Savonius türbininin performansını düşürür, bu nedenle elektrik üretiminde pek fazla kullanılmazlar. Daha çok su pompalama amaçlı ve rüzgâr ölçümlerinde kullanılan anemometre olarak kullanılırlar.

  Türkiye'deki enerji santralleri

  Katı fosil yakıtların kimyasal enerjisinin kazanlarda buhar elde etmek için kullanıldığı ve Rankine su-buhar çevrimine uygun Buhar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralleridir.

  Günümüzde elektirik büyük oranda bu yöntemle üretilmektedir.

 • ANEMOMETRE Alm. Anemometer (n), Fr. Anemometre, İng. Anemometer. Rüzgarın hızını ölçen alet. Rüzgar hızının doğrudan doğruya ölçülmesi pratik olmayıp, meydana getirdiği fiziki etkiden faydalanılarak ölçülür. Hızın, basınçta meydana getirdiği değişiklik, sıcak cisimlerin hava akımı içerisinde soğuması, hız ve basınç değişmesinden ses hızının değişmesi bu fiziki etkilerden bazılarıdır. Ancak, genel olarak anemometreler havanın sürükleme etkisinden faydalanıla
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , 1355 MW

 • Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 1440 MW

 • HakkındaAfşin-Elbistan B Termik Santralı Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi'nin, Çoğulhan Belde'sinde Çöllolar sektöründeki 544 milyon ton düşük kalorili linyit kömür rezervlerinin kullanılması ile ülkemizde devamlı olarak artan enerji ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Afşin-Elbistan B Termik Santralı, 4 üniteden oluşmaktadır ve herbir ünite 360MW kurulu güce sahiptir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çayırhan Termik Santrali, 640 MW


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Çatalağzı Termik Santrali, 300 MW


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , 180MW

 • , 1360MW

  Yeniköy termik santrali,

  Yatağan Termik Santrali,

  Kemerköy Termik Santrali,

  SEyitömer Termik Santrali,

  Tunçbilek Termik Santrali,

  Soma TErmik Santrali,

  Çan Termik Santrali,

  Orhaneli Termik Santrali,

  Artvin Hopa Termik Santrali,

  Sivas Kangal TErmik Santrali,

  Aliağa Termik Santrali,

  Hidroelektrik Santraller  Yüksek seviyedeki su birikintisinin potansiyel enerjisinin su türbinlerini tahrik etmek için kullanıldığı santrallerdir.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Atatürk Barajı Hidroelektrik santrali, 2405 MW

 • ATATÜRK BARAJI GAP Projesi içinde, Karakaya Barajının l80 km mansabında, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine 24 km uzaklıkta Fırat Nehri üzerinde kurulan baraj.

  İnşaatına; 4 Kasım l983 tarihinde başlandı. l994 senesinde bitirilmesi planlanan baraj; sulama ve enerji elde etmek maksadıyla yapılmıştır. 2400 megavat, yılda 8.9 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek kapasitededir. 84.4 milyon m3 kaya ve toprak dolgu ile, dolgu hacmi bakımından bugüne kadar dü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Keban Barajı Hidroelektrik santrali, 1330 MW

 • 12 Haziran 1966’da yapımına başlanan ve 1974’de hizmete giren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı, üretime başlamasının 25.yılında, yaklaşık 148 milyar kWh enerji üretimiyle, ekonomiye 7.5 milyar $’lık katkı sağlamış, 63 872 ha’lık bir alanın da sulanmasını mümkün kılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Karakaya Barajı Hidroelektrik santrali, 1800 MW

 • Fırat Nehri üzerinde kurulan GAP Projesi içinde, Keban Barajından sonra ikinci kademeyi teşkil eden baraj.Keban Barajına 166 km, Diyarbakır iline 134 km mesâfede ve Çüngüş ilçesi sınırları içindedir. 1976 yılında ihâle edilerek inşâatına başlanmış 1987 yılında tamamlanmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Özlüce Barajı Hidroelektrik santrali, 200 MW


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gökçekaya Barajı Hidroelektrik santrali, 278 MW

 • Gökçekaya Barajı, Eskişehir'inde, Sakarya Nehri üzerinde, Sarıyar Barajı mansabında(çıkışı) hidroelektrik enerji üretimi amaçlı, 1967 - 1972 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Obruk Barajı Hidroelektrik santrali, 203 MW

  Obruk Barajı, Kızılırmak nehri üzerinde enerji ve sulama amaçlı olarak kurulmakta olan Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımına 29 Şubat 1996 yılında başlanmış olup HES üniteleri yapım aşamasındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Termik santraller(Sıvı/gaz yakıt, kojenerasyon, kombine çevrim)  Gaz türbinleri ve egzost kazanları kullanarak buhar türbinleri ile güç üretimi yapan termik santrallerdir.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , 1400 MW

 • Ambarlı Termik Santrali, 1350 MW

 • AMBARLI TERMİK SANTRALI İstanbul-Avcılar'da kurulu Türkiye'nin en büyük termik elektrik santrallerinden. Kuruluş çalışmalarına 1964 senesinde başlandı. İlk ünitesi 1967'de, diğer üniteleri de 1970-71'de faaliyete geçti. Toplam beş ünitesi olan Ambarlı Termik Santralinin kurulu gücü 630 megawattır. Santral tam kapasite ile çalıştığı zaman günde 14 milyon, yılda 4-4,5 milyar kilowat saat elektrik enerjisi üretmektedir.

  İpraş, Ataş ve Aliağa rafinerilerinden getirilen f
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , 2250 MW

 • , 750 MW

  Termik santraller(Güneş enerjisi santralleri)  Güneşden gelen ışınların enerjisinin kullanıldığı santraller.

 • Henüz Türkiyede bulunmamaktadır.

  Termik santraller(Nükleer santraller)  Atom parçacıklarını ayıran veya birleştiren, fizyon veya füzyon enerjisinin kullanıldığı santraller.

 • (Proje aşamasında) 2500 MW (Tahmini)

  Termik santraller(Jeotermal santraller)  Yeraltı sıcak katmanlarınını yüksek sıcaklık kaynağı, atmosferi düşük sıcaklık kaynağı olarak kullanmak suretiyle güç üretimi yapan santrallerdir.

 • , 15 MW

  Rüzgâr enerjisi santralleri

  Rüzgâr türbinleri vasıtasıyla güç üretimi yapan santrallerdir.

 • , 30 MW

 • Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali , 50 MW • Ayrıca bakınız

 • Enerji

 • Rüzgar Enerjisi

 • Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Rüzgar santralleri Resimleri


  • Düz tip bir Darrieus rüzgâr türbini

  • Darrieus tipi bir rüzgâr türbini

  • Yatay eksenli bir rüzgâr türbini

  • Kuzey Denizinin Belçika açıklarındaki rüzgâr türbini.

  • Rüzgâr tarlası - Neuenkirchen, Dithmarschen (Almanya)
  Yorumlar - Lütfen konu (Rüzgar santralleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.