Risturn istisnası nedir

Risturn, kooperatiflerin ortakları ile yatığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlayabiliriz.Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü gereği aşağıda yazılı risturnlar kurumlar vergisinden istisnadır.1.

Risturn istisnası nedir hakkında ansiklopedik bilgi

Risturn, kooperatiflerin ortakları ile yatığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlayabiliriz.

Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü gereği aşağıda yazılı risturnlar kurumlar vergisinden istisnadır.

1. İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar,

2. İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife sattıkları veya kooperatiften istihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar,

3. Kredi kooperatiflerinde ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar,

4. Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade edilen kısımlar,

Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ait istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrıştırılmasında ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas tutulur.

Bu risturnlar Gelir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara dağıtımı kar dağıtımı sayılmaz.

Kooperatiflerin ortakları ile yatığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlanan risturnlar Gelir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmayacağı gibi kazanç ve kar dağıtımı niteliğinde sayılmadığından ortaklarca gelir vergisi beyannamesi ile beyanı da söz konusu değildir.

Kooperatiflerce ortaklara dağıtılan risturnlar, ortakların kooperatifle yaptıkları muameleler neticesinde ortaklardan alınan veya onlar lehine doğan fazlaların gene ortaklara iade edilmesidir. Bir başka ifade ile bu meblağlar kooperatifin kazancı olmayıp ortağın parasıdır. (K.V.K. GT. Seri No.: 47Yorumlar - Lütfen konu (Risturn istisnası nedir) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.