Söylev

Nutuk veya Söylev, Atatürk`ün 1927`de iki cilt halinde yayımladığı, 1919-1927 yılları arasında geçen Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti`nin ilanı ve devrimleri anlattığı eseridir.

Nutuk veya Söylev, Atatürk'ün
Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1927'de iki cilt halinde yayımladığı,
1927 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1919-
1919 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1927 yılları arasında geçen
1927 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ve devrimleri anlattığı eseridir.

İlk basımı

Kurtuluş savaşı diyince ilk akla gelen İstiklal Harbimizdir. Ancak pek çok millet kurtuluş savaşı yapmıştır. Aşağıda bu başlıkları bulabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Tayyare Cemiyeti yaptı,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1934'de 3 cilt halinde,
1934 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1938'de tek cilt,
1938 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1950'de 3 cilt olarak basıldı.
1950 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
TDK eseri Söylev adıyla
TDK kısaltma. Karşılıkları:

 • Türk Dil Kurumu
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1963-
  1963 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1964'de yayımladı, dilini sadeleştirdi.
  1964 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1973-
  1973 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1975'de
  1975 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kültür Bakanlığı sadeleştirilmiş 2 cilt çıkardı. Birçok özeti çıktı,
  Kültür Bakanlığı milli kültürümüzü araştırmak, değerlendirmek ve yaşatmak gayesiyle kurulmuş bakanlık. Kültür Bakanlığı 13 Temmuz 1971 tarihinde kurularak kültür hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığından devralmıştır. 1971’den 25 Kasım 1981 tarihine kadar Kültür Bakanlığı olarak görev yapan bakanlık, bu tarihte kaldırıldı. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. 1987’de kurulan Özal hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerinden ayrılarak “Kü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İngilizce,
  İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fransızca,
  Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Almanca,
  Almanca kökleri Hiristiyanlık öncesi döneme dayanan, Almanca da Deutsch olarak adlandırılan gelişmiş bir dildir. Hint-Avrupa dillerinin Cermence koluna bağlıdır ve dünyanin yaygın dillerinden birisidir. Avrupa Birligi'nin resmi dillerinden biri ve en cok konusulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenşıtayn, Lüksenburg, İsviçre'nin büyük bölümü, İtalya'nın güney Tyrol bölümü, Belçika'nın dogu kantonları, Polonya ve Romanya'nın bazı bölgeleri ve
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rusçaya çevrildi.

  Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından,

  Rusça okunuşu: ruskiy yazık), Slav Dilleri'nden, Avrasya'da yaygın olarak konuşulan bir dil. Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesi'nin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cumhuriyet Halk Partisi'nin
  Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'de kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve yürüten "Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti'nin" devamı olan partinin başlangıçtaki adı "Halk Fırkası"ydı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  15-
  15 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 288. günüdür. Sonraki sene için 77 (Artık yıllarda 78) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  20 Ekim 1927 tarihleri arasında
  20 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 293. günüdür. Sonraki sene için 72 (Artık yıllarda 73) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara'da toplanan İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve 6 günde okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. Eserin sonunda
  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gençliğe Hitabe yer almaktadır.

  Kitapta


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci,
  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mondros, Kongreler,
  Ege Denizindeki Limni adasının limanı.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Misak-ı Milli,
  MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND)

  Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak millî Devletin merkezi yönetim yeri de belli olmuştu.

  Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 12 Ocak 1920'de toplandı. Bu toplantıda anayasal nitelikte önemli bir karar alınadı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  TBMM, isyanlar, muhalifler,
  TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sakarya Zaferi, saltanat,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Lozan, cumhuriyet,
  İsviçre'de bir şehir. Nüfusu 107.000 dir. Cenevre gölünün yakasında kurulmuş tarihî katedrali, üniversitesi ...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  hilafet, CHF,
  Birinin yerine geçme anlamına gelmektedir. Hilafet aynı zamanda Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bütün müslüman milletlere önderlik etme ve islam şeriatının koruyuculuğu görevidir. Hz. Muhammed devlet yönetimiyle din yönetimini elinde bulundurduğundan dolayı imam ünvanını da taşıyordu. İmamlık görevine "imamet" denilmekteydi. Zaman içerisinde imamet ile hilafet kelimeleri aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın hazırladığı komplo,
  Mustafa Kemal'ın eski silah ve dava arkadaşları olan Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar’ın başını çektiği bu kişiler muhalefette yer almayı tercih etmiş ve 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak görülecek baskılar ve hemen sonrasında meydana gelecek olan Şeyh Said İsyanı ile birlikte sıkıyönetim ilan edilmiş ve parti 5 Haziran 1925 tarihinde kapatılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İzmir Suikasti gibi önemli olaylar anlatılmaktadır.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  İzmir Suikasti, Haziran 1926'da yurt gezileri kapsamında bulunduğu İzmir kentinde Mustafa Kemal'e karşı yapılması tasarlanmış bir suikast girişimidir. Suikast gerçekleşmeden önce ortaya çıkarılmış, suçlu görülen çok sayıda kişi idam veya hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Söylev) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.