Sağlık

Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği. Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tutmasında kişinin sağlığım yitirdiği söylenemez. Aynı durum gün boyu son derece sağlıklı yaşarken sabahlan şiddetli mide bulantısı çeken gebe bir kadın için de geçerlidir.

Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği.

Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tutmasında kişinin sağlığım yitirdiği söylenemez. Aynı durum gün boyu son derece sağlıklı yaşarken sabahlan şiddetli mide bulantısı çeken gebe bir kadın için de geçerlidir.

Hastalık ve sağlıklılık arasında oldukça geniş bir ara bölge yer alır. Örneğin, yemek yedikten 15-20 dakika sonra kan şekerinin yükselmesi
Hastalık, vücut veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Bazen terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda, kullanılır. Fakat farklı bağlamlarda bu kavramlar farklı kategorilere girerler ve hastalık kavramı bunların yerine kullanılamaz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
fizyolojik olarak normaldir. Ama
Fizyoloji Alm. Physiology (f), Fr. Physiologie (f), İng. Physiology. Canlının hayati fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim. Fizyoloji; canlılığın, yaşamanın mekanizmalarını, en ince ayrıntılarıyla insan vücudunda veya canlılarda vuku bulan hadiselerin esasına inerek araştırır. Bu sebeple bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, insan fizyolojisi ve daha birçok fizyoloji dalları vardır.

İnsan fizyolojisi, insan vücudunda yer alan f
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kan şekeri iki saatten fazla aynı düzeyde kalırsa bu durumun bir hastalığın göstergesi olabileceği söylenebilir. Bunun gibi sağlıklı kişi aşırı dozda alkol alıp kanındaki alkol oranı belirli bir düzeyin üstüne çıkınca davranış değişiklikleri ve fiziksel bozukluklar görülmeye başlar. Bu durumda genellikle 24 saat süreyle sağlığının yerinde olduğu söylenemez. Bu durumun sık sık yinelenmesi ya da her gün belirli miktarda alkol alınması sarhoşluk belirtilerine yol açmasa bile sağlığın bir daha düzelmeyecek biçimde yavaş yavaş bozulmasına neden olur. Bu nedenle, sıklıkla kolay tanınıp betimlenebilen ve somut göstergeleri olan hastalığın tersine, sağlık daha soyut ve tanımlanması güç bir olgudur. Öte yandan, fiziksel durum ve sağlık birbiriyle karıştırılmamalıdır. Fiziksel durumu yerinde olan, formunu koruyan bir sporcunun sağlığı zaman zaman bozulabilir. Ya da bunun tersine, tek kollu, renkkörü ya da kör bireylerin sağlığının yerinde olması fiziksel durumlarının iyi ya da eksiksiz olduğunu göstermez.

İnsan sağlığının tanımlanmasında başka sorunlar da vardır. Kişinin fizik gücü,
Kan şekeri, insan vücudunda hassasiyet gösterilen düzenlemelerden bir tanesidir. Belirli hastalıkların takibinde son derece önemli bir kriteridir. Düşük olması da yüksek olması da sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak günümüzde daha çok kan şekeri yüksekliği ciddi bir sorundur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
enfeksiyonlara direnci, fiziksel güçlükler ya da fiziksel çevreyle mücadele yeteneği yerinde olabilir. Buna karşın, davranışlarından anlaşılacağı gibi zihinsel durumu iyi değilse sağlıklı olduğu söylenemez. Zihinsel sağlık kimilerince kişinin iyi işlev görmesi olarak tanımlanır. Davranışların çevredekilerin çoğunluğuna uyması durumunda zihinsel sağlıktan söz edilebileceği de ileri sürülür. Bir başka görüşe göre zihinsel sağlık hiçbir zaman ulaşılamayacak, zaman zaman yaklaşılabilen bir kavramdır. Davranışlarda zamanla ortaya çıkan değişikliklerin zihinsel sağlığın ölçütü olarak kabul edilebileceğini düşünenler de vardır.

Bu nedenlerle sağlığı ölçülebilen, bireyin ölçüm sırasındaki normal işlev görebilme yeteneğine göre yorumlanan bir kavram olarak ve her an aniden ortaya çıkabilecek hastalıkları göz ardı etmeden tanımlamak gerekir. Bu ölçümler klinik tıp başvuru kitaplarında yer alan tablolardaki normal değerlerle karşılaştırılır. Sağlık muayenesi sırasında yapılan testlerin bazıları niceliksel olmaktan çok tanımlayıcıdır; görünürde sağlıklı olan kişideki hastalıkların ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bunlardan
enfeksiyon : Tıp alanında kullanılan bu terim, “organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması” anlamındadır. Kurumumuz bu söz için tarihî metinlerimizde geçen yangı sözünü karşılık olarak önermektedir. Bu söz için ayrıca yerine göre iltihap ve bulaşma karşılıkları da kullanılabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
elektrokardiyogram bazı kalp hastalıklarının,
Elektrokardiyogram EKG olarak da kısaltılır. Kalp tarafından üretilen elektrik akımlarının grafik olarak tespit edilmesi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
elektromiyogram kas bozukluklarının belirlenmesine, röntgen teknikleri iç organ hastalıklarının ya da bozukluklarının tanınmasına yarar.
Elektromiyogram kas hücrelerine ait elektrik aktivitesinin ölçülmesine verilen ad. Elektromiyogram ile kas içine, elektrod görevi gören bir iğne sokularak veya kasın olduğu yerdeki derinin üzerine elektrod yapıştırarak ölçülür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kan, idrar ve beyin-omurilik sıvısı tahlilleri gibi çeşitli kimyasal ve fiziksel testler sayısal değerler ya da sayısal değerlere çevrilebilen sonuçlar verir. Bu sonuçlar normal değerlerle karşılaştırıldığında kişinin genel sağlık durumuna ilişkin bilgi edinilir.

Test sonuçlarının yorumlanmasında karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, biyolojik değişikliklerin varlığıdır. Değişkenlerin normal değerleri kalabalık grup ölçümlerinin ortalamaları ya da uyarlanmış ortalamalarıdır. Bu değerlerin anlamlı olabilmesi ve bunları tanımlarken normal yerine standart sözcüğünü kullanabilmek için yüzde 95 sınırının ortalannda olduklarını kabul etmek gerekir. Böylece yüzde 95 sınırının altında ve üstünde yer alan yüzde 2,5'lik bölge anormal ya da hastalıklı olarak kabul edilebilir. Sağlıkla ilgili göstergelerin bazılarında yüzde 95'lik bölge oldukça geniştir. Örneğin, kan basıncı gün boyu büyük ölçüde değişikliğe uğrar; egzersizle, korkuyla ya da kızgınlık nedeniyle artar ya da azalırsa da normal sınırlar içinde kaldığı söylenebilir. Öte yandan bazı değerlerin sınırları fizyolojik sabit olarak adlandırılacak kadar dardır. Örneğin, vücut ısısı ender olarak değişir. Aynı bölgeden (örn. koltuk altı, ağız) alınan vücut ısısının, enfeksiyon ya da başka bir hastalık olmadığı sürece, sabah kalktıktan yatana değin, bir dereceden fazla değişmesi çok ender görülür.

Ayrıca bakınız

 • Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hastalıklar
 • Hastalıklar Alm. Krankheiten (f.pl.), Leiden (n.pl.), Fr. Maladies, affections (f.pl.), mals, troubles (m.pl.), İng. Diseases. Vücudun yapı, işleyiş veya fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkaran durumlar. Hippokrat, hastalıkların tanrıların bir gazabı olarak ortaya çıktığını ve bu cezanın iklim şartları ve vücûdu işgal eden nesneler vasıtasıyla uygulandığını iddia etmişti. O zamanın hekimleri vücutta dengede bulunan dört sıvının (kan, balgam, safra, sevdâ) olduğunu sanıyorlardı. Bu devird
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Beslenme
 • Alm. Ernährung, Fr. Nutrition, İng. Nutrition. Besinlerin, hayatı idame ettirebilmek maksadıyla hazım kanalı yoluyla vücuda alınmaları. Beslenmede, besinlerin kalitesi yanında onların alınış şekli ve zamanı da önemlidir. Pişirme bazı vitaminleri bozar veya bir kısım yiyecekler de pişirilmeden sindirilemez.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Göz hastalıkları
 • 1. Blefarit: Kirpik diplerinin kızarması, puslanmasıdır. Allerjik ve kırma kusurlarına bağlı olabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kadın hastalıkları
 • Amaç: Jinekolojik kontroller ülkemizde halen rutine yerleşmemiştir. Yani birçok kadın hala bir problemi olduğunda jinekologa gider. Bu kontrollerin amacı özellikle rahim ve yumurtalıklarla ilgili sorunları ortaya koymak ve varolan sorunların takip edilmesidir. Bilindiği gibi rahim ve yumurtalıklar karın içinde yerleşmiş organlardır ve sorunları her zaman bir belirti vermeyebilir. İlaveten her ay sürekli değişim gösteren bu organlarda erken devrede saptanan sorunların önüne geçilmesi daha kolay o
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çocuk hastalıkları

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Gastroentereloji

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kardiyoloji
 • Kardiyoloji Kalbin ve damarların anatomi, fizyoloji ve patolojisini inceleyen bilim dalı.

  Dahiliyenin bir alt branşı olan bu bilim dalı, üniversite hastaneleri ve özel bazı hastanelerde başlıbaşına bir branş olmuştur.

  Kardiyoloji kalp ve damarlara ait bozuklukların teşhis ve tedavisi ile uğraşır. Kalp muayenesinde genel dört muayene metodu uygulanır. Gözle inceleme, el ile muayene, parmakların üzerine vurularak çıkan sesi değerlendirme ve dinleme aleti ile kalbi dinleme.

  Kalp-dam
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kulak-Burun-Boğaz

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Noroloji

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Norosirurji

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ortopedi
 • Ortopedi genel cerrâhinin bir dalı. Ortopedi daha çok, insan vücûdunun şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendilerine iş edinmiş olan genel cerrahların, bu konudaki değerli çalışmalarıyla doğmuş ve gelişmiştir. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yâni gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Plastik Cerrahi
 • Tam ismi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahidir. Plastik terimi Yunanca plastikos kelimesinden gelir ve yeniden şekillendirme, şekil verme anlamına gelmektedir. Temel olarak rekonstrüktif ve estetik-kozmetik cerrahi olarak iki ana başlıkta toplanabilse de çok geniş bir alanda çalışılan cerrahi bir disiplindir. Birçok estetik prosedür rekonstrüktif uygulamalar sayesinde şekillendirilmiş ve rafine edilmiştir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Psikiyatri
 • psikiyatri isim, tıp, psikoloji Fransızca psychiatrie Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Üroloji
 • Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Bevliye. İdrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedâvileriyle uğraşan tıbbın bir cerrahi dalı. Ürolojinin bir diğer adı, bevliyedir. Üroloji dalında ihtisas yapan hekimlere ürolog denilmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cilt hastalıkları
 • Deri hastalıkları, ciltte görülen hastalıklar. Sayılmayacak kadar çok deri hastalığı vardır. Deri hastalıklarına genel olarak dermatoz, ilgili bilim dalına da Dermatoloji ismi verilir. Deri hastalıkları hakkında genel bir fikir edinebilmek için, kabaca birkaç bölüme ayırmak mümkündür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Yaşlılık
 • Yaşın ilerlemesi. İnsanlar yaşlandıkça gerek bedenî, gerekse rûhî bir takım değişikliklere uğrarlar. Bunlar arasında derinin buruşması, ciltte lekeler, saçların ağarması ve dökülmesi, boyun kısalması gibi dıştan fark edilen ve pek de önemli olmayan belirtilerin yanında bütün fonksiyonlarda yavaşlama ve düşme dikkati çeker.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İlk Yardım

  İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Sağlık) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.