Sadullah Paşa

Sadullah Paşa (1838 -1891) Tanzimat devri devlet adamı ve şâir. 1838’de Erzurum’da doğdu. Babası çeşitli illerde vâlilik yapmış Esad Muhlis Paşadır.

S adullah Paşa, 1838
Dünya'da Meydana Gelen Gelişmeler
 • 6 Ocak - Samuel Morse kendi geliştirdiği Mors Alfabesi'ni ilan etti
 • 16 Aralık – Güney Afrika’da Boer’ler Zuluları yenilgiye uğrattılar
 • Ondört bin çeroki kızılderilisi Georgia’daki evlerinden batıya kızılderili bölgesine sürüldüler Bu olaya Gözyaşı Yolu denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Erzurum doğumlu Osmanlı devlet adamı. İyi bir eğitim gören Sadullah Paşa, babasının kontrolünde özel hocalardan
  Erzurum Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir serhat şehridir. Kış turizmi ve üniversiteler arası kış oyunlarının adresi olup aynı zamanda 2011 universiad dünya kış olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. Plakası 25 olan Erzurum ili sınırları içerisinde 2007 nüfus sayımına göre 784.941 kişi yaşamaktadır. Erzurum insanına dadaş denmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arapça,
  Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Farsça,
  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fıkıh,
  Temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan İslam hukukuna verilen ad.

  Fıkıhın amacı, yasa koymaktan çok, ana kaynaklara, yani Kur’an ve sünnete uygun hükmü araştırmaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akaid,
  Alm. Glaube (n.), Fr.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tabiiyye,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kimya ve
  Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Kimya bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fransızca dersleri aldı.

  1853’te ilk memuriyetine başlayarak, mâliye Vâridat Kaleminde görevlendirildi. Üç sene kadar burada çalıştıktan sonra, Bâbıâli Tercüme Odasına geçti. Kısa zamanda memuriyette derecesi yükseldi ve sırasıyla Mesahib Kalemine (1866), Şûrâ-yı Devlet Maârif Dâiresi Başmuavinliğine (1868) ve ardından da Başkitâbetine (1870) geldi. Dîvân-ı Hümâyun Tercümanlığına (1871), Dîvân-ı Hümâyun Amedliğine ve Defter-i Hâkânî Nezâretine (1874), Temyiz Mahkemesi Reisliğine (1876), Ticâret Nezâretine ve Sultan Murâd’ın tahta geçmesiyle de Mâbeyn Başkâtipliğine (1876) tâyin edildi.

  Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan İkinci Abdülhamidzamânında, Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere
  II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی 'Abdü’l-Hamīd-i sânî)(d. 21 Eylül 1842 – ö. 10 Şubat 1918). Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Filibe’ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazîfesini tamamladıktan sonra Berlin’e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayastefanos Antlaşması ile
  Filibe (yerel ağızda: Hülübe, Bulgarca: Пловдив/Plovdiv), 600.000'e yaklaşan nüfusuyla Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. Filibe ilinin idari merkezidir. Ayrıca Trakya'nın en önemli uygarlık merkezidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı.
  Berlin Kongresi, 13 Haziran-13 Temmuz 1878

  Osmanlı Devleti, Rusya, Almanya, İngiltere, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Fransa'nın katılımı ile gerçekleşen kongre. Kongre sonunda 1887-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası imzalanan Ayastefanos Andlaşması'nın yerine geçmek üzere bir andlaşma yapıldı. Ayastefanos ile kurulan "Büyük Bulgaristan" oldukça küçülerek Osmanlı'ya bağlı bir prenslik haline geldi. Doğu Rumeli eyaleti kuruldu ve Ayastefanos'ta Bulgaristan'a bırakılan Makedonya
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berlin’deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883’te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891’de Viyana’da intihar etti. Cenâzesi
  Berlin Almanya'ın başkenti. 1943'te Almanya ikiye bölününce, Berlin de Doğu Berlin ve Batı Berlin diye ikiye bölündü. Doğu Berlin, Doğu Almanya'nın başşehri, Batı Berlin ise Batı Almanya'nın bir eyaleti oldu. 1961'de Doğu Almanya tarafından yapılan ve "Utanç Duvarı" diye tanınan Berlin Duvarı, Almanya'nın bölünmüşlüğünün bir sembolüydü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmud Hanın türbesinin bahçesine gömüldü.

  Sadullah Paşa, devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere, Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları, Charlottenbourg Sarayı, Paris Ekspozisyonu, Cevdet Paşaya Mektup, bilinen eserleridir. Berlin Mektupları, Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir.

  Edebi kişiliği

  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Edebiyat çalışmalarını birinci plana almayıp bunu bir amatör gibi sürdüren Sadullah Paşa, 1838 yılında, Erzurumda doğdu. Babası Esat Muhlis Paşa, İkinci Mahmut döneminin ünlü vezirlerindendi. Sadullah Paşa öğrenimini İstanbulda «Darülmaarif» adlı bir okulda yaptı. İyi bir tahsil gören Sadullah Paşa, babasının kontrolünde de özel hocalardan
  Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arapça,
  Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Farsça,
  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fıkıh,
  Temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan İslam hukukuna verilen ad.

  Fıkıhın amacı, yasa koymaktan çok, ana kaynaklara, yani Kur’an ve sünnete uygun hükmü araştırmaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akaid,
  Alm. Glaube (n.), Fr.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tabiiyye,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kimya ve
  Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Kimya bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fransızca dersleri aldı.

  Babıâli Tercüme Odasına memur adayı olarak girdi. «Divan-ı Hümayun Tercümanlığı» görevi ile hayata atıldı. Maarif Müsteşarlığı yaptı. Beşinci Muratın kısa süren padişahlığı sırasında Mabeyn Başkâtibi oldu.
  Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Beşinci Murattan sonra tahta geçen

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan İkinci Abdülhamit Han zamanında, Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere Filibe’ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazifesini tamamladıktan sonra Berlin’e elçi olarak gönderildi. Buradayken
  Sultan Abdülmecit'in oğluydu. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecit'in diğer çocuksuz eşi Perestü Kadın Efendi üstlendi. Perestü Hanım Abdülhamit'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamit'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. Abdülaziz 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamit'i de beraberinde götürdü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin’deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883’te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891’de Viyana’da (Sefarethanenin hamam odasında hava gazı borusunu ağzına almak suretiyle) intihar etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek İkinci Mahmut Türbesi bitişiğindeki küçük mezarlığa gömüldü.

  Sadullah Paşa edebiyat alanında bir amatör olarak çalışmış, ama bu kadar çabalarıyla bile yeni Türk edebiyatının oluşmasında oldukça yararı dokunmuş bir kimsedir. Yeni Türk edebiyatı batıya yönelir ve ondan örneklenirken bu hususta en verimli alanlardan biri de oradan şiir çevirileri yapmaktı. Bu ortamda, Tanzimat döneminde, batıdan Türkçe
  ye ilk şiir çevirisi yapanlardan biri de Sadullah Paşa olmuştur. Onun «Ondokuzuncu Asır» adlı ünlü manzumesi -belki edebi değerinden başka çağdaş uygarlığı tanıtmak istemesi bakımından, çok değerli bir belge karakteri taşır. "Lamartine" den çevirdiği, çok tanınmış «Göl» manzumesi de yeni şiir zevkinin belirli bir örneğini teşkil eder. Sadullah Paşanın siyasi ve kişisel anılarıyla gezi notları niteliğindeki kimi yazıları da, Tanzimatla birlikte kendini göstermeye başlayan yeni edebi nesrin, üzerinde durulmaya değer örnekleridir.

  Eserleri

  Sadullah Paşa, devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere, Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır.

  Sadullah Paşanın cilt teşkil edecek büyük bir eseri, ya da tüm yazılarını bir araya toplayan bir kitabı yoktur. Ancak, onun acıklı yaşamını ve trajik sonunu dile getiren -başkası tarafından hazırlanmış- bir eser bulunmaktadır. Bu kitabın adı: Sadullah Paşa -yahut- Mezardan Nidâdır. Kitap Paşanın yakınlarından Mehmet Galip Bey tarafından düzenlenmiş, İkinci Meşrutiyetten sonra basılmıştır.

  Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları, Charlottenbourg Sarayı, Paris Ekspozisyonu, Cevdet Paşaya Mektup, bilinen eserleridir. Berlin Mektupları, Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir. Tanzimat döneminin pozitivist ve materyalist anlayışı savunan ilk şairi oldu. Fazla eser vermemiş olan Sadullah Paşa, yayımladığı birkaç makale ve çeviri içinde en çok Lamartin''den Göl şiiri çevirisi ve Ondokuzuncu Asır adlı şiiriyle tanınmıştır.

  "Ondokuzuncu Asır" adlı manzumesinde Sadullah Paşa, iki zihniyeti mukayese eder. Ona göre, skolâstik dönemin yanlış, eksik ve olumsuzluklarına karşılık yeni çağda insanın, aklı ve iradesiyle gerçekleştirdiği hızlı ve baş döndürücü bir gelişme söz konusudur. İnsanın idrak kabiliyeti bu çağda en üst seviyeye ulaşmış, gerçekleşmesi imkansız sanılan pek çok şey de bu asırda gerçekleştirilmiştir. Eski dönemlere ait bütün bilgiler temelinden sarsılmış, kâinat yeniden keşfedilmiş, ilim ve irfan, deneyci tavrıyla batıl inançları temelinden yıkmıştır.

  ON DOKUZUNCU ASIR

  Erişti evc-i kemalata nur-i idrakat

  Yetişti rütbe-yi imkana kısm-ı mümteniat

  Besait oldu mürekkeb, mürekkeb oldu basît

  Bedahat oldu tecârible hayli mechûlat

  Mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz

  Yıklıdı belki esasından eski ma''lumat

  Mebahis-i felek ü arz ü hikmet-ü kimya

  Değil vesavis-i ezhan ü vehm ül temsilat

  Mesail-i nazariye tecarib oldu sened

  Erişti hadd-i yakine fusul-i zanniyet

  Ukuul-i zahire said feza-yi ecrama

  Kuva-yi cazibe kaanun-i paye-yi mir kaat

  Nüfus-i Rakire nazil kırare-yi arza

  Delil-i mebhas-ı tekvin defain-i tabakaat

  Heva vü berk u ziya vü buhar ü miknatis

  Yed-i tasarruf-i insanda unsur-i harekat

  Ziya hayalen iken şimdi bi''l-fiil sai

  Zılal zail iken şimdi ziver-i mir''at

  Seda hisab-i mesafatta muhbir-i sadık

  Buhar zulmeti tenvirde ebda''-i ayat

  Cihat-ı erbaaya berk nakil-i ahbar

  Buhar bahr ü ber üstünde Hızr-ı nakliyyat

  Tefahür eylemesin mi bu asr a''sara

  Kısalttı bud ü mekan ü zamanı muhtereat

  Ne kaldı çeşme-yi Hayvan ne Daru-yi Sührab

  Ne kaldı nüsha-yi efsun ne hükm-i tilsimat

  Ne kaldı sa
  d-ı tevali ne kaldı nahs-ı kıran

  Ne kaldı reml ü kehanet ne kaldı cifriyyat

  Ne var hümada saadet ne var şeamet-i bûm

  Mukayyed asl-ı iradata cümle me
  culat

  Ne atlas alemi hamil ne zühre fail-i küIl

  Değil ukuul-i Felatun usul-i tekvinat

  Ne kaldı zann-ı tenasüh ne kaldı nar-ı mecus

  Değil ukuule ekaanim kıble-yi hikat

  Esas-ı hikmet-i asr oldu vahdet-i Barı

  Taammün eyledi asl-ül-usul-i mutekadat

  Bulur gider cihet-i vahdetin umum milel

  Vücud-i vahdeti müsbit olunca ma
  kuulat

  Hudud-i hakk u vezaif muayyen ü sabit

  Ne kaldı cebr ü tagallüb ne kaldı keyfiyyat

  Hukuuk-i şahs ü tasarruf masun taarruzdan

  Verildi alem-i umrana başka tensikaat

  Ne Amr Zeydin esiri ne Zeyd Amra veli

  Müessis uss-i müsavata nass-ı mevzuat

  Münevver eyledi ezhanı intişar-ı ulum

  Mükemmel eyledi noksan-ı feyzi matbuat

  Megarib oldu dirigaa metali-i irfan

  Ne kaldı şöhret-i Rum ü Arab ne Mısr ü Herat

  Zeman zeman-ı terakki cihan cihan-ı ulum

  Olur mu cehl ile kaabil bekaa-yi cem''iyyat

  KITA

  Ressame-i semen bedenin bak şu vaz
  ına

  Hayretle kendi hüsnüni tasvire başlamış

  Taklidi gayri kabili iken nur-ı kudretin

  Kız, nüsha-i vücudüni tanzire başlamış  Maruz-ı Hakiranemdir:

  Nazarımda gül-i rana görünür hâr-ı vatan

  Var kıyas et ne imiş verdi çemenzârı vatan  GÖL (ÇEVİRİ) 

  Tâ key bu şitab her kenare Hiçmedhine yok mudur nihaye

  Yelday-ı ezelde serserisin Aram ü rücudan birisin

  Bir dem olamaz mı ömr-i nasaz Ummanı dehirde lenger endaz

  Ey göl! Nazar et ki bir yıl akdem Yarimdi bana bu yerde hemdem

  Bu taş ki bus eder miyahın Aramgehi iken o mahın

  Şimdi bana bir neşimen-i hayf Mehcure medar şiveni harf

  Böyle yine inleyüb dururdun Yalçın kayalara baş ururdun 

  Yüzler sürer idi keffi müştak Ol paye ki kıblegahı uşşak

  Yâldında mı bir gece o afet Ol hüsn-i melek, peri kıyafet

  Çıkmışdı benimle mahitabe Bir sandal içinde seyr-i abe

  Olmuşdum anınla duş berduş Aşk alemi içre mest ü medhuş

  Tenhaca safayı ab ederdik Zevk-ı demi mahitab ederdik

  Ses gelmez iken sema vü madan Hali iken her taraf sadadan

  Sandalcıların kürek sadâsı Bu halvetin idi hoş nevası

  Ahenkle çekerler idi birden Bu şevk ile mevcezen idin sen

  Nagah çıkub hazin bir ses Emsalin işitmemişdi hiç kes

  Aksi ile oldulardı hiyre Etraf-ü savahili buhayre

  Yani ki o gülfemi hoş avaz Feryade şu yolda etdi ağaz :

  Ey çerh, tevakkuf et zeman ver Ey saati sad aman eman ver

  Bir kim alayım şu bahtı nevden Bu leyli neşan tiz revden

  Bahtsız bu cihanda var hayli Mevt anlara tatlı bir temenni

  Bu zümreye devlin eyle tahsis İhlak ile derdden eyle tahlis

  Mes
  udları eyle gel feramuş Bu demdeki ayşdır anlara nuş

  Beyhude taleb eman zemandan Kabil mi vefa o bi emandan 

  Süratle kaçar zeman benden Aheste rev ol ben ana derken

  Fecretdi zalâmı leyli tarac Meş
  al keşi mihri safha-i âc

  Fevt olmaya fürsat edelim zevk Bu bezm-i visale verelim şevk

  Yok âdeme bu cihanda mersa Yok dehre kenar hiç hayfa

  Durmaz geçeriz çü zılli zail Dehr ise misal-i nehr-i sail

  Ey dehri hasud bu haleti sekr Müstesidi desti aşkı pür mekr

  Bizden olacak mı durü mehcur Ol sürat ile ki ruz-i gam dûr

  Aya bir eser kalur mı andan Nabud olacak mı bu cihandan

  Ol dehir ki mucib hem de salib Hayf olmayacak mı redde talib

  Ey ey ezel ü ademkehi hak Ey maziy-ü hufrei hevilnak

  Eyyamı ki bel
  edüb gidersin Söyle bize neyleyüb nidersin

  Gasbeylediğin demi meserret Ermez mi bu semte artık avdet

  Ey göl ki sefay-ı kalb ü cansın Korkunc kayalar ki bî zebansın

  Ey bağrı delik mahuf garlar Zindana şebih pişezarlar

  Asude nişin rüzgarsiz Mecray-ı feyuz-ı nevbaharsız

  Bari siz edin bu leyley-i yâd Kim kahrı dehirden ali azad

  Ey manzarası güzel buhayre Aşk ehline bibedel mesire

  Her hali sükûn şiddetinde Etrafı besimi suretinde

  Eşcarı hazin edalarında Avihte ser kayalarında

  Lerzan esüb geçen sabada Etrafdan akseden sadada

  Simin cebin olan kamerde Kim aksi yüzünde nur perde

  Dûr etme bu meclisi hayalden Lillah sıyanet et zevalden

  Erdikce riyah burda seyran Etrafdaki neysitani nalân

  Eltafı revayihi nesimin Eknaf-ü havalii besimin

  Hasıl burada ne ise menus Sem
  ü basar u meşame mahsus

  Nakleyleyeler ki burda bir gün Hem bezm-i safadı iki düşkün

  Kaynaklar

  Prof. Dr. Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi (1890–1920) Türk Şiiri Ve Antolojisi, Akçağ, 1996, Ankara, s.44

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, Şemsettin KUTLU, İstanbul, 1981, s.: 340

  İlgili başlıklar

 • Berlin Kongresi, 13 Haziran-13 Temmuz 1878

  Osmanlı Devleti, Rusya, Almanya, İngiltere, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Fransa'nın katılımı ile gerçekleşen kongre. Kongre sonunda 1887-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası imzalanan Ayastefanos Andlaşması'nın yerine geçmek üzere bir andlaşma yapıldı. Ayastefanos ile kurulan "Büyük Bulgaristan" oldukça küçülerek Osmanlı'ya bağlı bir prenslik haline geldi. Doğu Rumeli eyaleti kuruldu ve Ayastefanos'ta Bulgaristan'a bırakılan Makedonya
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türk Devlet ve Siyaset Adamları

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sadrazamlar
 • Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Müslüman Türk devletleri
 • İtil Bulgarlarından sonra ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular'dı. Karahanlılar, 944 yılında, İslamı resmî din olarak kabul etti. Karahanlılar arasında İslâm dîninin yayıcısı, Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın oğlu Musa Baytaş oldu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Devleti
  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Sadullah Paşa) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  sıla: bilgiler gayet kaliteli fakat daha açık ve geniş bi prosedüre uygun olcağına inanıyorum bilgiler için tsk. - 4 yıl, 0 ay önce yazıldı.