Sarıkamış

Sarıkamış (Ermenice : Sarighamish, Kurmanci : Qamuşan, Azerice : Sarigamiş) Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars iline bağlı bir ilçedir.

Sarıkamış, Kars iline bağlı ilçelerden biridir. Merkez bucağına bağlı 14, Karakurt bucağına bağlı 26, Karaurgan bucağına bağlı 15 köyü vardır. Yüzölçümü 1951 km2 olup nüfus yoğunluğu 32’dir. İlçe toprakları yüksek dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Başlıca akarsuları Aras Irmağı ile Kars Çayıdır. Dağlık alanlar yer yer sarıçam ormanları ile kaplıdır.

Ekonomisi
KarsTürkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır illeri ve Ermenistan sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası 36’dır. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

İsminin kökeni

Kars’ı İskitlerin “Karasak” boyları kurmuş ve kendi isimlerini bu şehre vermişlerdir. Zamanla, “Karsak” ismi halk diline “Kars” olarak yerleşmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Gürcü dilinde “kapı” mânâsına gelen “karis, kari, kalaki” kelimelerinden “Kapı Şehir”den
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tarım ve ticârete dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates ve arpadır. Hayvancılık önemli gelir kaynağı olup daha çok, canlı hayvan ticâretine dayalıdır. Sümerbank ayakkabı fabrikası, tuğla ve kiremit fabrikaları başlıca sanâyi kuruluşlarıdır. İlçede askerî birliklerin oluşu ticâretin gelişmesini sağlamıştır. İlçe topraklarında perlit yatakları vardır.

İlçe merkezi, Kars Çayı vâdisinde, denizden 2125 m yükseklikte kurulmuştur. Erzurum-Kars kara ve demiryolu ilçeden geçer. İl merkezine 51 km mesâfededir. İlçe belediyesi 1923’te kurulmuştur.

Etimoloji

Sarıkamış adının nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan en yaygın olanlarından ikisi şunlardır: Türk Beylerinden biri bu toprakları bir sarık ve biraz yiyecek karşılığında aldığından bölgenin adı Sarıkamış olarak söylenmiştir. İkinci rivayete göre ise, bölgede bulunan bebek gölünde (kurumuş bir göl)yetişen kamışların sarı olmasından gelmiştir.

Tarihçe

İlçede

Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek amacıyla toprağı işlemeyi ve hayvan yetiştirmeyi içeren etkinliklerin tümü. Tarımla ilgili işler dünyanın bazı bölgelerinde binlerce yıl öncesinden pek farklı olmayan yöntemlerle yürütülürken, bazılarında ileri teknoloji içeren, makineleşmiş tekniklere dayandırılır. Sosyoekonomik koşullardaki çok yönlü gelişmelere karşın dünyada tarım sektöründe çalışanlann sayısı ekonominin öbür dallarındaki toplam işgücünden hâlâ daha yüksektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ruslardan kalma çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.

Bunlardan en dikkat çekeni Yukarı Sarıkamış'taki Katherina Köşkü'dür.

İlçenin tarihi Bizans dönemine kadar geri gitmektedir.

Bölgenin müslüman yöneticilerin hakimiyetine girişi

Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Selçuklu döneminden başlamaktadır.

Selçuklu komutanı Alparslan 16 Ağustos 1064 tarihinde Bizans kralı ile yaptığı savaşta bu bölgeyi ele geçirmiştir. Osmanlı, Sarıkamış Harekâtında (Aralık 1914 - Ocak 1915) 90.000 şehit vermiştir.

Genel Bilgiler1. Selçuklular : Türklerin Orta Asyadan Anadolu'ya göçleri sırasında kurdukları iki ayrı devletin adı.

2. Selçuklu, Konya : Konya'nın merkez ilçelerinden biri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sarıkamış,
Sarıkamış (Ermenice : Sarighamish, Kurmanci : Qamuşan, Azerice : Sarigamiş) Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars iline bağlı bir ilçedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup 2634 m yüksekliğindeki
Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri. Bölgeye bu ad, Anadolu topraklarının doğusunda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında verilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi illeri: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Ardahan ve Iğdır'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kars'a 55 km. uzaklıktadır. Sarıkamış doğusunda
KarsTürkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır illeri ve Ermenistan sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası 36’dır. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

İsminin kökeni

Kars’ı İskitlerin “Karasak” boyları kurmuş ve kendi isimlerini bu şehre vermişlerdir. Zamanla, “Karsak” ismi halk diline “Kars” olarak yerleşmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Gürcü dilinde “kapı” mânâsına gelen “karis, kari, kalaki” kelimelerinden “Kapı Şehir”den
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Selim ve
Selim aşağıdaki anlamlara gelebilir;
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kağızman, batısında
Kağızman Kars'ın ilçesi. Merkez bucağına bağlı 41, Köfek bucağına bağlı 22 köyü vardır. Yüzölçümü 1792 km2 olup nüfus yoğunluğu 24’tür. İlçe toprakları dağlıktır. Batısında Aladağ, kuzeydoğusunda Yağlıca Dağı, güneyinde Aras Güneyi Dağları yer alır. Dağlardan kaynaklanan sularla beslenen Aras Irmağı, ilçe toprakları ortasından geçer. Güneydoğu bölümünde Deniz Gölü vardır. Aras’ın iki kıyısında dar düzlükler bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Şenkaya ve
Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 450 kilometrekare, nüfusu 33.617 dir. Yüzeyi dar ve derin vadilerle...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Horasan, güneyinde
Horasan İran'ın doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan bölgeye verilen isim. Farsça bir kelime olan Horasan "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelir. Sasaniler zamanında ülkenin kuzeydoğuna bu isim verildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Horasan ve
Horasan İran'ın doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan bölgeye verilen isim. Farsça bir kelime olan Horasan "Güneşin yükseldiği yer" anlamına gelir. Sasaniler zamanında ülkenin kuzeydoğuna bu isim verildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Eleşkirt, kuzeyinde ise

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Selim ve
Selim aşağıdaki anlamlara gelebilir;


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Şenkaya
Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 450 kilometrekare, nüfusu 33.617 dir. Yüzeyi dar ve derin vadilerle...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İlçe sınırları ile çevrili, ortalama yüksekliği 1500-2000 metre olan yüksek bir
İlçe, idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen birimin adıdır,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
plato durumundadır.

Plato aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Plato, Yunan filozofu Eflatun''un diğer adı
 • Plato, sinema terimi
 • Plato, Coğrafi terimPLATOLARa) Aşıntı Platoları : Dış güçler tarafından yüzeyi aşındırılmış, akarsuların derin vadiler kazdığı düzlüklerdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Sarıkamış ilçesinin yüzölçümü 1732 km2 olup, 30 bin hektarlık alanı Sarıçam
  Sarıkamış (Ermenice : Sarighamish, Kurmanci : Qamuşan, Azerice : Sarigamiş) Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars iline bağlı bir ilçedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ormanları ile kaplıdır.
  Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sarıkamış karasal
  Sarıkamış (Ermenice : Sarighamish, Kurmanci : Qamuşan, Azerice : Sarigamiş) Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars iline bağlı bir ilçedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  iklime sahip olup
  İklim bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde hesaplanan ortalamasına denir. İklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , basınç,ve bunların gün ve yıl içinde nasıl değiştiğidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kışları çok uzun, soğuk ve sert, yazlar ise kısa ve serin geçmektedir. Sonbaharın genelde mevsimine göre kendisini erken hissettirdiği, ilkbaharın da yoğun
  Senenin en soğuk mevsimidir. Günlerin en kısa olduğu günde başlar, gün ve gecenin eşit olmasına kadar devam eder. Kuzey yarım kürede 22 Aralık ve 21 Mart arasıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yağışlarıyla uzun süren bir
  Yağış, atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi. Plüvyometre adı verilen bir aletle ölçülür. Yıllık yağış miktarı mm, cm ve m olarak, günlük yağış miktarı ise kg/m2 ile ifade edilir. Birçok farklı formda meydana gelebilir, bunlar yağmur, sağanak yağmur, kar ve sulusepkendir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bahar havasının hakim olduğu Sarıkamış'ın kendisine has bir
  Baharlar; besin, ısı veya güzellik dışındaki herhangi bir sebeple kullanılan bitkilerdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  iklimi vardır. Sarıkamış'da yıllık ortalama sıcaklık değeri 3.4 C dir. Sarıkamış'da sıcaklık kış aylarında -35-40 C' ye kadar düşmekte, yazları ise en fazla 31 C' ye kadar çıkmaktadır.

  İklim bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde hesaplanan ortalamasına denir. İklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , basınç,ve bunların gün ve yıl içinde nasıl değiştiğidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sarıkamış'da rakım yüksek olduğundan,
  Sarıkamış (Ermenice : Sarighamish, Kurmanci : Qamuşan, Azerice : Sarigamiş) Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars iline bağlı bir ilçedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ülkemizin, basıncı en düşük yerlerinden biridir. Ortalama yıllık
  Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  basınç değeri 790
  BASINÇ Alm. Druck, Fr. Pression, İng. Pressure. Birim alana dik olarak etki eden kuvvet miktarı. Bu kuvvet, ağırlık, zorlama veya gaz moleküllerinin (hareketli olmalarından dolayı) yüzeye çarpmaları neticesi meydana gelen darbelerin toplamı olabilir. Basınç, yüzeye tesir eden toplam kuvvet miktarının yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. (P= F/S) basıncın ölçüsünü ifade etmek için pekçok birim kullanılır. MKS (metre, kilogram, saniye) birim sisteminde bas
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  milibardır. Hakim olan rüzgarın yönü Güneybatı olup, yıllık ortalama hızı ise 2.2 m/sec.dir. Bu da yaklaşık olarak 7-10 km. demektir.

  Kış Sporları ve Turizm

  Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerindendir. Sarıkamış'daki kar kristal olup 1 yılın 6 ayı karla geçmektedir.

  Sarı bir kamışla her yeri sarıldığı için adına sarıkamış denmiştir.

  Ayrıca, Micingirt

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kalesi,
  Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.

  Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere,
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kızlar
  Kız, çocuk veya ergenlik yaşındaki dişi insandır. Kız kavramı kültürler arasında değişebilir. Genellikle ergenlik çağına kadar kız, ergenlikten sonra kadın denir. Bekar veya cinsel ilişkiye girmemiş insanlara da bazı kültürlerde kız denir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kalesi, Yedi
  Kale Stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındırarak, savunma ve güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.

  Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırd etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dilerinden dilimize geçen şato kelimesinin karşılığıdır. Sur ise bir şehir veya kasabayı korumak üzere,
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kilise (Yenigazi) Kalesi,
  Nispeten büyük boyutlarda inşa edilmiş, bazı özel ayin yetkilerine sahip kilisedir. Kilise kurumu içinde idari işlevi olabilir veya olmayabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Zivin Kalesi,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Köroğlu Kalesi, Zek (Sırataşlar) Köyü Kalesi ve ve özellikle Katherina Köşkü Sarıkamış'ın belli başlı tarihi ve turistik yerleridir.

  Ayrıca bakınız

 • Sarıkamış Harekatı

  Kaynakça

 • Bir Tabur Tabibinin Harp Hatıraları, Dr. Mehmet Derviş Kuntman  Yorumlar - Lütfen konu (Sarıkamış) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.