Selçuklu sultanları

Selçuklu hükmdarlarına ait liste.

Selçuklu sultanları hakkında ansiklopedik bilgi

Büyük Selçuklu sultanları 1037-1157

 • Tuğrul bin Mikail ( Tuğrul Bey) 1037-1063
 • Alp Arslan 1063-1072
 • Melikşah I 1072-1092
 • Nasir ad-Din Mahmud I 1092-1094
 • Rukneddin Berkyaruk 1094-1105
 • Mu'izz ad-Din Ahmed Sencer (Sultan Sencer) 1097-1157
 • Mu'izz ad-Din Melikşah II 1105
 • Gıyaseddin Mehmed I Tapar (Muhammad Tapar) 1105-1118
 • Mahmud II 1118-1131
 • Dawud 1131-1132
 • Tuğrul II 1132-1134
 • Mesud 1134-1152
 • Melikşah III 1152-1153
 • Mehmed II (Muhammad II) 1153-1160
 • Süleyman Şah 1160-1161
 • Arslan Şah 1161-1176
 • Tuğrul III 1176-1194

Kirman Selçuklu sultanları 1041-1187

 • Kavurd 1041-1073
 • Kerman Şah 1073-1074
 • Sultan Şah 1074-1075
 • Hüseyin Ömer 1075-1084
 • Turan Şah I 1084-1096
 • Iran Şah 1096-1101
 • Arslan Şah I 1101-1142
 • Mehmed I (Melik Muhammed) 1142-1156
 • Tuğrul Şah 1156-1169
 • Behram Şah 1169-1174
 • Arslan Şah II 1174-1176
 • Turan Şah II 1176-1183
 • Mehmed II (Muhammed b. Mahmûd) 1183-1187

Suriye Selçuklu sultanları 1076-1117

 • Abu Sa'id Taj ad-Dawla Tutush I 1085-1086
 • Jalal ad-Dawlah Malik Şah I 1086-1087
 • Qasim ad-Dawla Abu Said Aq Sunqur al-Hajib 1087-1094
 • Abu Sa'id Taj ad-Dawla Tutush I (ikinci kere) 1094-1095
 • Fakhr al-Mulk Radwan 1095-1113
 • Tadj ad-Dawla Alp Arslan al-Akhras 1113-1114
 • Sultan Şah 1114-1123

 • Aziz ibn Abaaq al-Khwarazmi 1076-1079
 • Abu Sa'id Taj ad-Dawla Tutush I 1079-1095
 • Abu Nasr Shams al-Muluk Duqaq 1095-1104
 • Tutuş II 1104
 • Muhi ad-Din Baqtash 1104

Halep atabeyliği

 • Lulu 1114-1117
 • Shams al-Havas Yariqtash 1117
 • İmadetdin Zengi 1128-1146

Anadolu selçukluları sultanları 1077-1307

 • Kutalmish 1060-1077
 • Süleyman Ibn Kutalmış 1077-1086
 • Dawud Kılıç Arslan I 1092-1107
 • Melikşah 1107-1116
 • Rükneddin Mesud 1116-1156
 • İzzeddin Kılıç Arslan II 1156-1192
 • Gıyaseddin Keyhüsrev I 1192-1196
 • Süleyman II (Suleiman) 1196-1204
 • Kılıç Arslan III 1204-1205
 • Gıyaseddin Kılıç Arslan I (ikinci kere) 1205-1211
 • İzzeddin Keykavus I 1211-1220
 • Alaaddin Keykubad I 1220-1237
 • Gıyaseddin Keyhüsrev II 1237-1246
 • İzzeddin Keykavus II 1246-1260
 • Rukneddin Kılıç Arslan IV 1248-1265
 • Alaaddin Keykubad II 1249-1257
 • Gıyaseddin Keyhüsrev II (ikinci kere) 1257-1259
 • Gıyaseddin Keyhüsrev III 1265-1282
 • Gıyaseddin Mesud II 1282-1284
 • Alaaddin Keykubad III 1284
 • Gıyaseddin Mesud II (ikinci kere) 1284-1293
 • Alaaddin Keykubad III (ikinci kere) 1293-1294
 • Gıyaseddin Mesud II (üçüncü kere) 1294-1301
 • Alaaddin Keykubad III (üçüncü kere) 1301-1303
 • Gıyaseddin Mesud II (dördüncü kere) 1303-1307
 • Gıyaseddin Mesud III 1307

Ayrıca bakınız
Yorumlar - Lütfen konu (Selçuklu sultanları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.