Selanik

Selanik Yunanistan'ın ikinci büyük şehridir. Selanik'in nüfusu 800.764 yakındır ve coğrafî koordinatları 40°38′kuzey enlemi ve 22°58′doğu boylamındadır. Önemli turistik ziyaret yerleri Beyaz Kule ve Arkeoloji Müzesi'dir.

Selanik
Selanik
<p>Beyaz Kule
Selanik

Beyaz Kule

Selanik (Θεσσαλονίκη-Thessaloniki) Yunanistan'ın ikinci büyük şehr ve Yunan Makedonya bölgesinin başşehridir. Yunanistanda Ege denizinin meydana getirdiği Selanik körfezinde bulunan bir şehir. Türkiye'de Selânik olarak bilinir.
Yunanistan Cumhuriyeti Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrili ülke. Başkenti Atina olan ülkenin nüfusu 10.665.989 kişidir. Resmi dili Yunanca, dini Hıristiyanlık (İslamiyet, Batı Trakya) ve para birimi Euro'dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1881 - 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleşti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1881'de doğduğu şehirdir.
1881 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Jöntürk hareketi de büyük ölçüde bu şehirde gelişmiştir. 1912'de Balkan savaşları sonunda şehir

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yunanistan yönetimine geçmiştir.
Yunanistan Cumhuriyeti Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrili ülke. Başkenti Atina olan ülkenin nüfusu 10.665.989 kişidir. Resmi dili Yunanca, dini Hıristiyanlık (İslamiyet, Batı Trakya) ve para birimi Euro'dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1924
1924 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
nüfus mübadelesi sonunda pek çok
 • Mübadele (ekonomi) - Değişme, değiş tokuş anlamındaki Arapça kökenli Osmanlıca sözcük.

 • Ayrıca bakınız Nüfus Mübadelesi.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Anadolu'lu
  Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rum göçmen bu şehre yerleşmiştir. Nüfusu 1,000,000 civarındadır ve coğrafi koordinatları 40°38′ N 22°58′ E'dır. En önemli turist ziyaret yerleri Beyaz Kule ve Arkeoloji Müzesi'dir. Sahil şeridinin
  Rum, Arapça, Osmanlıca ve Türkçede, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimselere denir. Romeos (Romalı) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İzmir'i andırdığı söylenir.

  Selanik
  İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

  Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1997'de
  1997 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Avrupa kültür başkenti seçilmiştir.

  Tarihi

  Kent

  Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  yılında Makedonya kralı tarafından bugünkü 'de kurulmuştur. XV. yüzyılın ilk yarısında, Murat II. zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine katılmış, 1912 yılındaki Balkan Savaşına kadar bir Türk şehri kalmıştır. Bu tarihten sonra, Yunanistanın önemli şehirlerinden biri olmuştur. Çeşitli tarihî yapılar, Türk mahalleleri ile, uzun yıllar bir Türk şehri olmanın bütün özelliklerini taşıyan Balkan şehirlerinden biridir. Selanik, birçok Türk büyüklerinin olduğu gibi, Büyük Atatürkün de doğmuş olduğu bir şehirdir.

  Osmanlı dönemi

  Selanik 1430 tarihinde padişah

  1430 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  II. Murat'ın yönettiği bir
  İkinci Murad, yedinci Osmanlı padişahı, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.
  Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  15. yüzyıl boyunca kente
  15. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Anadolu'dan getirilen çok sayıda Türk yerleşti.
  Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1492 yılında
  1492 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlılar
  Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İspanya'dan kovulan Sefardi
  İspanya İber Yarımadasının beşte dördünü kaplayan bir Avrupa devleti. Doğu ve kuzeydoğusunda Akdeniz, kuzey, kuzeybatı ve güneybatısında Atlas Okyanusu, kuzeydoğusunda Fransa ve Andoro Cumhûriyeti, batısında Portekiz bulunmaktadır. Akdeniz’deki Balear, Atlas Okyanusundaki Kanarya Adaları İspanya’ya aittir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yahudilere kapılarını açtıklarında Selanik
  Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yahudilerin yerleşmek için en fazla tercih ettikleri şehir oldu. Selanik 500 yıla yakın bir süre boyunca bir
  Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı şehri olarak kaldı. Çeşit çeşit
  Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hristiyan,
  Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah'a inanmayı kabul eden "hak din" demektir. Hıristiyanlığın aslı, ilâhî vahye dayanır. Bizzat Allahü teâlâ tarafından hazret-i Îsâ'ya gönderilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yahudi ve
  Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Müslüman toplumların hep birlikte uyum içinde yaşadığı önemli bir kültür ve ekonomi merkezi haline geldi.
  Müslüman isim, din bilgisi Arapça muslim + Farsça -¥n (Türkçede teklik olarak kullanılır) kelimlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1800'lü yılların sonlarına doğru Selanik'te 90.000 Yahudi, 30.000 Yunan ve 10.000 Türk yaşamaktaydı.

  1800 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  17. yüzyılda
  17. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sabetay Sevi tarafında başlatılan
  1626 Yılında İzmir'de dünyaya gelen Sabetay Sevi, genç yaşlardan başlayarak kendini Yahudi mistisizmine, Kabbala'ya kaptırmıştı. Bilincini yitirdiği, coşkulu dönemler yaşıyordu. Güçlü kişiliği ile çevresine bir çok mürit toplamayı başarmıştı. Henüz yirmi iki yaşında iken, Kabbalacı yorumlara dayanarak, kendisinin beklenen mesih olduğunu ilân etti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sabetayizm hareketi Selânik'teki

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yahudiler arasında çok rağbet buldu.
  Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sabetay Sevi'yi izleyerek Müslüman olan Yahudiler Selânik'te Osmanlı Devleti'nin yenileşme çabalarına büyük katkılarda bulundular. Jöntürk hareketi büyük ölçüde Selanik'te gelişti. Osmanlı padişahı II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra 1909 yılında Selanik'e sürgüne gönderildi. Fakat 3 yıl sonra Selanik Yunanlıların eline geçince İstanbul'a geri gönderilmek zorunda kaldı.

  Yunanistan dönemi

  </p><p>Selanik'in konumu

  Selanik'in konumu

  1912'de Balkan Savaşları sonunda şehir Yunanistan yönetimine geçti. Osmanlı orduları, şehri Yunan çetelerine savaşmadan, ancak şehirdeki Türklerin can güvenliğinin sağlanması koşuluyla bıraktılar. Osmanlı Ordusu'nun Selanik'te bulunan kuvvetleri de silahlarını Yunan çetelerine teslim ettiler. Ancak Yunan çeteleri şehri teslim aldıkları günün gecesi kentte yaşayan pekçok Türkü, aralarında Osmanlı askerleri de bulunmak üzere katletmişlerdir. Şehrin simgesi olan Osmanlıların inşa ettiği Beyaz Kule sembolik bir vaftiz işleminden geçerek beyaza boyandı. O günden beri Beyaz Kule adıyla anılan bu yapının beyaz boyaları zamanla aşınıma uğradı ve eski rengini tekrar kazandı.

  1917 yılında çıkan büyük bir yangın şehrin Türk bölgesini neredeyse tamamen yok etti. 1924 nüfus mübadelesi sonunda şehirde geride kalan bütün Türkler Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakıldı ve Anadolu'dan gelen Rum göçmenler giden Türklerin yerini aldı. Kısa bir süre içinde şehrin nüfus yapısı tamamen değişti. Yunanlılar Selanik'te azınlıktayken kısa bir süre içinde ezici bir çoğunluk haline geldiler. Böylece Selânik'in Osmanlı- Türk kültüründe oynadığı rol son bulmuş oldu. Atatürk 10. Yıl Nutku'nda "Keşke Selanik'i de misak-ı milli sınırları içerisine alabilseydik" diyerek kentin Türkler için önemini vurgulamıştır.

  Kısa bir süre içinde camilerin minareleri yıkıldı. Bazı cami ve sinagoglar kiliseye çevrildi. Eski Osmanlı evleri bakımsızlıktan yok oldu. Kentin geçmişiyle bağlantısı kesilerek modern(!) bir Avrupa şehri haline getirildi.

  İklim

  Selânik Akdeniz İklimine sahiptir. Şehrin kuzeyi Balkan iklimi etkisi altında kaldığı için kışlar daha soğuk geçer.

  Kaynak

  Bu sayfa hazırlanırken Vikipedi sitesinden yararlanılmıştır.

  Selanik Resimleri


  • Selanik müzik salonu

  • Bir agora.

  • Yunanistan Bankası binası.

  • Atatürk'ün doğduğu ev.

  • Bey Hamamı.

  • Beyaz Kule'ye giden bir sokak.

  • Yedi Kule Şatosu.

  • Aristotales Üniversitesi.

  • Alatini Köşkü (Sürgün edilen II. Abdülhamit'in kaldığı köşk)

  • Bahçe Çiftlik (1909)

  • Altın kapı (Vardar cad., 1867)

  • Selanik (1882)  Yorumlar - Lütfen konu (Selanik) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  ALPASLAN MERSİN: selanikte değirmenci olarak bilinen yerleşim yeri varmış acaba şu anki adını bilen varmı benim dedem 1950 yılların başlarında türkiyeye göç etmişler.soy adımız ÇELİK - 3 yıl, 0 ay önce yazıldı.
  göz yaşı: Selanik çok güzel bir şehirdir.vede Atatürk'ümüzün doğduğu yerdir size tavsiyem ölmeden önce gidin bir gezin. - 3 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  Misafir: benem atalarım selanikten gelmiş keşke hiç gelmeselermiş muhacirim - 4 yıl, 10 ay önce yazıldı.
  senanur: valla performans ödevimdi 8 e geçtim çok işime yaradı tşk :)))) - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  YES OF COURS: cok saol cok isime yaradı :D - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  Misafir: çok tşkkürler - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  esin: çok saolun yha allah razı olsun 8.sınıfa geçtim sordular walla çok işime yaradı - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  ulas28: çk saolun çk gusel bilgiler - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  Dilek: mrb bu gün 8.sınıfa yeni başladım inkilap tarihi ve ataturkculuk dersine hazırlık yapıyorum yarın bu sorular sorulacak.çok tşklr. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  yavuz genel: Allah razı olsun. çok işime yaradı - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  nezih: Türkiyeden göçe zorlanan lar karaman türkleriymiş(ortodosk)Hepside giderken çok üzülmüşler.

  Yunanistanda bunları dışlanmış uzun süre uyum saylıyamamışlar.bunları asimile etmişler

  nezih - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.