Selim Sırrı Tarcan

Selim Sırrı Tarcan Türk spor eğitimcisi. 25 Mart 1874’te Yunanistan’da Mora Yarımadasının Yenişehir’inde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Galatasaray Sultânisinde tahsiline devâm etti. 1896’da Mühendishâne-i Berri-i Hümâyunu bitirdi ve İzmir’de İstihkâm Subayı olarak vazifeye başladı. Aynı zamanda çeşitli okullarda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Harbiye Nezâreti tarafından gönderildiği İsveç’te KraliyetAskerî Beden Eğitimi ve Jimnastik Akademisini 1909’da bitirdi.

Selim Sırrı Tarcan hakkında ansiklopedik bilgi

Selim Sırrı Tarcan Türk spor eğitimcisi. 25 Mart 1874’te Yunanistan’da Mora Yarımadasının Yenişehir’inde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesinde eğitimine devam etti. 1896’da Mühendishâne-i Berri-i Hümâyunu bitirdi ve İzmir’de İstihkâm Subayı olarak vazifeye başladı. Aynı zamanda çeşitli okullarda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Harbiye Nezâreti tarafından gönderildiği İsveç’te KraliyetAskerî Beden Eğitimi ve Jimnastik Akademisini 1909’da bitirdi. Yurda dönüşünde Türkiye’deki okullarda İsveç jimnastiğinin yaygınlaşmasında etkili rol oynadı. Şahsî çabalarıyla, Türkiye’de ilk defâ idman bayramını 12 Mayıs 1916’da düzenledi.

Cumhûriyetten sonra kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin başkanlığını 1930’a kadar üstlendi. 1933-35 yılları arasında radyoda beden eğitimi ve sporla ilgili konuşmalar yaptı. 1935’te Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğinden emekliye ayrıldı. Aynı yıl Ordu milletvekili olarak meclise girdi.

Uzun yıllar beden eğitiminin, özellikle ilkokullarda, yaygınlaşması için fahrî olarak çalıştı. Spor ve beden eğitimi konularında çok sayıda broşür ve kitap yayımladı. 2 Mart 1956’da İstanbul’da öldü. Ankara’da yapılan bir Kapalı Spor Salonuna Selim SırrıTarcan ismi verildi.

ESERLERİ Genel kültür üzerine, "Garpta Hayat" ve "Radyo Konferansları" gibi eserler verdi.Yorumlar - Lütfen konu (Selim Sırrı Tarcan) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

KaMiLjAn: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi�nin kurucusu olan Tarcan, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi�nin ilk temsilcisidir.

1874 yılında doğan Tarcan, Galatasaray Lisesi�nde öğrenim görürken jimnastik sporuyla tanıştı. Jimnastiğin yanısıra halter ve eskrim sporlarıyla da ilgilenen Tarcan, bu alanlarda büyük başarılara imza attı. Liseyi bitirdikten sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun�a devam etti ve mezun olduktan sonra orduya katıldı. Eğitimini tamamladıktan sonra komutanların izniyle İzmir Sultanisi�nde jimnastik öğretmenliği görevini yürüttü. İstanbul�a döndü ve İttihat ve Terakki Partisi�ne katıldı. Bu sıralarda Olimpiyat Oyunları�nın kurucusu olan Baron Pierre de Coubertin�le tanıştı ve Meşrutiyet�in ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti�ni kurdu. Görevini Ahmet İhsan Tokgöz�e bırakarak kendisi genel sekreterliği üstlendi ve Stockholm�deki Yüksek Beden Eğitimi Akademisi�nde beden eğitimi ve spor eğitimi gördü. Okuldan sonra İstanbul Erkek Öğretmen Okulu�nda uzun yıllar beden eğitimi öğretmenliği yaptı.

1923�te kurucusu olduğu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi�nin başkanlığına seçildi ve bu görevini 1927�ye kadar sürdürdü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi�nin Türkiye temsilciliğini ise 1930�a kadar yürüten Tarcan�ın hemen hepsi spor ve beden eğitim üzerine yazılmış 54 kitabı, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunuyor.

Tarcan, 2 Mart 1957�da İstanbul�da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu - 4 yıl, 11 ay önce yazıldı.