Simple Past Tense(Geçmiş Zaman İfadesi)

Auxiliary verbs(Yardımcı Eylemler): did/didn'tPositive Sentence(Olumlu Cümle-I played-You played-He played-She played-It played-We played-They playedNegative Sentence(Olumsuz Cümle)-I didn't play-You didn't play-He didn't play-She didn't play-It didn't play-We didn't play-They didn't playQuestion Sentence(Soru cümlesi)-Did I play?-Did you play?-Did he play?-Did she play?-Did it play?-Did we play?-Did they play?DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kull

Simple Past Tense(Geçmiş Zaman İfadesi) hakkında ansiklopedik bilgi

Auxiliary verbs(Yardımcı Eylemler): did/didn't

Positive Sentence(Olumlu Cümle

-I played

-You played

-He played

-She played

-It played

-We played

-They played

Negative Sentence(Olumsuz Cümle)

-I didn't play

-You didn't play

-He didn't play

-She didn't play

-It didn't play

-We didn't play

-They didn't play

Question Sentence(Soru cümlesi)

-Did I play?

-Did you play?

-Did he play?

-Did she play?

-Did it play?

-Did we play?

-Did they play?

DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya

didn't yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

EXAMPLES(ÖRNEKLER):

(+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)

(Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

(-) I didn't visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)

(Bu cümle olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

(?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)

(Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

Regular and Irregular Verbs(Düzenli ve Düzensiz Fiiller

İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna -ed takısı eklenir.

Example(Örnekler):

want a wanted

clean a cleaned

wash a washed

● Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir. Düzensiz fiil tablosunu

görmek için tıklayın.

Example: go a went

swim a swam

do a did

USES (KULLANIMLARI)

USE 1 Completed Action in the Past(Geçmişte Tamamlanmış Eylemler)

Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

EXAMPLES(Örnekler):

I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

I didn't see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)

Last year, I didn't travel to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat etmedim.)

She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

She didn't wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte Tamamlanmış Eylemler Serisi)EXAMPLES(Örnekler):

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.

(İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.

(Havaalanından saat 8'de geldi, 9'da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10'da buluştu.)

USE 3 Single Duratio (Tek süreç)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."

(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)

EXAMPLES(Örnekler):

-I lived in Turkey for two years.

(İki yıl Türkiye'de yaşadım.)

-Ahmet studied English for five years.

(Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)

-They sat at the beach all day.

(Tüm gün sahilde oturdular.)

-We talked on the phone for thirty minutes.

(Yarım saat telefonda konuştuk.)

-How long did you wait for them?

(Onları ne kadar beklediniz?)

-We waited for one hour.

(Bir saat bekledik.)

USE 4 Habit in the Past(Geçmişteki alışkanlıklar)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.

(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.

EXAMPLES(Örnekler):

I played basketball when I was a child.

(Çocukken basketbol oynardım.)

He played the guitar.

(Gitar çalardı.)

She worked at the hospital after school.

(Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

They never went to school, they always skipped.

(Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)

Time Expressions in Simple Past Tense(Geçmiş Zaman Belirten İfadeler)Yorumlar - Lütfen konu (Simple Past Tense(Geçmiş Zaman İfadesi)) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.