Sin

Nanna Sümer mitolojisindeki ay-tanrıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna, Enlil ve Ninlil`in oğludur. Nanna Sümerce "aydınlatıcı" mânâsına gelir.

Nanna Sümer mitolojisindeki ay-tanrıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Enlil ve
thumb|left|Enlil ve NinlilEnlil, Mezopotamya mitolojisindeki baş tanrı. Rüzgarın tanrısı olan Enlil, dünya ile cennet arasındaki gökyüzünün tanrısıydı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'in oğludur. Nanna Sümerce "aydınlatıcı" mânâsına gelir. Kutsal şehri
Sümerce, Sümerlerin Güney Mezopotamya'da M.Ö. 4. binyıldan itibaren konuştukları dildir. Bilinen ilk yazılı dildir. M.Ö. 2000 yıllarında Akadca bölgede konuşma dili olarak Sümercenin yerini almış, Sümerce ise bilimsel ve dinsel bir dil olarak M.S. 1.yy'a kadar varlığını sürdürmüştür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ur'dur.
Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişliklere halk arasında ur, tıp dilinde ise tümör denir. İyi huylu, kötü huylu ve iltihabi olmak üzere üç çeşidi vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Babil ve
Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanildigi, halen firat'in dogusunda kalan bolumlerde kalintilarin oldugu, eski sehir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Asur'da ise bu tanrıya Sin denmiş, ve ona
M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen bir devlet. Bu devlet zamanla Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’a hakim oldu. Asur Devleti istiklalini kazanmadan önce Sümer, Akkad, Subar, Kut ve üçüncü Ur hanedanı hakimiyeti altında kaldı. Sonradan gelen Sami kavimleri yerli kabilelerle kaynaşarak Asurluları meydana getirdiler.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Harran'da da tapılmıştır. Kanatlı bir boğayı süren Sin'in
Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lapis lazuliden bir bıyığı vardı. Karısı

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
olan Nanna/Sin, Utu (Shamash - Güneş) ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İnanna'nın (daha sonraları
İnanna (Sümerce 100x20px DINA NA, Akatça 100x20px|DİNGİR100x20px|İNANNA DİNANA), Sümer aşk, bereket ve savaş tanrıçası.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İştar) babasıdır. Bazı metinlere göre
İştar, Akad mitolojisindeki bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir; İştar'a İnanna'nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanır. İştar'ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak da anıldığı olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İşkur da onun çocuğudur. Takvimin ve bereketin de tanrısı olan Sin'in sembolleri

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hilal, boğa ve üç ayaklı bir iskemledir.
İki dairenin iç içe girmesi ve fakat dairelerin merkezlerinde çakışmaması durumunda oluşan şekil.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Babil ve
Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanildigi, halen firat'in dogusunda kalan bolumlerde kalintilarin oldugu, eski sehir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Asur'un büyük şehirlerinde tapınakları bulunan Sin'in iki ana tapınağı vardır; güneyde
M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen bir devlet. Bu devlet zamanla Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’a hakim oldu. Asur Devleti istiklalini kazanmadan önce Sümer, Akkad, Subar, Kut ve üçüncü Ur hanedanı hakimiyeti altında kaldı. Sonradan gelen Sami kavimleri yerli kabilelerle kaynaşarak Asurluları meydana getirdiler.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ur ve kuzeyde
Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişliklere halk arasında ur, tıp dilinde ise tümör denir. İyi huylu, kötü huylu ve iltihabi olmak üzere üç çeşidi vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Harran.
Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ur'daki baş tapınağının adı E-gish-shir-gal = "Yüce Işığın Evi",
Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişliklere halk arasında ur, tıp dilinde ise tümör denir. İyi huylu, kötü huylu ve iltihabi olmak üzere üç çeşidi vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Harran'daki tapınağının adı ise E-khul-khul = "Zevklerin Evi" idi. Astral-teolojik sistemde 30 sayısı ile temsil edilirdi. Büyük bir ihtimalle 30 sayısı bir
Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
daki ortalama gün sayısından (yaklaşık 29.53) türemiştir. Sin (Nanna - Ay), Shamash (Utu - Güneş) ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İştar (İnanna - Dünya) ile birlikte
İştar, Akad mitolojisindeki bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir; İştar'a İnanna'nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanır. İştar'ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak da anıldığı olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mezopotamya tanrılarının ikinci üçlüsünü oluştururlar.

Kaynakça

  • Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır.
    ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  • (İngilizce Vikipedi Sin makalesi kaynakçasından)
  • http://www.pantheon.org Encyclopedia Mythica

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.    Yorumlar - Lütfen konu (Sin) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.