Türkü

Halk Edebiyatı'nın çok yaygın olarak kullanılan nazım şekillerindendir. Şekil özellikleri bakımından koşma'ya benzer. Mani'ye benzeyen türkü'ler de vardır.Türküler genellikle 11'li hece vezniyle söylenirler. Ayrıca 8'li ve 7'li hece vezniyle söylenmiş türkü'lere rastlamak mümkündür. Türkülerin ekseriyeti Anonim Halk Edebiyatı mahsulleridir. Ancak söyleyeni belli olan türkü'ler de vardır.Türkülerle şarkılar arasında da şekil benzerlikleri vardır. Türküleri şarkıdan ayıran en belirgin özel

Türkü hakkında ansiklopedik bilgi

Halk Edebiyatı'nın çok yaygın olarak kullanılan nazım şekillerindendir. Şekil özellikleri bakımından koşma'ya benzer. Mani'ye benzeyen türkü'ler de vardır.

Türküler genellikle 11'li hece vezniyle söylenirler. Ayrıca 8'li ve 7'li hece vezniyle söylenmiş türkü'lere rastlamak mümkündür. Türkülerin ekseriyeti Anonim Halk Edebiyatı mahsulleridir. Ancak söyleyeni belli olan türkü'ler de vardır.

Türkülerle şarkılar arasında da şekil benzerlikleri vardır. Türküleri şarkıdan ayıran en belirgin özellik, şarkıların genellikle aruzla, türkülerin ise hece vezniz ile yazılmaları ve besteleri bakımındandır. Aşk tabiat, güzellik, gençlik, gurbet ve benzeri lirik konuları işleyen türküler, bölgelerin özelliklerine ve bestelerine, makamlarına göre isimler alırlar. Günlük olaylardan, savaşlardan, efelerden bahseden türkülerimiz de vardır. Türküler sahip oldukları şekil özelliklerine göre iki şekilde değerlendirilir:

a) Dörtlükler halinde yazılan türküler b) Nakaratlı türküler

a) Dörtlükler halinde yazılan türküler: Dörder mısralık bölümlerden meydana gelen türkülerdir. Dörtlüklerin sayısı sınırlı değildir.Yorumlar - Lütfen konu (Türkü) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.