Türk Atasözleri - K

1. Kabahat samur kürk olsa kimse üzerine almaz. 2.

Türk Atasözleri - K hakkında ansiklopedik bilgi

 • 1. Kabahat samur kürk olsa kimse üzerine almaz.
 • 2. Kart tavuktan çorba olmaz.
 • 3. Kabul olmayacak duaya amin denmez.
 • 4. Kadıya yalnız giden sakalını sıvayıp çıkar.
 • 5. Kadı ekmeğini karınca yemez.
 • 6. Kadı anlatana göre fetva verir.
 • 7. Kağıdın yüzünü ağartan karadır.
 • 8. Kalbin yolu mideden geçer.
 • 9. Kalın incelene kadar ince üzülür.
 • 10. Kalp kalbe karşıdır.
 • 11. Kalp kırma kırılırsın,yer yarılır gömülürsün
 • 12. Kalpten kalbe yol vardır.
 • 13. Kalem kılıçtan keskindir.
 • 14. Kambersiz düğün olmaz.
 • 15. Kan kus kızılcık şerbeti içtim de
 • 16. Kaçanın anası ağlamazmış.
 • 17. Kaçan balık iri olur.
 • 18. Karda yürü izini belli etme.
 • 19. Kar yağar nisan öğünür,,nisan yağar insan öğünür.
 • 20. Kar zararın kardeşidir.
 • 21. Kar yılı var yılı.
 • 22. Kara haber tez duyulur.
 • 23. Kara dut açtı mı soyun,döktü mü giyin.
 • 24. Kara gün kararıp kalmaz.
 • 25. Kargaya yavrusu şahan görünür.
 • 26. Karnı tok it gölgede yatar.
 • 27. Kalbin temiz değilse keşiş ol,şıh ol.
 • 28. Kardeşi olmayan garip olur.
 • 29. Kargadan korkan darı ekmez.
 • 30. Kardeş kardeşi atmış,yar yar başında tutmuş.
 • 31. Kardeşin büyüğü peder,küçüğü evlat yerine geçer.
 • 32. Kardeşin düşmanlığı karşıdan düşman çıkıncaya kadardır.
 • 33. Kardeş kardeşin ne olduğunu ister ne öldüğünü
 • 34. Kara haber tez gelir.
 • 35. Karga yavrusuna bakmış benim ak pak evladım demiş.
 • 36. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme.
 • 37. Kartala bir ok değmiş yine kendi yeleğinden
 • 38. Karalar içerden beyazlar dışardan
 • 39. Karışma devletin işine ,düşme zenginin peşine,boynunu kır bak kendi işine.
 • 40. Kasımdan on gün evvel ek on gün sonra ekme
 • 41. Kaş ile göz gerisi söz.
 • 42. Karıncadan örnek al,yazdan kışa hazırlan.
 • 43. Kavgada kılınç ödünç verilmez.
 • 44. Kavurganın yananı çıtlar.
 • 45. Karpuz yata yata büyür.
 • 46. Kaya uçmazsa dere dolmaz.
 • 47. Kayış bilir, tutan ne çeker
 • 48. Kaymağı seven mandayı yanında taşır.
 • 49. Kaypakla pazarlık olmaz.
 • 50. Kaza geliyorum demez.
 • 51. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
 • 52. Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur.
 • 53. Keçiye can kaygısı kasaba yağ kaygısı
 • 54. Kedi şarap içmiş,dağda kurt aramaya çıkmış.
 • 55. Kedinin kabahatini önüne koyarlar öyle döverler.
 • 56. Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
 • 57. Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı.
 • 58. Kedinin yürüklüğü samanlığın kapısına kadardır.
 • 59. Kedi uzanamadığı ciğere pis der.
 • 60. Keklik kekliğin karşısında dakılır.
 • 61. Kel kız teyzesinin saçıyla övünür.
 • 62. Kelleden umulan beyin
 • 63. Kelin ayıbını takke örter.
 • 64. Kel ölür,sırma saçlı olur;kör ölür,badem gözlü olur.
 • 65. Kel yanında kabak anılmaz.
 • 66. Kelin melhemi olsa kendi başına sürer.
 • 67. Kem göz taşı eritir.
 • 68. Kem söz sahibine aittir.
 • 69. Kemlikle mertlik olmaz.
 • 70. Kendi düşen ağlamaz.
 • 71. Kendin ata binip babanı merkebe bindrime.
 • 72. Kendin tok olacağına çevren tok olsun.
 • 73. Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz.
 • 74. Kesme eşeğin kuyruğunu kimi uzun der kimi kısa
 • 75. Kestirme yoldan giden çok dolaşır.
 • 76. Keskin akıl keramete kıç attırır
 • 77. Keskin sirke küpüne zarar verir.
 • 78. Kepenek altında er yatar.
 • 79. Kıl tane tane sakal olur.
 • 80. Kılavuzu karga olanın burnu ............. çıkmaz.
 • 81. Kıyamet günü ibadet olmaz.
 • 82. Kırk kere ölç bir kere biç
 • 83. Kırk yıllık gani olurmu yani.
 • 84. Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış.
 • 85. Kırılan ipin düğümü beli olur.
 • 86. Kırkından sonra azanı teneşir baklar.
 • 87. Kırkından sonra saza başlayan ancak kıyamette çalar.
 • 88. Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar.
 • 89. Kız evi naz evi.
 • 90. Kız evlat öz evlattır.
 • 91. Kızım var deme elkoynuna girmedikçe,oğlum var deme muhtaç olmadıkça,karım var deme borç para almadıkça.
 • 92. Kız anasından görmeyince sofra kaldırmaz.
 • 93. Kızı olan tez kocar.
 • 94. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz.
 • 95. Kimse ayranım ekşidir demez.
 • 96. Kimi arabasını dağdan aşırır kimi de düz ovada yolunu şaşırır.
 • 97. Kimsesiz mirasyedinin kimsesi çok olur.
 • 98. Kısmet gökten zembile inmez.
 • 99. Kış kışlığını kuş kuşluğunu yapar.
 • 100. Kişinin müsahibi kendüden yeğ gerek
 • 101. Kız beşikte çeyiz sandıkta.
 • 102. Kızını dövmeyen dizini döver.
 • 103. Kız kendi havasına bırakılınca ya davulcuya varır ya zurnacıya.
 • 104. Kocasından sonra kalkan karıdan,Hazirandan sonra ekilen darıdan hayır gelmez.
 • 105. Kocan koca olursa hanım ayşe Hanım olursun,kocan koca olmazsa deli ayşe hanım olursun.
 • 106. Kocanın sözü,unun özü.
 • 107. Kol kırılır yen içinde kalır.
 • 108. Komşuda pişer bizede düşer.
 • 109. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
 • 110. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • 111. Komşu boncuğunu çalan ancak gece takar.
 • 112. Korkağı fazla zorlama,cesur olur.
 • 113. Kork Allah'tan korkmayandan.
 • 114. Kork soysuzun soylusundan,korkma soylunun soysuzundan.
 • 115. Korkak bezirgan ne kar eder ne zarar.
 • 116. Korku dağları bekler.
 • 117. Korkunun ecele faydası yoktur.
 • 118. Koyun can derdinde kasap et derdinde.
 • 119. Koyuna çoban,tarlaya sapan.
 • 120. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir.
 • 121. Korkmuş kişiye koyun başı çift görünür.
 • 122. Korun talaşına mı mum pahalıdır.
 • 123. Korkaka bezirgan ne kar eder ne zarar.
 • 124. Korku olmayan yerde nizam olmaz.
 • 125. Korkuyorsan kediden niye çıktın delikten.
 • 126. Koyunun olmadığı yerde keçi ye Abdurrahman Çelebi denir.
 • 127. Koyunu çok olan korkusunu geniş etmeli.
 • 128. Kömürcü ile dost olanın eline kara bulaşır.
 • 129. Köpeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır.
 • 130. Köpeğe gem vurma kendini at sanır.
 • 131. Köpeği öldürene sürütürler.
 • 132. Köpek ekmek veren kapıyı tanır.
 • 133. Köpek havlamadan kimse kaçmaz
 • 134. Köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı
 • 135. Köpeğin iyisi leş başında ,insanın iyisi iş başında belli olur.
 • 136. Köpeksiz sürüye kurt dalar
 • 137. Körle yatan , şaşı kalkar.
 • 138. Kör malın kör alıcısı olur.
 • 139. Körün istediği bir göz Allah'ın verdiği iki göz.
 • 140. Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek.
 • 141. Köşe taşı köşede yakışır.
 • 142. Kötü karı,kötü komşu,kötü at;birini boşa,birini boşla,birini sat.
 • 143. Kötüden iyilik beklenmez.
 • 144. Kötüye yapılan iyilikten köpeğe atılan kemik daha hayırlıdır.
 • 145. Kötülerin sözü,ölümünden güçtür.
 • 146. Kötülük eden pişmanlık biçer.
 • 147. Kötürümden aksak ,hiç yoktan torlak değildir.
 • 148. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
 • 149. Köyden köye it ürümez.
 • 150. Köylü misafir kabul etmeyiz demez,konacak konak yoktur der.
 • 151. Kuduz ölür amma ,daladığı da ölür.
 • 152. Kul sıkışmayınca hızır yetişmez.
 • 153. Kuma anlaşmışta elti anlaşamamış
 • 154. Kundakta giren teneşirde çıkar.
 • 155. Kurban etiyle köpek tavlanmaz.
 • 156. Kurdun boğazına ciğer asılmaz.
 • 157. Kurt sisli havayı sever.
 • 158. Kurt komşusunu yemez.
 • 159. Kurt ayının farkına varmaz.
 • 160. Kurt ihtiyarlayınca köpeğin maskarası olur.
 • 161. Kurt yağmurdan korksaydı,kürk yapardı.
 • 162. Kurdu gören bağırır,görmeyen daha çok bağırır.
 • 163. Kurttan korkan çoban olmaz.
 • 164. Kuru bakla kuru taşa yapışmaz.
 • 165. Kuru laf karın doyurmaz.
 • 166. Kurda neden boynun kalın demişler; kendi işimi kendim görürüm demiş.
 • 167. Kurunun altında yaş ta yanar.
 • 168. Kuru çeşmede abdest almış,İhmalpaşada namaz kılmış.
 • 169. Kuş taneden kaçmaz.
 • 170. Kurbağaya bir vurursan iki sıcrar.
 • 171. Kuştan korkan darı ekmaz.
 • 172. Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu.
 • 173. Kuş kanadına kira istemez.
 • 174. Kuşkulu uyku evin bekçisidir.
 • 175. Kuzusuna kıymayan kebap yiyemez.
 • 176. Kürk ile börk ile adam olunmaz.  Yorumlar - Lütfen konu (Türk Atasözleri - K) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  Lİ0N: Komşuda pişer bizede düşer - 8 yıl, 1 ay önce yazıldı.