Türk dil ailesi

Türk dil ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En çok konuşulan Türk dili, Türkiye Türkçesi'dir.

Türk dil ailesiAltay dillerinin Avrasya üzerinde yayılımı. Kesik çizgili olan Japonca ve Korece dışında kalan yeşil alan Moğolistan dışında Türk dillerinin yayılımıdır.
Türk dil ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En çok konuşulan Türk dili, Türkiye
Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay kolunda
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkçesi'dir.

Türk dillerinde
Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
büyük ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
küçük ses uyumu olur, yazımda sözcükler sonekler alarak uzarlar ve cümle yapısı özne-nesne-fiil sırasıyla olur.

Yüzyıllar boyunca Türk dili konuşanlar sıkça göç etmiş ve başka toplumlarla karışmış olduklarından bu diller civarlarındaki başka dillerle, özellikle İran, Slav ve Moğol dilleriyle etkileşmişler. Bu etkileşimler her bir dil grubu ve içindeki dillerin tarihi gelişimini kısmen belirsizleştirmiş, bu yüzden Türk dillerinin sınıflandırılımasının birden fazla sistemi oluşmuştur. Günümüzde en genel kabul görmüş sınıflandırma sistemi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'in kalıtsal sınıflandırması olmakla beraber ayrıntılarda tartışmalar sürmektedir.

Türk dili ailesiToplam 40 ayrı dilden oluşan, 155 milyon anadili olarak konuşanı ile Türk dil ailesi, Altay dilleri grubunda büyük farkla en büyük dil ailesini oluşturur. Dünyadaki bütün dil aileleri arasında yedinci büyük dil grubunu oluşturur ve önümüzdeki onyıllar içinde daha da büyüme kapasitesine sahiptir.

Dünyadaki büyük dil aileleri:

 • 1. Hint-Avrupa
 • 2.
  anlam ayrım


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6. Dravid

 • 7.
 • Dravid dilleri, Hindistan ve Sri Lanka'da konuşulan Tamil, Telegu, Malayalam, Kannada dilleri
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Türk

  Neredeyse tüm Türk dillerinin
  Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  fonoloji,
  Fonoloji fonemler diye bilinen belirli dil seslerini inceleyen bir bilim dalıdır. Fonoloji dil içindeki seslerin fonksiyonlarını inceler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  morfoloji ve
  Morfoloji, dilbiliminde, kelimelerin yapısının tanımlanmasını, çözümlemesini ve kimliklendirilmesini inceleyen bilim dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  sentaksları aynıdır. Sadece
  Sentaks cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çuvaşça,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kalaç ve Kuzey-Sibirya Türk dilleri
 • Kalaç, Gerede|Kalaç - Bolu ili Gerede, Bolu|Gerede ilçesinin köyü


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Yakutça ve
  Yakutça Türk dilleri'nin Sibirya-Türkçe gurubuna aittir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dolganca bu noktalarda farklıdır. Türk dili alt gruplara ayrılır ve aynı gruba ait olan diller birbirleriyle konuşabilirler. Bunun yanında komşu ülkelerin sınırlarında kaynaşmadan ileri gelen Türkçe lehçeleri bulunur.

  Türk dilinin coğrafyası

  Türk dili, Doğu ve Güneydoğu
  Dil


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Avrupa, Batı, Orta ve
  Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kuzeyasya gbi büyük bir coğrafyaya dağılmıştır. Bu bölge
  Dünyanın en büyük kıtası. Avrupanın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıta. Doğuda Pasifik Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz Denizi, güneyde Hint Okyanusu, batıda Avrupa kıtası ile çevrilidir. Avrupa kıtası ile olan sınırı kesin tespit edilmiş değildir. Eskiden Don Nehri, Asya ile Avrupa arasında sınır olarak kabul edilirdi. Daha sonra Ural Dağları sınır olarak kabul edilmeye başlandı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Balkanlar'dan
  Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupa'nın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çin'e,
  Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İran'dan Kuzey Denizine kadar uzanır. Asya'nın yaklaşık otuz ülkesinde en az bir Türk dili, sözünü etmeye değer yaygınlıkta konuşulur. Bunun yanında
  İran İslam Cumhuriyeti Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi, doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Türkiye ve Irak, güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Almanya'da büyük bir azınlık Türkçeyi anadili olarak konuşur.

  En önemli Türk dilleri  Türk dillerini konuşanların dörtte üçü, en büyük üç Türk dilinden birini kullanır:

 • Almanya Orta Avrupa'da Kuzey Denizi ile Alpler arasında uzanan bir devlet. Doğusunda Çekoslovakya ve Polonya; güneyinde Avusturya, İsviçre; batısında Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg; kuzeyinde Danimarka ve Kuzey Denizi yer alır. Almanya, birisi Baltık Denizinde, diğeri Kuzey Denizinde iki adaya sahiptir. Baltık Denizindeki Fehmarn Adası 185 km2, kuzeyinde bulunan Sylt Adası ise 99 kilometrekaredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türkiye Türkçesi; 60 milyon anadili olarak konuşanı vardır. Türkiye, Balkanlar, Batı ve Orta Avrupa'daki ikinci dil olarak konuşanlar ile 70 milyonu bulur.

 • <span style="background: #f5f5ff; padding:4px; border:thin dotted #eef">→''Bu madde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin resmi dili olan Türkçe üzerinedir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Azerbaycanca (Azerice); 30 milyon konuşucu:

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Azerbaycan ve Kuzeybatı İran.

 • Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azericesi: Azərbaycan Respublikası), Güney Kafkasya'da bir devlet. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, güney batıda Ermenistan, güneyde İran ve güney batıda Türkiye (Nahcivan sınırı) ile komşudur. Doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir. Bir kısmı Avrupa ve bir kısmı Asyadadır. Başkenti Bakü'dür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Özbekçe; 24 milyon konuşucu:
  Özbekistan'ın tek resmi dili olup Orta Asya genelinde konuşulan Türki bir dildir. Kuzey ve güney şiveleri olmak üzere iki şivesi vardır. Kuzey şivesi 18.000.000'a yakın bir topluluk tarafından Özbekistan'da, Güney şivesi ise yaklaşık 1.500.000 nüfuslu bir azınlık tarafından Afganistan'da konuşulur. Özbekçe Uygurca'ya yakın bir didir. Ortaçağ'da Orta Asya'nın en önemli kültür ve bilim dili olmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Özbekistan,
  Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya’da yer alan bir Türk Devleti. Kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında Türkmenistan, güneyinde ise Afganistan yer alır. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir. Ülkenin nüfusu 27.6 milyon (2009), yüzölçümü 447.4 km², GSMH'sı 78.3 milyar dolardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kuzey Afganistan,
  Afganistan Demokratik Cumhuriyeti merkezi Asya’da dağlık bir kara devleti. Başkenti Kabil'dir. Yüzölçümü 657.500 km2 nüfusu Soyyet işgali öncesi nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkenin nüfusu bugün 1.424.000 (1998)'dir. Ülkenin Resmi dili Peştuca ve Farsça'dır. Resmi para birimi Afgani dini İslam'dır. Doğu ve Batı Asya’yı birleştiren ana mihver üzerinde olup, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Pakistan ve Çin ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tacikistan ve Batı
  Tacikistan Cumhuriyeti Orta Asya’da yer alan bir devlet. Doğuda Çin, güneyde Afganistan, batı ve kuzeyde Özbekistan ve Kırgızistan’la çevrili Tacikistan toprakları Asya’nın dağlık iç kesimlerinde yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çin.

  Türk dillerinin yakın akrabalığı  Tükenmek üzere olan Türk dilleri  Bazı diller sadece bir kaç yaşlı kişi tarafından konuşulmaktadır ve yok olma yolundadırlar. Kaybolmak üzere olan diller şunlardır: Güney Sibirya'da
  Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ya da , Litvanya'da ve Polonya'da Karaimce, ve Kuzeybatı Çin'de ( nda). Sadece bir kaç bin konuşanı kalmış olanlar; İran'da , Çin'de Yugurca (Gansu ili) ve ( Kaşgar ili), Kuzey Sibirya'da Dolganca ve Güney Sibirya'da (Altay bölgesinin kuzeyinde kenarında). Diğer Türk dilleri böyle bir yok olma tehlikesi taşımıyor ve büyük Türk dillerinin konuşucu sayısı giderek artmaktadır.

  Türk dillerinin sınıflandırılması

  Sınıflandırma sorunları  Dillerin benzerliğinden ve tarihte birbirlerinden çok etkileşmiş olmalarından dolayı, Türk dil grubunun sınıflandırılması kolay değildir. Ayrıca Türk halklarının geçmişteki göçebe yaşam tarzı coğrafi sınırlar çizilmesini de zorlaştırır. Bu yüzden farklı sınıflandırmalara rastlamak mümkündür. Çoğu, Rus dil bilimcisi 'in 1922'de yaptığı sınıflandırmanın üzerine kurulmuştur. Dil ailelerindeki sınıflandırmaların genellikle genetik bilgilere dayanarak yapılmasına rağmen, Türk dil grubunda coğrafi dağılım daha büyük rol oynamaktadır.

  Çuvaşçanın farkı  Çuvaşça, çoktan ölmüş eski Türk-Bulgar dili ile birlikte diğer Türk dillerine daha uzak kalan Bolgarca dalını oluşturur. Bazı bilimciler, diğer Türk dillerinden farklı olduğu için Çuvaş dilini gerçek Türk dili olarak tanımazlar. Bu büyük farkın, diğer Türk dillerinden daha erken ayrılmasından kaynaklanmış olup olmayacağı sorusu henüz yanıtlanamamıştır. Bu farklardan birisi diğer Türk dillerinde sonu /-z/ ile biten sözcüklerin /-r/ ile bitmesidir:

  :Çuvaşca "tahar", ama Nogayca "togiz" – ("dokuz")

  :Çuvaşca "kör", ama Türkçe "köz"

  Çuvaşça Rusya'nın Avrupa tarafında, Moskova'nın doğusunda nda 1 milyon kişi tarafından konuşulur. ve Tataristan'daki konuşucuları ile birlikte toplam 1,8 milyon konuşanı vardır. Çuvaşlar Hristiyan-Ortodoks'tur ve Kiril alfabesini kullanırlar, Çuvaşça dergiler, gazeteler, radyo ve TV programları vardır. Kendilerini kültürel ve tarihsel olarak Volga Bulgarlarının torunları olarak görürler.

  Halaçcanın farkı  Diğer Türk dillerine en uzak kalan Halaç dilidir. Dil bilimcisi 'in görüşüne göre Halaç, Türk dillerinin Argu grubunun son üyesidir. Türkçeden çok erken ayrılmış ve 13. yüzyılda İran'da, etrafı Farsça konuşanlarla çevrili kalmıştır. (Yani ETHNOLOGUE 2005'te http://www.ethnologue.com/ iddia edildiği gibi, Azerice ile yakın akrabalığı yoktur). Halaç bugün 40.000 kişi tarafından İran'ın Kom ve Akar illerinde konuşulur ve İran'daki Türk dilleri arasında en ilginçlerindendir. Diğer lehçelerden ayrı kalması ve Farsçadan etkilenmesine rağmen, Anadil'den parçalar korumuştur. Ancak sesi Farsçaya benzer.

  Diğer lehçeler  Türk dilinin diğer dört grubu günümüzdeki coğrafi dağılımlarına göre değil, eski kavimlerin dağılımına göre sınıflandırılmıştır. Böylece;

 • Kıpçakça: Kuzeybatı Türkçe

 • Oğuzca: Güneybatı Türkçe

 • Uygurca: Güneydoğu Türkçe ve

 • Sibirya-Türkçesi diye ayrılırlar.

  Yakutça ve Dolganca da uzun süre ayrı kalmalarından dolayı diğer Türk dillerinden farklıdır. Bu diller zamanla daha çok Tunguz ve Moğol dillerine yaklaşmışlardır, diğer dillerdeki Arapça ve Farsça sözcükler bunlarda bulunmaz.

  Müslüman Türk halklarının dillerinin benzemesinde, İslama geçişle birlikte Arapça ve Farsçadan etkilenmiş olmalarının da payı vardır. Eski Sovyetler Birliği'nde yaşayanlar Rusça'dan da etkilenmişlerdir.

  Modern dil biliminde sınıflandırma  En son verilere göre, (B. Johanson-Csató, The Turkic Languages 1998), Türk dil grubunun sınıflandırması şu şekilde yapılır (konuşucu sayıları 2006 yılına göre verilmiştir):

  Türk dili

 • Ogurca (yada Bolgarca)

 • Bolgarca (ölü), Çuvaşça (1,8 milyon)

 • Türkçe (Genel isim olarak kullanımı)

 • Kıpçakça (Kuzeybatı Türkçe)

 • Batı: Kırım-Tatarcası (500.000), Kumıkça (280.000), (250.000), Karaimce (ölmek üzere)

 • Kuzey: Tatarca (1,6 milyon), Başkırca (2,2 milyon), Kumanca (ölü)

 • Güney: Kazakça (11 milyon), Kırgızca (3,7 milyon), Karakalpakça (400.000), Nogayca (70.000)

 • Oğuzca (Güney-Batı Türkçe)

 • Batı: Türkiye Türkçesi (60 milyon, ikinci dil olarak konuşanlarla 70 milyon), Azerbaycanca (30 milyon, ikinci dil olarak konuşanlarla 35 milyon), Gagavuzca (330.000)

 • Doğu: Türkmence (6,8 milyon), (400.000 ?)

 • Güney: Kaşgayca (1,5 milyon), (300.000), (7.000), Sonkori (?)

 • Salar: Salarca (60.000)

 • Uygurca (Güneydoğu Türkçe

  ''

  ')

 • Çagatay Çagatayca (ölü)

 • Batı: Özbekçe (24 milyon)

 • Doğu:

 • Eski Türkçe (Orhon-Kök, Yenisey-Kök, Eski Uygurca, Karahanlıca) (ölü)

 • Uygurca (8 milyon)

 • Yugurca (Batı-Yugur) (5.000)

 • Aynu dili (Ainu) (7.000)

 • (100)

 • Sibirce (Kuzeydoğu-Türkçe)

 • Kuzey:

 • Yakutça (360.000), Dolganca (5000)

 • Güney:

 • Yeniseyce (65.000), Şorca (10.000)

 • Sayan Tuvince (200.000), ( ) (ölü)

 • Altayca Altayca (50.000) (lehçeleri: ; Tuvaca, , ; , )

 • Çulim (500)

 • Argu

 • (Kalayca) (42.000)

  Sınıflandırmanın kriterleri  Üstteki sınıflandırmada coğrafi dağılımın yanısıra geleneksel dil biliminin kriterleri de dikkate alınmıştır:

 • Ogur dil grubundaki /-r/ yerine /-z/ kullanılması, bu dil grubunu diğerlerinden ayırır.

 • Sibirya-Türk dillerini diğerlerinden farkına bir örnek: Tuvaca dilinde "adak", Yakutça "atah" diğerlerinde ise "ayak" denir. Sadece Halaç dilinde "hadak" denir.

 • Oğuz dil grubu diğerlerinden sonek başlatan /G/'nin eksik olmasıyla ayrılır. Örnek: "kalan" (kalmak), diğer Türk dillerinde "kalGan"; "bulanmak", diğerlerinde "bulGanmak".

 • Sonekin sonuna eklenen /G/ güneydoğu Türk grubunu kuzeybatı grubundan ayırır: Uygurca "taglik" ama Tatarca "tavlı" – (dağlık).

  Sözlük karşılaştırması  Bu tablo, önemli sözcükleri farklı Türk dillerinde karşılaştırır, böylece Çuvaşça'nın ve Yakutça'nın farklığını ve diğerlerinin birbirine yakınlığını görmemizi sağlar. Bazı sözcüklerin tabloda eksik olması, o dilde o sözcüğün varolmadığı anlamına gelmez. Bazı dillerde bazı sözcükler farklı etimolojik kökten gelirler ve bu yüzden karşılaştırılması anlamlı değildir.

  Eski Türk dilinde yazılı belgeler • En eski Türk yazıları Orhun-Yenisey ve Turan Runlarıdır. Bunların çoğu 8. yüzyıldan kalmadır. Bu yazı, eski Cermen Runlarına benzediği için Run olarak adlandırılır, ama aralarında akrabalık yoktur.

 • Asıl yazı geleneği 10. yüzyılın sonlarında ve 11. yüzyılın başlarında Güneydoğu Türk halklarında, Karahanlılar döneminde, eski Türk dilinin bir lehçesi olan Karlukça ile gelişir.

 • Güneybatı Türkçe dillerinin yazıya alınması, 10. ve 11. yüzyılda Selçuklu dili ile başlar. Kardeş diller olan Eski Osmanlıca ve Eski Azerbaycanca dillerinden günümüz Türkiye Türkçesi ve Azerbeycanca gelişmiştir.

 • 14. yüzyılın Harezm Türkçesi de Güneybatı Türk dillerine mensuptur. Bu dilden günümüz Horasanca ve Türkmence gelişmiştir.

 • Kuzeybatı Türkçe dillerine ait en eski belgeler, Kumanca dili ile yazılmış olan Codex Cumanicus'dur ve 14. yüzyıldan kalmadır. Bu dilin günümüzdeki torunları Tatarca ve Başkırcadır.

 • Volga Bulgar dilinde yazılmış en eski yazılar 13. ve 14. yüzyıldan kalmadır. Bu dilden ya da buna yakın bir dilden Çuvaş dili gelişmiştir.

 • Güneydoğu Türkçe dillerinden olan Çağatayca yazıların 15. yüzyıla dayanan örnekleri bulunmuştur. Çağatayca günümüz Uygurca ve Özbekçe'sinin temelini oluşturur.

  Türk dilinin yazılışları • Klasik Edebiyat dilleri olan Osmanlıca, Azerbaycanca, Çağatayca, Tatarca ve Kırım-Tatarcası sadece Arap alfabesini kullandılar.

 • 1924-30 yılları arasındaki sürede başka Türk dilleri de, önce yalnız Azerbaycancada kullanılan latin alfabesi ile yazılmaya başlandı.

 • 1936-40 yıllarında Rus bölgelerinde, Türk dillerince değiştirilmiş bir Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Arapça ve Latin alfabesi kullanan Türk dilleri birbirlerıne daha da yakınlaşırken, Kiril alfabesi kullanan diller farklılaşmışlardır. Dillerin farklılaşarak ayrı diller haline gelmesi desteklenmiştir.

 • 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla yeni Türk Cumhuriyetleri kurulmuştur. Bu ülkeler, yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan, 2005 yılına kadar Türk dillerine uygun bir ortak Latin alfabeye geçmek için antlaşma imzalamışlardır. Amaç Türk kültür mirasının korunmasıdır. Ayrıca diğer ülkelerde yaşayan Türk azınlıkların 2010'a kadar bu ortak alfabeye katılmaları gerektiğine karar verilmiştir.

 • Türk dilleri konuşan Museviler, İbrani alfabesi'ni kullanırlar.

  Kaynaklar

 • Bu maddenin Alman Wikipedia'sındaki orijinal versiyonu, dil bilimcisi Prof.Ernst Kausen tarafından yazılmıştır. Almanca madde bu http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Turksprachen&diff=next&oldid=17411090 3.06.2006 tarihli sürümünden Türkçeye çevrilmiştir.

  Ayrıca bakınız • Altay dilleri

 • Türk halkları

 • Güneş Dili teorisi

 • Lehçe (dil bilimi)

 • Dil aileleri

  Kaynakça • Johanson, Lars and Eva Agnes Csató: The Turkic Languages. Routledge, London 1998. ISBN 0415082005

 • Öztopçu, Kurtuluş: Dictionary of the Turkic Languages. Routledge, London 1996, 1999. ISBN 0-415-14198-2

  Türk dil ailesi Resimleri


  • Türkî dilleri konuşanların sayısı birbirini anlayabilen dillerden oluşan gruplara ayrıldığında böyle bir paylaşım ortaya çıkmaktadır.

  • Tüm Türk dilleri konuşanların sayısının dillere göre paylaşımı

  • Çin'in batısındaki Türk dilleri

  • Türk dillerinin (   ) yeryüzündeki diğer dil ailelerinin arasındaki yeri.


  • Altay dillerinin Avrasya üzerinde yayılımı. Kesik çizgili olan Japonca ve Korece dışında kalan yeşil alan Moğolistan dışında Türk dillerinin yayılımıdır.  Yorumlar - Lütfen konu (Türk dil ailesi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.