Türk Haritacılar

Türk haritacılık tarihine, hem direkt hemde dolaylı olarak çok önemli katkılarda bulunmuş olan bilim adamlarından en önemli olan şahsiyetler;

 • Abdurahman Aygün

 • D.:29.12.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdurrahman İs-Sufi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ali Kuşçu

 • Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. "Kuşçu" lâkabı buradan gelmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ali Macar Reis

 • Ali Macar Reis 16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk denizcisidir. Daha çok yapmış olduğu haritalar ve denizcilik konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ali Macar Reis, hazırlamış olduğu eserlerini 1566 yılında tahta çıkan Sultan II.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Beyruni

 • D.:04.10.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Burhan Tansuğ

 • D.: 31.12.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Celal Songu

 • D.: 1914 KonyaÖ.: ????Türk haritacısı1936 da Konya'da Liseyi bitirerek MSB adına jeodezi öğrenimi için Almanya'ya gitti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Evliya Çelebi

 • Kırk yılı aşkın süre Osmanlı ülkesini ve diğer ülkeleri dolaşarak yazmış olduğu eseri ile adeta bütünleşmiş olan Evliya Çelebi (1611-1684) 17. yüzyılın önde gelen gezginlerdendir. Seyahatnâme adlı eserinde verdiği bilgilere...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  El Battani


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ekrem Ulsoy

 • D.: 1912 HalepÖ.: ????Türk jeodezicisiİlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Farabi

 • Farabi 870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, Aristoteles'in sistemini Plotinos'un görüşleri yardımıyla, İslam inancı ile uzlaştırmaya çalisan Farabi, Tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken, Aristoteles'in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. Ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedirler. Dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk Hareket Ettiriciden almak durumundadırlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fergani

 • Fergani dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ilk defa tesbit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik alimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani olup, künyesi Ebü’l-Abbas’tır. Batı bilim dünyasında Alfraganus adıyla tanınır. Fergana’da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Dokuzuncu asır başlarında dünyaya geldiği, 861 senesinde hayatta olduğu ve bu tarihten kısa bir süre sonra öldüğü kabul edilmektedir.

  İlim tahsilini, zamanın kültür merkezi olan Fergana’da yaptı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazan Han

 • GAZAN HAND.:05.11.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Halit Ziya Türkkan

 • D.: ??.?? ????Ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Harzemli Mehmed

 • D.:780 Khiva (Özbekistan)Ö.:850Türk bilim adamıAsıl adı Ebu Abdullah Muhammed ibni Musa al Hwarizmi el magusi veya kısaca Harzemli Mehmet bin Musa dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İbni Sina

 • İbni Sina için bkz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İbrahim Mürsel

 • D. 15. YüzyılÖ.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Khwarizm


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kadızade Rumi

 • KADIZADE RUMİ (Selahaddin Musa Bini Mehmed Bini Mahmud), 1355-1435

  Aslen Bursa'lıdır. İlk öğrenimlerini burada almış iyi bir aile içinde yetişmiştir. Büyükbabası kadı olduğu için lakabı da Kadızade (kadı ailesinden) olmuştur. Yetişkin yaşlara kadar bu şehirde eğitim alan bu genç adam, kendi çizgisini bilimde görünce o çağlarda ünü Bursa'ya kadar gelen Semerkand'taki okula gitmek istemiş olup eğitime orada devam etmeye karar vermiştir. Büyük babasından izin almıştır. O babasını henüz ço
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kaşgarlı Mahmud

 • Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyılda yaşayan Türk dil bilgini. Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074′te tamamlayarak Bağdat’ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah’a sundı. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi’nde 1910 yılında bulundu. 1915-1917 yıllarında öğretmen Kilisli Rifat Efendi’nin çevirisi üç, Besim Atalay’ın çevirisi ise beş cilt olarak basıldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  M. Tevfik Ateş

 • D.:13.02.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  M. Fatin Gökmen

 • D.:1877 AksekiÖ.:1955 İstanbulTürk astronomuFatin hoca olarak da tanınır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Macit Erbudak

 • D.:15.05.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Matrakçı Nasuh

 • Matrakçı Nasuh (? - 1564) Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuç
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mehmet Aşık


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mehmet Şevki Ölçer

 • D.: ??.??.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mirim Çelebi

 • Mirim Çelebi (d. 1450 - ö. İstanbul, 1525), Osmanlı matematikçi ve gökbilimcisi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Muhiddin Aran

 • D.:1913Ö.:1965 AnkaraTürk haritacısıLise öğrenimini askeri okullarda yaptı ve devlet hesabına Münih (Almanya) de jeodezi öğrenimini 1934 de bitirdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mustafa Resmi

 • D.: ????Ö.: ????1785 de MUSTAFA RESMİ ipekli kumaş üzerine renkli yapılmış 70 x 120 cm boyutlu Karadeniz ve Akdeniz haritasını çizdi (haritalarını, Mustafa: Amel-ressam hıfzı Enderun Hazret-i Sadrı Ali olarak imzalamıştır).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Müderris Abdurrahman Efendi

 • 1803 de ilk Türkçe atlas, Darüt-tabaati'l-Amire adını taşıyan basımevi müdürü Müderris ABDURRAHMAN efendi tarafından İstanbul'da basıldı. Bu atlas birçok kaynaklardan ve Avrupa'da yapılan atlaslardan yararlanılarak yapılmıştır. Atlasın başında 79 sayfalık astronomi ve coğrafya bilgilerini içeren bir bölüm bulunmakta, bunu renkli haritalar izlemektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mümtaz Tarhan

 • Mümtaz Tarhan eski İstanbul Belediye Başkanı. 29 Ekim 1957 - 11 Mayıs 1958 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nasreddin Tusi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ömer Hayyam

 • Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim'el Hayyam veya Ömer Hayyam (18 Haziran 1048 - 4 Aralık 1131), Fars şair, filozof, matematikçi ve astronom.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ömer Kadri Koray

 • D.: ??.??.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Piri Reis

 • Salih Zeki

 • Takiyüddin

 • Uluğ Bey

  Bağlantılı

 • Türk Haritacılık Tarihi  Yorumlar - Lütfen konu (Türk Haritacılar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.