Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Atatürk’ün direktifiyle 1931 yılında kurulan araştırma kurumudur. 21 Eylül 1940 gün ve 2/14556 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11 Ağustos 1983 gün ve 2876[1] sayılı yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.

Türk Tarih Kurumu Türk tarihi ve Türkiye tarihi konularında araştırmalar yapmak ve yayınlamakla vazifeli kamu kurumu. Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
adlı cemiyetin yerine Cumhuriyetten sonra Türk Tarih Encümeni kuruldu. 23 Nisan 1930 da toplanan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Ocakları 6. Kurultayı’nda
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defa 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Atatürk’ün emri doğrultusunda Türk Tarih Encümeni yerine Türk Tarihi Tedkik Heyeti adlı bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.
Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ankara’da Türk Ocakları Merkez Heyetine bağlı olarak kurulan komisyon, 4 Haziran 1930’da çalışmaya başladı. 1931’de Türk Ocakları kapatılınca bu komisyon, 15 Nisan 1931’de tüzel kişiliği olan Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adlı bir dernek durumuna getirildi.

Tüzüğünde amacı,
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk tarihiyle

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen neticeleri her türlü yolla yaymak biçiminde belirtilen
Türkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. Daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı, Asya ve Avrupa kıtalarının köprüsü mahiyetinde olduğundan çeşitli kavim, devlet, kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı. Hattiler, M.Ö. 2500-2000 yılları arasında Anadolu’da Mezopotomya tesirli medeniyeti temsil ettiler (Bkz Anadolu Medeniyetleri). M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’da Hititler, Trakya’da Trakların oturduğu kabul edilir. Hititler, Orta Anadolu’da M.Ö. 1850’de devlet ku
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ilk tarih kongresini 1932’de topladı. Bunu her beş yılda bir toplanan kongreler takip etti. Cemiyetin adı 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi. Yeni buluş ve görüşlerin ortaya konması ve tartışılması için kongreler düzenlemek, kazı ve araştırmalar yoluyla yeni belgeler sağlamak gibi gayeleri de olan kurum, 1935’ten sonra yoğun arkeolojik araştırmaları yürüttü. Gerçekleştirilen 54 ayrı kazıyla Anadolu tarihinin erken dönemleriyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. Her beş yılda bir milletlerarası nitelikte Türk Tarih Kongresini topladı. Bu kongrelerde çok sayıda bildiriler sunuldu. Yayıncılık alanında da 111 ayrı dizide eserler yayınladı. Kuruluşundan 1983 senesine kadar 400’ü aşkın kitap yayımladı. Üç ayda bir Belleten, altı ayda bir Belgeler adlı bilimsel araştırma ve bildiri dergilerini çıkardı. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı Ankara’da Millî Kütüphaneden sonra en zengin kütüphane durumuna geldi. 12 Eylül 1980 harekatından sonra Ağustos 1983’te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulmasıyla, Türk Tarih Kurumunun da bu kuruma bağlanması kararlaştırıldı. Halen Ankara’da bulunan kurumun merkez binası yanında bir basımevi ve bir kütüphanesi vardır. Kurum üç ayda bir Belleten adlı dergi yayımlamaktadır.

Tarihçesi

Türk Tarih Kurumu, 15 Nisan
15 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 105. günüdür. Sonraki sene için 260 gün var (Artık yıllarda 261)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1931 günü 16 üye ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur.
1931 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
3 Ekim
3 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 276. günüdür. Sonraki sene için 89 (Artık yıllarda 90) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1935’te ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir.
1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1983 yılında çıkarılan bir yasa ile TC Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk, vasiyetnamesinde Türk Tarih Kurumu için de parasal varlığından bir pay ayırmıştır. Kurumun ana geliri, Atatürk’ün
1983 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İş Bankası’ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır. Daha sonra gelen cumhurbaşkanları Türk Tarih Kurumu’nun koruyucu başkanlarıdır.

Kurum, çalışmalarına Ankara’daki Türk Ocağı Halk Evleri binasında başlamıştı.
1924 yılının Temmuz ayında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Mustafa Kemal, milli bir banka kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmişti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1940 yılı sonunda Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi binasına taşınmış,
1940 yılında meydana gelen gelişmeler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
12 Kasım
12 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 316. günüdür. Sonraki sene için 49 (Artık yıllarda 50) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1967’de ise kendi binasına geçmiştir. Projesi
1967 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Turgut Cansever’e ait olan ve
1921'de Antalya'da doğdu. 1946'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Miamrlık Bölümünü bitirdi. 1949'da İ.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nail Çakırhan tarafından yapılan bu bina, Türkiye’de çağdaş mimarlığın önde gelen eserlerinden birisidir ve
Nail Çakırhan (d. 1910, Ula - ö. 10 Ekim 2008, Muğla) Türk gazeteci, şair, uluslararası ödüllü mimar ve restoratör.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1980 yılında Uluslararası
1980 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
’nü kazanmıştır.

Görevleri

2876 sayılı kanunun 55. Maddesi kurumun görevlerini aşağıdaki gibi tarifler;

:Madde 55 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumu''nun görevleri şunlardır :

::a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak,incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayınlamak,

::b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,

::c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,

::d) (a) (b) ve (c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi ve Türkiye tarih yazmak ve yayımlamak,

::e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,

::f) Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak,

::g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,

::h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

::ı) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Etkinlikleri

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihi ve Türkiye tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için konferanslar, seminerler, kongreler, anma törenleri, sergiler düzenler; kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongre ve seminerlere katılarak bildiri sunar.

Türk Tarih Kongreleri

Geleneksel olarak düzenlenen Türk Tarih Kongreleri Türk Tarih Kurumu’nun en bilinen etkinliklerindendir. İlk iki Türk Tarih Kongresi, Atatürk’ün koruyucu başkanlığında gerçekleşmiştir.

;1. Türk Tarih Kongresi

2-11 Temmuz 1932’de Ankara Halkevi’nde gerçekleşti. Amacı, yeni tarih görüşü ve tarih öğretiminde izlenecek yolun öğretmenlere aktarılması idi.

;2. Türk Tarih Kongresi

20-25 Eylül 1937’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşti.Uluslararası nitelikteki bu kongrede Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi gereğine gidildi.

;3. Türk Tarih Kongresi

15 -2 0 Kasım 1943

;4. Türk Tarih Kongresi

10-15 Kasım 1948

;5. Türk Tarih Kongresi,

12-17 Nisan 1956

;6. Türk Tarih Kongresi

20-26 Ekim 1961

;7. Türk Tarih Kongresi

25-29 Eylül 1970

;8. Türk Tarih Kongresi

11-15 Ekim 1976

;9. Türk Tarih Kongresi

21 25 Eylül 1981

;10. Türk Tarih Kongresi

22-26 Eylül 1986

;11. Türk Tarih Kongresi

5-9 Eylül 1990

;12. Türk Tarih Kongresi

12-16 Eylül 1994

;13. Türk Tarih Kongresi

4-8 Ekim 1999

;14. Türk Tarih Kongresi

9-13 Eylül 2002

Yayınlar

 • 1937 yılından beri yayınlanan Belleten adlı yayın, dört ayda bir yayınlanır.

 • Kurum tarafından
  1937 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1964’ten beri çıkarılan Belgeler adlı bir başka yayın ise Türk belgeliğindeki (arşivindeki) belgeleri açıklamalı olarak yayınlar.

 • 1964 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1991 yılında sadece bir sayı olarak yayımlanan Höyük adlı yayında kazı raporlarını yayınlamaktadır.

  Kazılar

  1991 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  22 Ağustos
  22 Ağustos Gregorian Takvimine göre yılın 234. günüdür. Sonraki sene için 131 (Artık yıllarda 132) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1935te, Kurumun kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı Alacahöyük Kazısıdır. Bunu Trakya ve Anadolunun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.

  Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik

  Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Akademiler Birliği’nin (International Union of Academies-IUA) Türkiye’deki tek üyesidir.

  Kütüphane

  1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarih ve
  Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir. Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kazıbilim (arkeoloji) alanında ülkenin en büyük kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu kütüphanesidir. Kurum, Türkiye’nin son çağlar tarihi için de zengin bir belgeliğe sahiptir..

  Başkanlar


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tevfik Bıyıklıoğlu (14 Nisan 1931 - 8 Nisan 1932)

 • Tevfik Bıyıklıoğlu, (ö. 24 Kasım 1961), Türk asker.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Yusuf Akçura (8 Nisan 1932 - 11 Mart 1935)

 • Yusuf Akçura (1876 - 1935)

  Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu., Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Padişah fermanı ile Trablusgarp'a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1899'da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbest dolaşma izni aldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'y
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Hasan Cemil Çambel (23 Mart 1935 - 17 Aralık 1941)

 • Hasan Cemil Çambel, (d. 1879, Çanakkale) - (ö. 9 Aralık 1967), Türk asker ve siyasetçi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şemsettin Günaltay (17 Aralık 1941 - 19 Ekim 1961)

 • Şemsettin Günaltay (d. 1883, Kemaliye – ö. 19 Ekim 1961, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti'nin 18. başbakanı, tarihçi ve eski Türk Tarih Kurumu başkanı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şevket Aziz Kansu (28 Nisan 1962 - 21 Nisan 1973)

 • Şevket Aziz Kansu 1903 yılında Edirne'de doğmuştur. Dr. Aziz Emin ile Emine Hanımın oğludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İstanbul Tıp Fakültesi 1923 yılı mezunudur. Gülhane ve Tıp Fakültesinde stajını müteakip, iki yıllık zorunlu hizmetini Ankara'nın Bâlâ ilçesinde hükümet tabibi olarak tamamladıktan sonra (1924-26) İstanbul Tıp Fakültesine iç hastalıkları kliniğinde asistan olarak tayin edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Enver Ziya Karal (21 Nisan 1973 - 18 Ocak 1982)

 • Sedat Alp (16 Nisan 1982 - 17 Ekim 1983)

 • Yaşar Yücel(17 Ekim 1983 - 16 Mart 1992)

 • Neşet Çağatay(Başkan Vekili) (16 Mart 1992 - 21 Ocak 1993)

 • İbrahim Agah Çubukçu(Başkan Vekili) (21 Ocak 1993 - 23 Eylül 1993)

 • Yusuf Halaçoğlu(27 Eylül 1993 - 23 Temmuz 2008)

 • (1 Ağustos 2008-)

  Dış bağlantılar

 • http://www.ttk.gov.tr/ Türk Tarih Kurumu genel ağ sayfası  Yorumlar - Lütfen konu (Türk Tarih Kurumu) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.