Türkiye'deki Gürcüler

Genel Olarak

= Genel Olarak == Türkiye'deki
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Gürcü kökenliler üç gruba ayırabilir:

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Artvin Gürcüleri (Artvin'in bazı ilçelerine bağlı köylerde yerleşiktir. Çoğu bölgenin yerli halkı olmakla birlikte, 8. Yüzyılda bölgeye göç edenler de bulunmaktadır).
 • Artvin, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan şehri. Dik bir yamaç üzerine kurulan, tarihi ve tabii güzellikleri ile göz kamaştıran Artvin; kuzeydoğusunda Gürcistan sınırı, güneydoğusunda Kars, güneyinde Erzurum, batısında Rize ile çevrilidir. Kuzeybatısında Karadeniz’e, ortalama 50 kilometrelik kıyısı vardır. İl toprakları 40°35’ ve 41°32’ kuzey enlemleri ile, 41°07’ ve 42°26’ doğu boylamları
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Muhacir Gürcüler (
  Muhacir, Türkçe'ye Arapça'dan geçen ve tehcire yani zorunlu göçe uğramış, bir yerden başka bir yere göç ederek gelen kişiler yani göçmenler için kullanılır. Trakya bölgesinde günlük konuşma dilinde "macır" olarak telaffuz edilen bu kelime Balkan savaşlarından itibaren 1930'lara kadar Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya gibi Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında mübadele ile göçenler için kullanılmaktadır. Bu göçmenler öncelikle Trakya o
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı-Rus Savaşları sonucu 19. Yüzyılın sonlarında Anadolu'nun çeşitli şehirlerine göç etmişlerdir.
  Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kocaeli,
  KocaeliMarmara bölgesinde, İzmit Körfezinin güney ve kuzeyinde yer alan il. Kuzeyinde Karadeniz, batıda İstanbul, doğuda Sakarya, güneyde Bursa ile çevrilidir. Toprakları 29°22’ ve 30°21’ doğu boylamları ile 40°30’ ve 41°13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik numarası 41’dir.

  İsminin kökeni

  Osmanlı Devleti İzmit ve civârını Orhan Gazi zamanında 1337 yılı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sakarya,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Düzce,
  Düzce'nin tarihi 14. yüzyıl'dan daha gerisine dayanmamaktadır. Ancak Düzce’nin 8 km kuzeyinde yeralan Konuralp kasabasının tarihi MÖ 3. yy' a kadar dayanmaktadır. Konuralp'in mevcut arkeolojik eserlerden saptandığı kadarıyla zengin bir tarihi vardır. Konuralp M.Ö. 74 yılına kadar Bilecik, Bolu, Kocaeli ve Sakarya şehirlerini kaplayan bir alanda hakimiyet süren BITHYNIA Devleti'nin önemli şehirlerinden birisiydi ve adıda 'Prusias Pros Hypios (Melen Kenarındaki Prusias)'dı. M.Ö. yılında, kı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bolu,
  Bolu orman, göl, kaplıca, dağ ve denizlerin kucaklaştığı, tabii güzellikleri ile ünlü, Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir il. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara ve Çankırı illeri ile çevrili olup 45°15' ve 41°05' kuzey enlemleri ile 39°29' ve 32°37' doğu boylamları arasında yer alır. Trafik kod numarası 14'tür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sinop,
  Sinop Karadeniz Bölgesinin batı ve orta bölümünde yer alan bir ilimiz. İl toprakları 41° 12’ ve 42° 06’ kuzey enlemleriyle 34° 14’ ve 35° 26’ doğu boylamları arasında kalır. Doğudan Samsun ve Çorum, batıdan Kastamonu illeriyle çevrilidir. Sinop’taki İnceburun, Türkiye’nin kuzeyindeki en uç noktasıdır. Trafik numarası 57’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Samsun,
  Samsun Türkiye'nin, Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer alan il. İl toprakları 37° 08’ ve 34° 30’ doğu boylamları ile 40° 05’ ve 41° 45’ kuzey enlemleri arasında kalır. Doğudan Ordu; güneyden Tokat, Amasya ve Çorum; batıdan Sinop illeriyle çevrilidir. İlin kuzeyinde ise Karadeniz yer alır. İlin trafik plaka numarası 55’tir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ordu,
  Ordu ili, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile komşu bir şehirdir.Bu sınırlar içinde Karadeniz Bölgesi'nin 3. büyük şehri olan Ordu ilinin yüzölçümü yaklaşık 5.963 kilometre kare, merkez nüfusu ise (2008) 134.005'dir.İlçelerler birlikte toplam nüfusu ise 715.409'dur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Giresun,
  Giresun fındığı ile tanınan Karadeniz Bölgesinde yer alan il. Kiraz ve fındığın bütün dünyâya buradan yayıldığı kabul edilen Giresun ili, Doğu Karadeniz bölgesinde Karadeniz, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu arasında yer alır. 40°07’ ve 41°08’ kuzey enlemleriyle, 37°50’ ve 39°12’ doğu boylamları arasında kalır. Trafik numarası 28’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Amasya,
  Amasya, Yeşilırmak’ın açtığı dar boğaz üzerinde, deniz seviyesinden 400 m yükseklikte, dağ, ova-su ve yeşilliğin kucaklaştığı bir ildir. Yeşilırmak, şehrin ortasından akar. Nehrin batısı eski şehirdir.

  Amasya; Yozgat, Tokat, Çorum ve Samsun illeri ile çevrilidir. 35° 03' ve 36° 02' doğu boylamları ile 39°50' ve 41° 02' kuzey enlemleri arasında yer alır. Tra
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tokat,
  Tokat Karadeniz bölgesinin orta Karadeniz bölümünde yer alan il. İl toprakları 35° 27’ ve 37° 39’ doğu boylamları ile 39° 52’ ve 40° 55’ kuzey enlemleri arasında kalır. Kuzeyden Samsun, doğudan Ordu, güneyden Sivas ve Yozgat, batıdan Amasya illeriyle çevrilidir. Trafik kod numarası 60’tır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bursa,
  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Balıkesir,
  Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çanakkale) göç edilen şehirler arasındadır.
 • Gayr-ı Müslim Gürcüler (Osmanlı'nın çeşitli dönemlerinde özellikle İstanbul'a yerleşmiş olup, zamanla sayıları azalmıştır).

  Kimlik

  Türkiye'ki Gürcülerin neredeyse tamamı,
  Çanakkale Çanakkale Boğazı'nın iki kıyısında (Avrupa ve Asya üzerinde) yer alan il. 25°35’ ve 27°45’ doğu boylamları ile 39°30’ ve 40°45’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. İl trafik kodu 17’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Acar boyundan olup, yalnız çok küçük bir grup
  Acarlar (Gürcüce:Acarlebi), Gürcülerin kavimsel boylarından biridir. Asıl olarak Gürcistan'a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşarlar, ama Gurya, Kvemo Kartl ve Kahet bölgelerine yerleşmiş Acarlar da vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İngilo Gürcülerindendir. Özellikle Muhacir Gürcüler, göç ettikleri bölgede kendi aralarındaki bir iç tanımlama olarak "Çveneburi" (
  İngilolar, Gürcülerin kavimsel boylarından biridir. Bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Saingilo bölgesinde yaşarlar. Saingilo, İngiloların ülkesi anlamına gelir. İngiloların nüfusu yaklaşık 50.000'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gürcüce: Bizden, bize özgü) deyimini kullanırlar. Müslüman olan Acarların çoğu, tarihi olarak dini bir anlam içermesi sebebiyle "Gürcü" ve özellikle "Kartvel" kavramını kullanmayıp, "Acari" veya "Çveneburi" tanımlamasını tercih etmektedirler. Artvin Gürcülerinde böyle bir sorun görülmemektedir.

  Nüfus

  Türkiye'deki Gürcü kökenlilerin nüfusu hakkında kesin bir veri olmayıp, çeşitli kaynaklarda 60.000 ila 5,5 milyon arasıda değişen rakamlar telaffuz edilmektedir. Ancak 800.000-900.000 arası bir rakamın daha makul olduğu söylenebilir.

  Dil

  Türkiye'de Gürcülerin çoğunluğu,
  Gürcüce (Gürcüce: Kartuli ena). Kafkas dilleri ailesinin Güney Kafkas dilleri öbeğine bağlı dil. Yazı ve edebiyat geleneği olan tek Kafkas dili olarak bilinir. Gürcistan’ın resmi dilidir. Batı ve Doğu öbekleri olarak bilinen çok sayıda diyalekti vardır. Resmi dil ve edebiyat dili olan Gürcüce, Doğu diyalekti üzerinde gelişmiştir. Gürcüce, Svanca, Megrelce ve Lazca ile birlikte Güney Kafkas dillerini oluşturur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gürcüce'nin başlıca lehçelerinden olan
  Gürcüce (Gürcüce: Kartuli ena). Kafkas dilleri ailesinin Güney Kafkas dilleri öbeğine bağlı dil. Yazı ve edebiyat geleneği olan tek Kafkas dili olarak bilinir. Gürcistan’ın resmi dilidir. Batı ve Doğu öbekleri olarak bilinen çok sayıda diyalekti vardır. Resmi dil ve edebiyat dili olan Gürcüce, Doğu diyalekti üzerinde gelişmiştir. Gürcüce, Svanca, Megrelce ve Lazca ile birlikte Güney Kafkas dillerini oluşturur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Acarca'yı konuşmaktadır. Ancak Muhacir Gürcülerin göç ettikleri bölgelere göre veya aynı bölge içerisinde farklı kelime veya telaffuzlara rastlamak mümkündür.


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Tanım


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Türkiye'deki Gürcüler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  Selim: Türkiye'deki gürcülerin bir kısmı Acara'dan, bir kısmı Çürüksu'dan,bir kısmı Batum'dan bir kısma Macahel'den, bir kısmı İmerhev'den, bir kısmı Livane (Artvin) gibi yerlerden göç etmiş olup tamamı kendisini Batum muhaciri gürcü olarak tanımlar. Kendi içlerinde Çveneburi tabiri yaygın bir şekilde kullanılırken, gürcü olmayanlar içinde Gudiani tabirini kullanırlar. Acari tabirini kullanan Batum muhacirleri yoktur, sadece Acara'dan gelenler kendilerini Acareli olarak adlandırırlar. Diğerleri de geldikleri yere göre kendilerini adlandırırlar. İngiloylar bu gün Azerbaycan sınırlarında kalan Kah, Belakan, Zakatala gibi şehirlerde yaşarlar. Türkiye'de sadece Adana Dağıstan köyünün Saingilo'dan göç ettiği söylenmektedir. - 2 yıl, 6 ay önce yazıldı.