Türkiye'deki iklim çeşitleri

Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye`nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür.

Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür.

Dağların konumu nedeni ile deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde
İklim bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde hesaplanan ortalamasına denir. İklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , basınç,ve bunların gün ve yıl içinde nasıl değiştiğidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karasal iklim özellikleri görülür.

Karasal iklim, kıtaların orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak yerlerde, ve Kuzey Yarım Küre'de etkili olan iklim çeşitidir, sürekli rüzgar vardır . Kışları genellikle sert soğuk, karlı geçer yazlar ise özellikle Orta Asya'da sıcak ve kurak geçer, Türkiye'nin büyük bir kısmında özellikle İç Anadolu Bölgesi'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'de belli başlı dört ana iklim tipine rastlanır. Bunlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Karasal iklim

 • Karasal iklim, kıtaların orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak yerlerde, ve Kuzey Yarım Küre'de etkili olan iklim çeşitidir, sürekli rüzgar vardır . Kışları genellikle sert soğuk, karlı geçer yazlar ise özellikle Orta Asya'da sıcak ve kurak geçer, Türkiye'nin büyük bir kısmında özellikle İç Anadolu Bölgesi'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Karadeniz iklimi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz iklimi

 • Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18 °C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Marmara iklimi

  Türkiye kuzeydeki orta iklim tipleriyle, güneydeki
  Marmara iklimi, Marmara Bölgesi'nin kuzey Ege'yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür. Genel olarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova şehirlerinde etkilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  subtropikal iklim tipleri arasında, geçiş bölgesi diyebileceğimiz orta iklim kuşağı içindedir. Ilıman iklimlerin etkili olduğu bir kuşakta bulunmakla birlikte, yüzey şekillerinin çeşitliliği, deniz düzeyine göre yükseklik, kıyıya koşut dağ sıralarının uzanışı, denize yakınlık ve uzaklık gibi sebeplerle Türkiye’de iklim, bazı bölgesel değişiklikler gösterir. Türkiye’nin genel iklim şartları, bölgelerimizin iklim özellikleri ve mevsimlik hava tipleri iki etken grubuna bağlıdır.

  1-Küresel etkenler

  2- Coğrafi etkenler

  Türkiye’nin hava kütlelerine

  Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağının hemen kuzey ve güney sınırında kuzey ve güney 23.5 °'paralellerinde yer alan Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi ile sınırlanmış coğrafik bölgelerdir. 'Subtropikal' terimi tropikal ve astropikal kuşağa komşu olan ve genellikle her iki yarım kürede 36 ve 44 pararlelleri arasında yer alan ancak bazen daha üst paralellerde de görülen iklim bölgelerini ifade eder. Astropika iklime nazaran sıcaklık değerleri biraz daha düşüktür ( yıllık sıcaklık değerler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  atmosferin genel sirkülasyon sistemlerine, siklonik etkinliğine cephelere ve atmosferin yüksek seviyelerindeki olaylara göre konumu küresel etkenler adı altında toplanır.

  Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer alan ve tümüyle Kuzey Yarı Küre’deki kıtaların batı kenarında görülen Akdeniz iklimi adı verilen bir makroklima alanı içinde ve bu iklimi oluşturan atmosfer olayların etkisindedir. Türkiye’nin bulunduğu kuşağın başlıca özelliği, yazın tropikal kökenli hava kütlelerinin, kışın nemli ve soğuk kutupsal hava kütlelerinin etkisi altında kalmasıdır. Ülkede yazların genellikle kurak ve sıcak, kışların soğuk ve yağışlı geçmesinin temel sebebi budur. Bu iki farklı hava kütlesi arasındaki kutupsal cephe, bu cephe boyunca meydana gelen siklonik etkinlikler ve bu etkinliklere bağlı yağış alanı yazın genel atmosfer sirkülasyonun yer değiştirmesine bağlı olarak, Türkiye’nin kuzeyine çekilir. Bu durumda Türkiye, yağış sağlayan cephelerden uzak kalır ve kurak makroklima alanına girer. (uzun yaz kuraklığı)Oysa kışın kutupsal cephe, güneye ilerleyen kutupsal hava kütleleri ile birlikte çoğunlukla Akdeniz üzerindedir. Bunun sonucunda, Türkiye Kutupsal hava kütlesinin etkisine girer, sıcaklık düşer, siklonik etkinliklerle yağış alır.

  Coğrafi etkenler, Küresel etkenlerin belirlediği makroklima tablosunda bölgesel ve yöresel değişikliklere yol açarlar. Yükselti, dağların doğrultusu, yamaçların bakısı ve denize göre konum, Türkiye’nin iklim tipleri bakımından çeşitlenmesine yol açan, coğrafi etkenlerin başlıcalarıdır.

  Bütün bu etkenlere bağlı olarak ülkede genellikle dört iklim tipi görülür.

  1- Kuzeyde, her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi;

  2- Batı ve güneyde, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi;

  3- İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Ergene Havzası’nın orta kesiminde, yarı kurak Bozkır iklimi

  4- Doğu Anadolu’da, kışları çok soğuk ve uzun yazları az çok yağışlı karasal iklim.

  Bunların dışında çeşitli coğrafi etkenler yüzünden birbirinden farklı bir takım geçiş iklim tipleri de vardır.

  Karadeniz iklimi

  Ülkenin kuzey kesiminde, kıyı boyunca uzanan bir şerit üzerinde etkisini sürdürür. Kıyıya koşut dağ sıralarında varlığı, bu şeridin geriye doğru genişlemesini sınırlar. Denizin etkisine bağlı olarak yazlar ılık, kışlar az soğuk geçer. Özellikle;Doğu Karadeniz kıyılarında kışların daha ılık geçtiği görülür. Bunda, Kuzey rüzgarlarını önleyen Kafkas Dağları’nın oluşturduğu doğal engel kadar, kış mevsiminde Karadeniz üzerinde oluşan alçak basıncın yarattığı ılık hava akımlarının da rolü büyüktür. Yıllık ortalama sıcaklık, yaklaşık 13 C –14 C'dir. Yıllık sıcaklıklarda batıdan doğuya doğru artışlar görülür. En soğuk ayın (ocak ve şubat) ortalama sıcaklığı 6-7 C’, en sıcak ayın (temmuz-ağustos) ortalama sıcaklığı 22-23 C’ arasındadır.

  Kıyı kesiminde zaman zaman yükselen sıcaklıklar, nem oranının fazlalığı, dolayısıyla havayı bunaltıcı duruma sokar. Yaz günleri, hava sık sık bulutlarla kaplanır. İlkbahar, kışın uzantısı gibi serin geçer. Yaz sıcaklıkları sonbaharda da sürer. Bu iklim tipinin görüldüğü alanda şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri -8 C’ (Zonguldak), en yüksek sıcaklık değeri 40, 5 C’ (Zonguldak) dadır.

  Karadeniz kıyılarında iklimin en önemli özelliği, her mevsimin yağışlı geçmesidir. Bu bölge Türkiye’nin en çok yağış alan kesimidir. Yağışlar Doğu Karadeniz’de özellikle Hopa ile Sürmene arasında en yüksek değerlere ulaşır. Yağış maksimumu sonbahar ve kış; minimumu ilkbahar sonu, yaz başlangıcına rastlar. Kıyı gerisinde yükselen dağların denize bakan yamaçları, kıyı kesiminde daha fazla yağış alır. kışın bu yamaçlar, yer yer kar örtüsü ile kaplıdır. Dağların güney yüzlerinde ve iç kesimlerindeyse yağış tutarları, İç Anadolu’yu andıracak biçimde azalır. Yağışlı günler sayısı bakımından ülkenin en yüksek değerleri Karadeniz kıyılarındadır. Yağışlı gün sayısı batıdan doğuya doğru artar. İç kesimlerinde ise oldukça azalır, kar yağışlı günler, kıyı kesiminde on günden az iç kesimlerde yirmi günden fazladır.

  Ülkemizde bulutlu ve kapalı günler bakımından en düşük değere Karadeniz kıyılarında ulaşılır. Bağıl nem oranı % 77, rüzgar yönü kuzeybatı ve güneydoğudur.

  Karadeniz iklimi nemlilik derecesine ve termik şartlara göre 3 alt tipe ayrılır.

  1-Doğu Karadeniz iklimi (1000-2000 mm arasında yıllık yağış;en çok yağış sonbaharda ; Kışlar ılık)

  2-Batı Karadeniz iklimi (Kışın ve yazın daha düşük sıcaklıklar; kıyılarda yüksek, iç kısımlarda az yağış)

  3-Orta Karadeniz iklimi (Orta miktarda yağış;yaz kuraklığı kısa ama belirgin )

  Akdeniz iklimi

  Türkiye’nin batı güney kesimlerinde etkisini gösteren bu iklimin en önemli özelliği, yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesidir. Akdeniz kıyılarındaki yüksek dağ sıralarının varlığı bu iklimin içerilere sokulmasını önler. Toros dağlarının oluşturduğu bu doğal engel, bir yandan kış mevsiminde tropikal havanın iç bölümlere geçmesine, öte yandan iç bölümlerdeki soğuk havanın kıyılara geçmesine olanak vermez. Dağların denize bakan yamaçlarına çarpan sıcak hava akımları, buralarda sürekli ve şiddetli yağışlara yol açar. Kıyı kesimi ise ilkbahar ve kış aylarında denizden gelen nemli hava akımlarına bağlı olarak, bol yağış alır. Yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 18 C' dir . En soğuk ayın (Ocak) ortalama sıcaklığı 8-10 C’, en sıcak ayın (Temmuz) ortalama sıcaklığı 27-28 C’ arasındadır. Yazın zaman zaman sıcaklıklar 40 C’ üstüne çıktığı gibi, kışında 0 C’ altına çok ender olarak iner. Bu iklimin etkisini sürdürdüğü şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri –8. 4 C’, (Adana) en yüksek sıcaklık değeri 45 C’ dır (Adana)

  Yıllık ortalama yağış tutarı genellikle 500-1000 mm arasındadır. Bu değerler, Toroslar’ın denize bakan yamaçları üzerinde, eteklerde yükseldikçe artarak 1000 mm’ nin üzerine çıkar. Toros dağları, özellikle Batı Toroslar, Türkiye’nin en fazla yağış alan bir başka kesimidir. Yağış maksimumu kış, minimumu yaza rastlar.

  Yazlar özellikle temmuz ve ağustos ayları çok kurak geçer. Çok sıcak bu aylarda, yağış tutarları azalır. Yağışlı geçen kış mevsimini, yağış tutarı git gide azalan ilkbahar ayları, bunuda çok kurak geçen yaz mevsimi izler. Çok ender düşen kar, şiddetli geçen kışlar da ancak gerideki yüksek dağlar ve yamaçları üzerinde tutunur. Bu dağlar arasındaki çukur alanlarda ise yağış değerleri oldukça azalılr. Yağışlı günler sayısı, nemli Karadeniz kıyılarında oranla oldukça azdır. Kar yağışlı gün sayısıysa ortalama bir günü bile bulmaz. Kapalı günler bakımından en az değerlere Akdeniz kıyılarında erişilir. Bağıl nem oranı %66-69’dur. Rüzgar yönü genellikle kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı dır. Ülkenin batısında Ege Denizi kıyılarında ve vadiler boyunca deniz etkisinin sokulduğu alanlarda ise, Akdeniz ikliminin biraz değişikliğe uğramış biçimi görünür. Batı Anadolu’da Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ırmaklarının geniş vadi olukla- rıyla denizin etkisi iç kesimlere kolaylıkla sokulur. Burada da Akdeniz Bölgesinde olduğu gibi, yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ılık yağışlı geçer. Yaz mevsiminde zaman 40 C’ nin üstüne sıcaklıklar, kışın ancak kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisine bağlı olarak düşer. Yağış maksimumu kışa, minimumu yaza rastlar. Sonbahar yağışları ilkbahar yağışlarından az farklıdır. Dağlık kesimlerde yağış değerleri oldukça fazlalaşır.

  Akdeniz iklimi, Daha kuzeyde Marmara kıyılarında, yazların serinliğiyle kendisi belli eden daha değişik bir özellik taşır. Kışlarda, Ege ve Akdeniz kıyılarına oranla daha serin ve soğuktur. Yaz sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. Yağış tutarları özellikle kuzeye doğru gittikçe artar. İklimi Akdeniz-Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş tipi olan bu bölge, zaman zaman Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalır. Bu sebeple kimi kışlar çok soğuk geçer. Kar yağışları daha sık görülür ve sıcaklıklar daha sık iner.

  Marmara geçiş iklimi

  Marmara bölgesinde yıllık ortalama yağış tutarı 600-750 mm arasındadır. Yağış maksimumu kışa, minimumu yaza rastlar. Güneyden kuzeye doğru gittikçe yağışların arttığı ve yaz kuraklığının hafiflediği görülür. Bulutlu gün sayısı Ege ve Akdeniz kıyılarından daha çok Karadeniz kıyılarından daha düşüktür. Bağıl nem oranı yaklaşık % 71-75'dir. Rüzgar yönü genellikle kuzeydoğu (poyraz) ve güneybatı (lodos). Oldukça soğuk kışlar;kar yağışı ve don olağan, yaz kuraklığı kısa ve hafif.

  İç kesimlerde bozkır karasal iklim

  Yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve uzun geçer.

  Yerçekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmakla birlikte, gezegenin tarihi boyunca dünya dışı kaynaklardan da beslenmiş ve etkilenmiştir. Basınç ve yoğunluk açısından diğer
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sıcaklık koşulları bakımından karasal iklimin, yağış koşulları bakımından bozkır ikliminin özelliklerini taşıyan bu iklim tipi ülkemizin iç kesimlerinde İç Anadolu'da, İç Batı Anadolu’da, Göller Yöresinde ve Güneydoğu Anadolu’ da egemendir. Yağış ve sıcaklık koşullarının özelliklerine göre bu iklim tipi sözü edilen bölgelerde farklılıklar gösterir.

  İç Anadolu Bölgesi’nin Tuz Gölü çevresinde yağışların azlığıyla dikkati çeken Bozkır iklimi egemendir. Bu kesimde yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 11 C’dir. En soğuk ayın (ocak) ortalama sıcaklığın –0. 3 C’dir, en sıcak ayın (temmuz yada ağustos) ortalama sıcaklığı 21-22 C’ arasındadır. Yazın 30 C’ nin üstüne çıkan sıcaklıklar kışın sık sık –5 C’ nin altına iner. Şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri –28. 8 C’dir. (Konya) en yüksek sıcaklık değeri 40 C' (Konya). Yıllık ortalama yağış tutarı 300-350 mm arasındadır. Yağış maksimumu kışa, minimumu yaza rastlar. Sonbahar yağışları, kış yağışlarının yarısı kadardır. Yaz yağışları ise, Akdeniz bölgesine oranla daha fazladır. Ülkemiz de yağışlı günler sayısının en az olduğu yer İç Anadolu Bölgesinin bu kesimidir. (60-75 gün) Kapalı gün sayısı Ege ve Akdeniz Bölgesinden daha fazladır. Bağıl nem oranı %60-64 rüzgar yönü genellikle kuzey ve kuzeydoğudur. Bu kesimden çevreye doğru gidildikçe Bozkır iklimi özelliğinin azaldığı, karasal etkilerin arttığı görülür. Yağışlarda az da olsa artışlar, sıcaklıklarda ise düşüşler başlar. Tuz gölünün çevresinde aylık ortalama sıcaklıklar 0 C’ nin altına inmemesine karşın, İç Anadolunun kenar bölgelerinde ortalama sıcaklıklar, ocak ayında 0 C’ nin altına iner. Şimdiye kadar ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri de, Tuz gölü çevresindeki yerlere oranla kenar bölgelerde daha fazladır. Kenar bölgelerde saptanan en düşük sıcaklık değerleri -34. 6 C’ (Sivas) en yüksek sıcaklık değerleri -40. 7 C’ dir(Kayseri) İç Anadolu ya oranla daha dağlık ve engebeli olan ve ortalama yükseltisi 800-1000 m arasında değişen İç Batı Anadolu’da bu iklim, yağışların fazlalığıyla kendini belli eder. Geniş yer kaplayan yüksek düzlükler ve tepeler gerek Ege Bölgesinde, gerekse İç Anadolu bölgesinde daha çok yağış alır. Yıllık ortalama sıcaklık 10-12 C’ dir. En soğuk ay (ocak) ortalama sıcaklığı 0 C’ (-2 C’, en sıcak ay (temmuz) ortalama sıcaklığı 20-23 C’ arasındadır. Yaz mevsiminde 30 C’ nin üstüne çıkan sıcaklıklar, kış mevsiminde sık sık –10 C’ nin altına iner. İç Batı Anadolu’da şimdiye kadar saptanan en yüksek sıcaklık değeri 39. 8 C’ (Uşak), en düşük sıcaklık değeri -28. 1 C’ dir(Kütahya). Yıllık ortalama yağış tutarı 450-550 mm arasındadır. Yağış değerleri çevredeki dağlık alanlara doğru artar. Yağış maksimumu ilkbahar yada kış, minimumu yaz mevsimine rastlar. Yaz yağışları Ege ve Akdeniz bölgesinden daha yüksektir.

  İç Anadolu’nun güney batı kesiminde yer alan ve ortalama yükseltisi 800-900 m arasında değişen Göller Yöresinde, İç Batı Anadolu iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklim tipi görülür. Yörenin güney kesiminde yükselen ve 2500 mt. yi aşan dağlar, nemli deniz etkisinin iç kısımlara sokulmasına engel olur. Yıllık ortalama sıcaklık 11-13 C’ dir. Bu değer Akdeniz bölgesinde saptananlardan düşük, İç Anadolu’da saptananlardan yüksektir. En soğuk ayın (ocak) ortalama sıcaklığı 1-3 C’, en sıcak ayın (temmuz-ağustos) ortalama sıcaklığı 22-24 C’ arasındadır. Yörede yazın zaman zaman 40 C’ ye yaklaşan sıcaklıklar, kışın -5 C’ nin altına iner. Şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri -22. 9 C’ (Beyşehir), en yüksek sıcaklık değeri 39. 6 C’ dir(Burdur) yağış maksimumu kış, minimumu yaz mevsimine rastlar. Yaz kuraklığı Akdeniz bölgesinden daha hafiftir. Kış mevsiminde sık sık kar yağar. Bu özelliğiyle yöre, Akdeniz ikliminden ayrılır. Göller Yöresinde yağışlı gün sayısı, Ege ve
  Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz bölgesinden fazladır. Bağıl nem oranı yaklaşık %57-63 arasındadır. Rüzgar yönü genellikle güneydoğu ve kuzeydoğudur. Güneydoğu Anadolu bölgesinin alçak kesimlerinde (
  Akdeniz Bölgesi Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu’nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır; genişliği 120-180 km arasında değişir. Batı ve k.batısında Ege Böl., kuzeyinde İç Anadolu Böl. , doğusunda G.Doğu Anadolu Böl. Güneyinde ise Akdeniz bulunur. G.doğudan Suriye ile komşudur. Yüzölçümü 110000 km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14’nü kaplar. Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Dalaman Çayına kadar 1542 Km’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Urfa ve çevresi) Bozkır iklimi, yüksek yayla düzlüklerinde de karasal iklim egemendir.

  Bölgede yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarda
  Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer alan il. İl toprakları 36° 40’ ve 38° 02’ kuzey enlemleriyle 37° 50’ ve 40° 12’ doğu boylamları arasında kalır. İl; doğudan Mardin, kuzeydoğudan Diyarbakır, kuzeyden Adıyaman, doğudan Gaziantep illeri, güneyden ise Suriye sınırıyla çevrilidir. Trafik numarası 63’tür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Doğu Anadolu ya oranla daha soğuk geçer yıllık ortalam sıcaklık 14-18 C’ dir. En soğuk ayın (Ocak) ortalama sıcaklığı 1-5 C’, en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 27-31 C’ arasındadır. Yazın zaman zaman sıcaklıkların 45 C’ nin üstüne çıktığı görülür. Bölgede şimdiye kadar saptanan en düşük sıcaklık değeri -12. 4 C’ dir(Urfa). Yıllık ortalama yağış 450-750 mm arasındadır. Yağış maksimumu kış, minumumu yaz mevsimine rastlar. Yaz kuraklıkları Akdeniz bölgesinde olduğu gibi belirgin ve uzun, yaz yağışlarıda yine bu bölgedeki gibi düşük- tür. Kuzey-Kuzeydoğudaki yüksek alanlarda ve Doğuda Mardin-Midyat eşiğinde artan yağışlar orta kesimindeki düzlüklerde azalır. Yağışlı günlerin sayısı, Akdeniz ve Ege kıyılarında olduğu gibi 80-90 gün arasındadır. Türkiye’deki bağıl nem bakımından en düşük değerler (Siirt % 50, Urfa % 48, Diyarbakır %53 ) bu bölgede görünür. Rüzgar yönü genellikle güneybatı, kuzeydoğu ve kuzeydir.

  Ülkemizdeki iklim çeşitleri

  Türkiye'de genel olarak üç ana iklim tipi görülür. Bunlar; Karadeniz İklimi,

  Akdeniz İklimi ve Karasal iklimdir.

  1) KARADENİZ İKLİMİ:

  Bu iklim asıl olarak Kuzey Anadolu Dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçlarında görülür. Genel özellikleri şunlardır:

 • Her mevsim yağışlıdır.

 • Doğu Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm'dir.

 • Batı Karadeniz Bölümünde maksimum yağış sonbaharda, minimum yağış ilkbaharda düşer. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm'dir.

 • Orta Karadeniz Bölümünde ise maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm'dir.

 • Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kar yağışlı günlerin ortalaması 18 gündür.

 • Yıllık ortalama sıcaklık 13-15°C'dir.

 • Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6-7°C'dir.

 • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21-23°C'dir.

 • Yıllık sıcaklık farkı 13-15°C'dir.

 • Doğal bitki örtüsü ormandır. Yüksek alanlarda Alpin çayırlar görülür.

  2) AKDENİZ İKLİMİ:

  Bu iklim tipi ülkemizde en belirgin olarak Akdeniz kıyılarında görülmekle birlikte, Ege ve Marmara Bölgelerinde de etkili olmaktadır. Genel özellikleri şunlardır:

 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

 • Maksimum yağış kışın, minimum yağış yazın düşer.

 • Yaz ve kış yağışları arasındaki fark oldukça fazladır.

 • Yıllık yağış ortalaması, 600-1000 mm arasındadır.

 • Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20°C'dir.

 • Ocak ayı ortalaması 8-10°C'dir.

 • Temmuz ayı ortalaması 28-30°C'dir.

 • Yıllık sıcaklık farkı 15-18°C'dir.

 • Ege Bölgesinde dağların kıyıya dik uzanması, Akdeniz İkliminin iç kesimlere ulaşmasına olanak sağlamıştır.

 • Marmara Bölgesinde görülen Akdeniz İkliminde, yazlar Akdeniz kıyılarına göre daha serin, kışlar ise daha soğuk ve karlıdır.

 • Akdeniz İkliminin karekteristik bitki örtüsü zeytin, defne, mersin, kekik gibi bitkilerden oluşan makilerdir.

  3) KARASAL İKLİM:

  Ülkemizde Karasal İklim, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İç Batı Anadolu Bölümünde görülür. Genel özellikleri şunlardır:

 • Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

 • İç Anadolu Bölgesinde maksimum yağış ilkbaharda, minimum yağış yazın düşer.

 • İç Anadolu da ortalama yağış 300-400 mm'dir.

 • İç Anadolu'nun kış sıcaklık ortalaması, 1-2°C, yaz sıcaklık ortalaması, 22-23°C, yıllık sıcaklık ortalaması ise, 10-12°C'dir.

 • Ege Bölgesinin İç batı Anadolu Bölümünde de yağışlar kıyı kesimine göre azdır.

 • Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde yıllık sıcaklık ortalaması, 4-6°C'dir.

 • Kuzeydoğu Anadolu'da kış sıcaklık ortalaması, -7, -10°C, yaz sıcaklık ortalaması, 17-19°C'dir.

 • Yıllık yağış miktarı, 500-600 mm'dir.

 • Güneydoğu Anadolu'da ise ortalama yağış, 400-700 mm'dir.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kış mevsimi pek donlu geçmemekle beraber, yaz mevsiminde şiddetli kuru sıcaklar egemendir.

 • Güneydoğu Anadolu'da yıllık ortalama sıcaklık, 15-16°C, kış sıcaklığı, 3-4°C, yaz sıcaklığı ise, 30-35°C'dir.

 • Güneydoğu Anadolu'da maksimum yağış kış mevsiminde, minimum yağış ise yaz mevsiminde düşer
  Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Türkiye'deki iklim çeşitleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.