Takvimi Vekayi

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Takvimi VekayiTakvim-i Vekayi, Sayı 1831, Arapça
T ürkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (
Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise
Resmi Gazete hükümet adına yayınlanan devlet gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanan gazete.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ceridei Havadis ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tercümanı Ahval'di, gazeteciler

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, , Agah Efendi idi.

Düzenli yayınlanmadı, 1922'ye kadar 4608 sayı çıktı.
Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar'nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi'nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854'te Posta Nazırlığı'na getirildi. 1861'de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860'ta Tercüman-ı Ahval'i yayımladı. 1866'da Paris'e giderek muhaliflere katıldı. 1871'
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
TBMM hükümetince adı 1920'de
TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yapılarak yayınlandı, 1928'de Resmi Gazete oldu.

Gazetenin Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice baskıları da yapılmıştır. Abone usulüyle çalışan ve posta teşkilatıyla dağıtılan gazetenin ilk yönetmeni 'dir.

Takvimi Vekayi Resimleri


  • Takvim-i Vekayi, Sayı 1831, ArapçaYorumlar - Lütfen konu (Takvimi Vekayi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.