Tarih

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir. Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı.
Kronolojik kelimesi zamana göre sıralı anlamına gelir. Aşağıdaki linkleri kullanarak çeşitli gün ve tarihlerdeki olaylara ait bilgilere ulaşabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir.
19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve yeniden kurgulanmasını içerir. Başlıca yardımcı dalları
Doğa Bilimleri, doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal gerçekliktir (realite). İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal gerçekliktir. Fizik başta olmak üzere, maddeyi inceleyen kimya, canlıyı inceleyen biyoloji, gök cisimlerini inceleyen astronomi doğa bilimlerine örnektirler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
arkeoloji,
Arkeoloji (Yunanca arkhaio "eski" ve logos "bilim"), insanın geçmişini, geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı. Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile kendi gereksin¬meleri için kullandığı nesnelerin tümüdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bibliyografya,
Bibliyografya, kitap bilgisi demektir. Eskiden kitabiyat denirdi. Kitaplar hakkında geniş bilgi. Bir konu üzerindeki kitapların tamamı veya bunları anan dergi. Bir dergi, kitap veya gazetede kitaplarla ilgili bilgi veren bölüm.

Bibliyografyalar, kitapları tanımamıza, bilmemize yardım ederler. Kitapların içindekiler, boyu, basılma yerleri, konulan, baskıları, hangi kütüphanelerde bulundukları hakkında geniş bilgileri ihtiva ederler. Kitaplar üzerinde geniş bilgiye sahip olan kimselere bibliyog
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kronoloji,
Kronoloji Zamanı bölümlere ayıran ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalı. Hadiseler, meydana geldiği zamana göre sıralanarak veya belirli zaman aralıklarına yerleştirilerek mütalaa edilir. Bu şekilde kronolojik zaman tayini gerçekleştirilmeye çalışılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
diplomatik,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yazıtbilim,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
soybilim,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
paleografi,
Paleografi eski yazı çeşitlerini ve eski yazı türlerini inceleyen bilimdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve metin incelemesidir. Eski bir toplumun işleyişi ve kurumları gibi sorunlarda ise antropolojiden,
Antropoloji (Latince : anthropologia "insan bilimi"), insanla ilgilenen birçok bilim dalından biri. Genellikle fiziksel ve kültürel antropoloji olarak ikiye ayrılır. Dünyadaki çeşitli insan topluluklarının doğalcı yaklaşımla betimlenmesi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir, ama ne konusu ne de araştırma yöntemleri kendine özgüdür. Tarihten farklılığı, antropolojinin toplumlar, kurumlar, inanç ya da geleneklere ilişkin tarih araştırmalarını dışlamasından değil, belgelere dayanmak yerine insanla
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sosyolojiden ve
Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgilenir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ekonomiden yararlanır.

EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tarihçi önce kaynaklarını bir dizi ilk incelemeden geçirir. Bunun ilk aşaması, kaynakların belirlenen amaç açısından uygun ve yeterli olup olmadığını saptamaya yönelik "dışsal eleştiri"dir. Her belgenin kaynağının, tarihinin ve gerçekliğinin diplomatik, paleografi ve
Tarihçi tarih bilimi ile uğraşan kişi

Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
17. yüzyıldan sonra geliştirilmiş öbür yan bilimler yardımıyla açıklığa kavuşturulması gerekir.
17. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransa'da
Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1821'de kurulan
Dünyada Meydana Gelen Olaylar27 Eylül - Meksika'nın bağımsızlığı tanındı. Doğumlar
 • 9 Nisan - Charles Baudelaire, Fransız şair (ö. 1867)
 • 16 Nisan - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • , bu tekniklerden bazılarının sistematik biçimde öğretilmesini amaçlayan özel bir okuldur. Aynı konularda ilk uzmanlık seminerini 1854'te
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 28 Mart – Kırım Savaşı başladı
 • 31 Mart – Japonya Kanagawa Antlaşması’nı imzalayarak iki limanını Amerikan ticaretine açtı
 • 30 Mayıs – ABD’de Kansas-Nebraska Kanunu kabul edildi ve 1820 Uzlaşması’na son verildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Viyana'da Theodor von Sickel başlatmıştır.
  Viyana Avusturya'nın başkenti ve ülkeyi meydana getiren dokuz federal eyaletten biri. Avusturya’nın kuzeydoğusunda, Tuna Nehri kıyısında yer alır. Nüfûsu bir buçuk milyon (metropoliten alanınki ise iki milyon) civarındadır. Yüzölçümü 415 km2, metropoliten alanınki ise 3862 km2dir. Viyana’da tipik bir kara iklimi hüküm sürer. Ortalama sıcaklık ocakta 0°C, temmuzda ise 20°C’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  19. yüzyılın büyük kazanımlann-dan biri de anlatı kaynaklarının dayandığı edebiyat kaynaklarına gidilerek bunların daha gerçekçi biçimde değerlendirilmesidir.
  19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Leopold Von Ranke meslek yaşamına klasik edebiyat öğretmeni olarak başlamış, incelediği
  Leopold von Ranke (d. 21 Aralık 1795 †“ ö. 23 Mayıs 1886), 19. yüzyıl Alman Tarihçisi. Ranke ile birlikte tarih incelemelerinde birincil kaynakların önemi, hikâyeci tarih ve özellikle uluslararası politikanın tarihte yeri özel anlam kazandı. Kaynağına, "aslında ne ise" ona sadık bir tarih yazımı üzerine düşünceleri ile kendinden sonraki tarih yazımının niteliğine önemli katkılarda bulundu.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Yunan ve

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Latin yazarlannın ardındaki kaynakları daha iyi anlamak arzusuyla tarihe yönelmiştir.

  Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir. Bu aşamanın yöntemlerini de Alman klasik
  Latin şu anlamlarda kullanılabilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  filologlar yetkinleştirmiştir. Latin şairlerin yapıtlarını yayıma hazırlayan

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  çağdaş belge eleştirisinin yaratıcısı sayılır. Bu aşamada tarihçinin eldeki belgelerin dilini anlaması, metinde sonradan oluşmuş bozukluk ve hatalan gidermesi, aynca yazarlann düşünce yapısını kavramaya çalışması gerekir.

  Bütün bu eleştirel işlemler yalnızca başlangıçtır; tarihçinin asıl işi ise elindeki malzemeden bir sentez oluşturmaktır. Artık tarihçi, bir teknisyenden çok şair ya da sanatçınınkine benzer yeteneklerle donanmış olmalıdır. İncelediği döneme ve kişilere yakınlık duyabilmeli, onlan kendi çağlarının koşullan içinde anlayabilmelidir. Çok farklı kültür ve uygarlıklarla böyle bir yakınlık içine giremeyen Rönesans ve Aydınlanma tarihçiliği, bu açıdan çağdaş tarihçilikten ayrılır.

  19. yüzyılda gerçekleşen bilimsel ve belgesel tarihçilik devrimiyle tarih yazıcılığı
  19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  edebiyattan, destansı anlatıdan, söylencelerden,
  Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  resmî ideolojiden, tarihçinin bilinçli önyargılarından ve bu gibi etkilerle oluşturulan gerçekdışı kurgulamalardan aynşmıştır. Ama bu arada mutlak anlamda ideolojiler üstü, kesinlikle nesnel ve tarafsız bir tarihçilik yanılsaması da yaratılmıştır. Çağdaş tarihçi bunun olanaksızlığım bilmelidir, Çünkü bütün teknik titizliğine karşın o da içinde yaşadığı ve geçmişi algılayışını belirleyen toplumun parçasıdır; belgeleri seçmesine, konusunu tanımlamasına, ulaştığı senteze yansıyan bir dünyası vardır. Disiplininin bütün teknik gereklerine sadık kalmanın yanı sıra kendisini sürekli sorgulayan tarihçi tarihsel gerçeğe daha yakın görüntüler elde edebilir. Geçmişin birçok biçimde yorumlanabileceğini başından kabul ederek "tek yorum" saplantısından korunabilir ve geniş görüşlülükle farklı sentezlerden yararlanabilir.

  İlgili konu başlıkları

 • Resmí ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarih düşürme
 • Önem verilen bir olayın, yılını göstermek üzere ebced hesabıyla bir cümle, biz dize ya da beyit söyleme sanatıdır. Tarih dizesinin bütün harfleri hesaplanarak söylenenlere tarih-i tam, yalnız noktalı harfler hesaplanacaksa tarih-i mücevher, yalnız noktasız harfler esas alınacaksa tarih-i mühmel denir. Bazen dizedeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tarihi tam olarak göstermez. Bu tür tarihlere de tamiyeli tarih denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarih sözlük anlamı
 • Sözlük Anlamı

  1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün.

  2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim:
  "Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay.
  "Tarihin
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Tarihçi
 • Tarihçi tarih bilimi ile uğraşan kişi

  Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarihsel döngü teorisi
 • İlkçağ felsefesinde söz konusu olan, insanların örgütlü toplum içinde yaşadıkları sürece, dairesel bir süreç içinde, aristokrasi, oligarşi, demokrasi türünden yönetim tarzlarının birinden diğerine dönüp durduklarını savunan ve daha sonra İtalyan filozofu G. Vico tarafından canlandırılan tarih anlayışı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarihsel materyalizm

  Ayrıca bakınız

 • Osmanlı Devleti
 • Türkiye
 • Ülke tarihleri
 • Türkiye tarihi
 • Amerikan tarihi
 • Ülkeler
 • İller
 • Tarihçiler
 • Türkiye tarihi
 • Tarih
 • İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Ankara tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Bilim Tarihi
 • Afyonkarahisar tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • İstanbul tarihi
 • Amerikan Tarihi
 • Amerikan Tarihi - Bölüm I
 • Tiyatronun tarihçesi
 • Kimya'nın tarihsel gelişimi
 • Avrupa siyasi tarihi - Coğrafi Keşifler
 • Meksika - Tarihi
 • Kronoloji Osmanlı Tarihi
 • Kayseri tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Amasya tarihi eserler ve turizm bilgileri
 • Bursa tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Nevşehir tarihi eserler ve turistik yerleri
 • Ankara tarihi
 • Sinema'nın tarihçesi
 • Eskişehir tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Balıkesir tarihi eserler ve turistik yerleri
 • İsveç tarihi
 • Geometrinin tarihçesi
 • Trabzon tarihi eserler ve turistik yerler
 • Adıyaman tarihi eserler ve turistik yerler
 • Avrupa tarihi
 • Filistin tarihi
 • Muğla tarihi eserler ve turistik yerleri
 • Anadolu tarihi
 • Kronoloji - Dünya tarihi
 • İngiltere tarihi
 • İçel tarihi eserleri ve turistik yerleri
 • Bursa tarihi
 • Afganistan tarihi
 • Astronomi Tarihi
 • Konya tarihi eserler ve turistik yerler
 • Antalya tarihi eserler ve turistik yerler
 • Manisa tarihi eserler ve turistik yerler
 • Amerikan Tarihi - Bölüm II
 • Amerikan Tarihi - Bölüm VII
 • İspanya tarihi
 • Türk Tarihi
 • Aydın tarihi ve turistik yerleri
 • Adana tarihi
 • İsrail tarihi
 • Suriye tarihi
 • Arkeolojinin Tarihi
 • Kars tarihi ve turistik mekanlar
 • Amerikan Tarihi - Bölüm III
 • Çanakkale tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Avrupa siyasi tarihi - Reform Hareketleri
 • Kütahya tarihi ve turistik yerleri
 • İstanbul tarihsel yapılar
 • Divan Edebiyatı tarihçesi
 • Amerikan Tarihi - Bölüm IX
 • Amerikan Tarihi - Bölüm V
 • Afyonkarahisar tarihi
 • Aksaray tarihi ve turistk yerler
 • Fiziğin tarihsel gelişimi
 • Filistin tarihi - İsrail Devletinin kuruluşu
 • Amerikan Tarihi - Bölüm IV
 • Türk dili tarihsel gelişimi
 • Artvin tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Ağrı tarihi eserler ve turistik yerler
 • Bilimin tarih içindeki gelişimi
 • Fenerbahçe Tarihi
 • Nahçıvan tarihi
 • Çin tarihi
 • Malatya tarihi ve turistik eserler
 • Amerikan Tarihi - Bölüm VIII
 • Kastamonu tarihi
 • İzmir tarihi eserler ve turistik bilgiler
 • Sivas tarihi eserler ve turistik yerler
 • Mantığın tarihçesi
 • Amasya tarihi
 • Amerikan Tarihi - Bölüm VI
 • Ekoloji tarihsel Gelişim
 • Ermeni tarihi
 • Bingöl tarihi eserleri ve turistik bilgiler
 • Çanakkale tarihi
 • Endülüs tarihi
 • Sanat Tarihi
 • Denizli tarihi ve turistik yerleri
 • İstanbul tarihçesi
 • Osmanlı Padişahları doğum tarihleri
 • Avrupa siyasi tarihi
 • Kars tarihi
 • Uşak tarihi eserler ve turistik yerler
 • İran tarihi
 • Arnavutluk tarihi
 • Bünyan tarihçesi
 • Devşirme usulü tarihçesi
 • Kocaeli tarihi eserler ve turistik yerleri
 • Güney Afrika Cumhuriyeti tarihi
 • Türk tarihinde tasavvuf ve tarikatlar
 • Tarih sözlük anlamı
 • Hatay tarihi eserler ve turistik yerler



  Yorumlar - Lütfen konu (Tarih) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  KIRÇOVA: bence tarih geleceğimizi şekillendirmemizde bize yardımcı olabilecek tek kaynaktır. - 7 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  CANDAN: TARİH MİLLETLETİN HAFIZASIDIR. - 8 yıl, 11 ay önce yazıldı.