Telli Çalgılar

Bunlara örnek olarak; Ud, Tambur, Çeng, Tar, Kanun (müzik), Santur, Kopuz, Bağlama ailesi (meydan sazı, divan sazı, bozuk, tambura, cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva) ve benzerleri verilebilir.

T elli çalgılar kendi içerisinde Tezeneli çalgılar ve Yaylı çalgılar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Tezeneli çalgılar, tezene adı verilen mızrap olarak ta bilinen; kemik, maden, plastik veya kiraz ağacından da yapılan, telli çalgıların bir kısmının çalınmasında yardımcı olan aletten adını alırlar. Tezeneli çalgıların bir kısmı tezene gerektirmez. Parmaklarda kullanılabilir.

Tezeneli çalgılara örnek olarak:

Meydan sazı,

Telli çalgılar ailesinin en büyüğüdür.Yanık bir sesi vardır.Gayet sade çalınır.Tok ve mil iniltili bir ses verilir. Meydanlarda çalınmasından
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Divan sazı,
Meydan sazı görünümünde, biraz küçük üçerli üç gurup teli olan, olgun ve dokunaklı ses veren bir sazdır.Bugün meydan sazının yerini almıştır.Meydan sazından
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bağlama,
Ülkemizde kullanımı en yaygın olan “telli çalgı”dır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, meydan sazı , divan sazı, bozuk, tambura , cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva, , çöğür vb. adlar verilmektedir.

Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı “Cura”dır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise “Tambura”dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise “Divan Sazı”dır. Tam
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bozuk(Çalgı),
Yine bu aileden 80 - 90 cm.boyunda üçerden üç gurup telli bir sazdır.Açık ve berrak bir sesi vardır.15-18 perdesi vardır.Üçerli gruplarhalinde
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tambura,
Bağlamadan daha küçüktür.Boyca Bozuk kadar olup ikişerden üç gurup teli vardır,Akordu da bozuk sazının akordu gibidirYalnız perde bağı bozuğunkinden
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çöğür,
Çöğür, bir çalgı türü. Günümüzde "kısa sap" olarak anılan, 36 ilâ 42 tekne ölçüleri arasında değişen ve yukarıdan aşağıya la-sol-re düzeni ile çalınan bağlamanın, bağlama ailesi içindeki adı.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Cura,
Cura, Türk halk çalgılarından biridir. Uzunluğu 55-60 cm kadardır ve bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. Cura genellikle altı, beş, dört ya da üç
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bulgarı,
Güney ve güneybatı Anadolu ile Kayseri yöresinde görülen curaya yakın bir saz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tar...

Yaylı çalgılar, iki yayı bir birbirine sürtünmesi sonucu ortaya çıkan ses neticesinde sınıflandırılma gerei duyulmuştur. Örnek olarak;

Tezeneli bir Türk Halk çalgısıdır. Ülkemizde Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbeycan, İran, Özbekistan ve Gürcistan'da da yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Teknesi, büyükleri birbirinden farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır.

Tar üzerinde iki ana gurup tel bulunmaktadır. Biri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kopuz,
Çok eskiden beri Orta Asya'da «çalgı» anlamında kullanılan “kopuz” terimi, günümüzde de Türkçe'nin lehçelerinden birini konuşan çeşitli topluluklarda, komıs, kobuz, kobız, kubuz, homıs gibi adlarla, birbirine benzeyen veya benzemeyen çalgılar için kullanılmaktadır. Bu çalgı, Orta, Batı ve Kuzey Asya’da yaşayan Türk boylarında değişik biçimlerde halen yaşamını sürdürmektedir. Anadolu’ya ise tam olarak ne zaman geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur.

Bazı araştırmacıla
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kemençe,
Kemençe, biri Osmanlı Müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Bunlardan ilki için yirminci yüzyılın ortalarına kadar kullanılan "armudî kemençe", "fasıl kemençesi" gibi adlar, artık yerini "klasik kemençe" adına bırakmış gibi görünmektedir. Bir halk çalgısı olan ikincisi ise, "Karadeniz kemençesi" olarak anılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Keman,
Keman'ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere'de Fiddle, Almanya'da Fiedel İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i guz (Oğuz Kemençesinden)alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların Rebab'ından geliştirildiği öne sürülmüştür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, vb.

Genel olarak Telli çalgılar çeşitleri şöyledir;

A

 • Arp

  B

 • ARP nedir ?

  RFC 826 dosyasında tanımlanmış olan ARP (İngilizce Address Resolution Protocol, yani Adres Çözümleme Protokolü), bir TCP/IP ağında IP adresleri ile MAC adresleri arasındaki bağı yapmak için kullanılır. Bir makine diğer bir makinenin MAC adresini öğrendiğinde bunu daha sonra sorma ihtiyacı duymamak için ARP önbelleğine koyar, Windows, Linux ve MacOS'ta bu liste arp -a komutu ile görülebilir. > arp -a Interface: 192.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Balalayka


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Banjo

 • Banjo, Afrika kökenli telli bir çalgı türüdür. Banjo isminin Afrika'daki banjurdan geldiği iddia edilmektedir. Afrika'dan Amerika'ya köle olarak
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Banço

 • Banço, Çalgı türüdür. ABD halk müziğinde yaygın olarak kullanılır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Bağlama ailesi

 • Ülkemizde kullanımı en yaygın olan “telli çalgı”dır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, meydan sazı , divan sazı, bozuk, tambura , cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva, , çöğür vb. adlar verilmektedir.

  Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı “Cura”dır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise “Tambura”dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise “Divan Sazı”dır. Tam
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Barbitos


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berimbau

 • Berimbau Brezilya'ya özgü bir telli çalgıdır. Özellikle capoeira sporunda yaygın olarak kullanılır. Gunga, medio ve viola olarak üç farklı tonu bulunmaktadır. Bu tonlar cabaça, yani kullanılan kabağın boyuna göre belirlenir. Üç tonun da kullanıldığı durumlarda gunga temel ritmi belirlerken viola soloları yapar. Medio'da ara sesleri düzenler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Buzuki

  C-Ç

 • Image:Bouzouki_tetrachordo.jpg|thumb|300px|Buzuki Trichordo.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Chapman Stick

 • thumb|right|300px|10 telli bir Chapman GitarıChapman stick (bilinen bir diğer adıyla Chapman Gitarı) Emmett Chapman tarafından 1969 yılında geliştirilmeye başlanmış bir müzik aletidir. İlk Chapman Stick 1974 yılında ütetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Charango

 • Charango, Güney Amerika'ya özgü telli bir çalgıdır. Rezönans gövdesi, aslen bir armadillonun kurutulmuş kabuğu kullanılarak yapılırken, günümüzde ağırlıklı olarak ahşaptan ender olarak da kaplumbağa kabuğundan imal edilir. Dış görünümü gitar veya uda benzer, buna karşın büyüklüğü çok değişken ama genelde küçüktür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cümbüş

 • Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ut benzeri bir müzik aletidir. Yapısı Amerikan banjoya ve uta benzer.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Çeng

 • Organolojinin “açık arplar” arasında incelendiği çalgılardandır. Açık arplar, “yay-arp” ve “köşeli arp” olmak üzere iki türe ayrılır. Çeng ikinci türdendir. Açık arplarda, teller burgulukla ses kutusu arasına gerilir. En uzun (ve en pest) telin önünde hiçbir şey yoktur. Kapalı arplarda ise, bir açı oluşturan burguluk ve ses kutusunun iki ucunu birleştiren bir üçüncü parça vardır. Bu parça, modern batı arpında olduğu gibi, en uzun telin önünde olup ona paralel
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çiftelia

  D

  Dutar

  E

  İki telli(Çifttelli)Türk enstrumanıdır ve Cifteteliden gelmektedir.Dutar ile büyük benzerlik gösterir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Epigonion

  K

 • Epigonion, Antik yazarlardan Athenaeus'un da bahsettiği belki de bir santur olan telli antik bir Yunan çalgısı. Epigonion antik Yunanistan'da, Epirus bölgesindeki Ambracia'dan gelen Yunanlı müzisyen olan ve ilk kez olarak telli bir çalgıyı bir pena yerine parmaklarıyla çalması ve müzik konusundaki harika yeteneği nedeniyle Sicyon kenti vatandaşlığına kabul edilmiş olan Epigonus tarafından bulunmuştur ya da en azından onun tarafından tanıtılmıştır.<ref>Bir başk
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kannel

 • Kannel, Estonyalılar'ın geleneksel çalgı aletidir. Yayla çalınanının dört, elle çalınanının altı teli vardır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kantele


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kanun (müzik)

 • Yazılı hukukun kaynaklarından biri. Kaide, prensip, kural. Bir çalgı aletinin adı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kitara

 • Telli bir çalgı olan kitara'ya ilk olarak Eski Yunan'da rastlanmaktadır. Ancak bu çalgının da Aulos gibi(iki borulu flüte benzeyen, üflemeli çalgı) Asya'dan geldiği sanılmaktadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kithara

 • Kithara (Yunanca: κιθάρα), Bu gün modern Yunanca'da klasik gitar'ı da tanımlayan telli, antik bir Yunan çalgısı. Kutlamalarda, özellikle de tanrı Apollon şerefine düzenlenen kült törenlerinde çalınmak için tercih edilen seçkin bir enstrümandı. Her ne kadar Lir ile benzer olduğu düşünülse de Lir daha küçük ve ayaksızdır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kontrbas

 • Kontr(a)bas


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kopuz

 • Çok eskiden beri Orta Asya'da «çalgı» anlamında kullanılan “kopuz” terimi, günümüzde de Türkçe'nin lehçelerinden birini konuşan çeşitli topluluklarda, komıs, kobuz, kobız, kubuz, homıs gibi adlarla, birbirine benzeyen veya benzemeyen çalgılar için kullanılmaktadır. Bu çalgı, Orta, Batı ve Kuzey Asya’da yaşayan Türk boylarında değişik biçimlerde halen yaşamını sürdürmektedir. Anadolu’ya ise tam olarak ne zaman geldiği konusunda kesin bir bilgi yoktur.

  Bazı araştırmacıla
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kora

 • Kamança

 • Keman

 • Kemençe

 • Klasik kemençe

  L

 • Lavta

 • Lir

  M

 • Mandolin

  P

 • Phorminx

  R

 • Rebap

  S-Ş

 • Sitar

 • Surbahar

 • Şamisen

  T

 • Tar (çalgı)

 • Tremolo

  V

 • Viola da gamba

 • Viyolonsel

  Y

 • Yaylı tambur

 • (çalgı)

  saddasadsasddas  Yorumlar - Lütfen konu (Telli Çalgılar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.