Turgut Özal

Turgut Özal Malatya'da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1952 yılında A.B.D'ne giderek ekonomi tahsili gördü. Türkiye'ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı oldu ve Türkiye'nin elektrifikasyonu ile ilgili projelerde çalıştı.

Turgut ÖzalDönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile Turgut Özal halk'ı selamlarken 1993
Turgut Özal
<p>Cumhurbaşkanı ve Başbakan
Turgut Özal

Cumhurbaşkanı ve Başbakan
Turgut Özal ( 1927 -
1927 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1993), Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. cumhurbaşkanı.
1993 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Malatya'da doğdu.
Malatya Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan il, 37° 54’ ve 39° 03’ kuzey enlemleri ile 38° 45’ ve 39° 08’ doğu boylamları arasında yer alır. Doğudan Elazığ; kuzeyden Erzincan ve Sivas; batıdan Kahramanmaraş; güneyden Adıyaman; güneydoğudan Diyarbakır illeri ile çevrilidir. Türkiye’nin en güzel kayısılarının yetiştiği, kayısı bahçesi olarak tanınan ildir. Trafik plaka numarası 44’tür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1950 yılında
1950 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul'da yer alan 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kurulmuş devlet teknik üniversitesidir. Bünyesindeki 13 fakülte, 37 bölüm ve 5 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Merkez Kampüsü, İstanbul Maslak'ta yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.
Elektrik mühendisliği programından mezun olanlar ile Elektrik elektronik mühendisliği programından mezun olanlardan bazıları bu sıfatla anılır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1952 yılında A.B.D'ne giderek ekonomi tahsili gördü.
1952 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı oldu ve Türkiye'nin elektrifikasyonu ile ilgili projelerde çalıştı.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1961-
1961 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1962 yılları arasında askerlik hizmetini
1962 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak ifa etti ve
Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetlerin bütçe ve maliye, tedarik, askeralma, inşaat, emlak ve teftiş hizmetlerini yürütmekle görevli bakanlık.

Osmanlı Devletinde Milli Savunma Bakanlığına Ağa Kapısı Bakana ise Yeniçeri Ağası deniliyordu. Önceleri devlete büyük hizmetler veren, fakat son zamanlarında disiplinsizliği artarak zararlı bir kuruluş haline gelen Yeniçeri Ocağı, Sultan İkinci Mahmud Han tarafından kaldırılarak, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile nizami bir ordu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasına katkıda bulundu. Bu sırada,
Devlet Planlama Teşkilatı ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlı bir şekilde yürütmek, uzun süreli kalkınma planları ile yıllık proğramlar hazırlamak ve bunların uygulanmasını takib etmek gayesiyle kurulmuş, Başbakanlığa bağlı kuruluş.

Devlet Planlama Teşkilatı, ilk defa 30 Eylül 1960’da 91 sayılı kanunla kuruldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir plana bağlanacağı, 1961
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders de verdi.

Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalıştı ve 1967-71 yılları arasında da
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu.

Devlet Planlama Teşkilatı ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını ve kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlı bir şekilde yürütmek, uzun süreli kalkınma planları ile yıllık proğramlar hazırlamak ve bunların uygulanmasını takib etmek gayesiyle kurulmuş, Başbakanlığa bağlı kuruluş.

Devlet Planlama Teşkilatı, ilk defa 30 Eylül 1960’da 91 sayılı kanunla kuruldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir plana bağlanacağı, 1961
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1971-
1971 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1973 tarihleri arasında
1973 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dünya Bankası'nda danışman olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sınai kuruluşlarda çalıştı ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Alm. Weltbank, İnternationale Bank für Wieder ausfbau und wirstchaftliche Entwicklung (IBRD) , Fr. Banque Internationale, Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD) , İng. World Bank, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası. Üye ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunacak üretim projelerine finansman sağlayan Birleşmiş Milletlere bağlı mal bir kuruluştur. 1944’te ABD’de Bretton Woods’ta Uluslararası Para Fonu (IMF)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
12 Eylül
12 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 255. günüdür. Sonraki sene için 110 (Artık yıllarda 111) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1980 müdahalesinden (bkz.
1980 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
12 Eylül Darbesi) sonra kurulan hükûmete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı.
1970'li yılların sonlarında terör olaylarının artmasıyla, Türkiye'nin bir kan gölüne dönmesini neden gösteren Silahlı Kuvvetler emir komuta zinciri içinde 12 Eylül 1980 günü yönetime el koydu. Demokrasiye ara verilen o sonbahar sabahına nasıl gelindi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1982 yılında bu görevinden istifa etti.
1982 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1983 yılında
1983 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anavatan Partisi'ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin başarılı olması üzerine hükûmeti kurmakla görevlendirildi ve böylece Türkiye'nin 19. Başbakanı oldu.
Anavatan Partisi Alm. Mutterlandspartei, Fr. Parti de la Mére Patrie, İng.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1987 yılında yapılan seçimler sonrasında tekrar hükûmet kurdu ve başbakan olarak görev yaptı.

1987 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
31 Ekim
31 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 304. günüdür. Sonraki sene için 61 (Artık yıllarda 62) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1989'da
1989 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8.Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 9 Kasım 1989 tarihinde bu görevine başladı.

TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
17 Nisan
17 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 107. günüdür. Sonraki sene için 258 gün var (Artık yıllarda 259)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1993 tarihinde geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle görevi sırasında vefat etti
1993 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Turgut Özal Resimleri


  • Dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile Turgut Özal halk'ı selamlarken 1993Yorumlar - Lütfen konu (Turgut Özal) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Anonim : ben devlet memuruyum. bu sabah servisimdeki arkadaşlarımla memleketimizin ekonomik durumunu tartışırken hepimizin mutabık kaldığı bir turgut özal gerçeğini dile getirdik. bu ülkeye gerçekten çağ atlatan hepimizin hayatınıolağanüstü değiştiren bu müthiş zekalı insanı bize nasip ettiği için tanrıya teşekkür borcumuz vardır. liberal politikalarının bu günde şimdiki iktidar tarafından devam ettirilmesi tek temennimizdir. - 8 yıl, 5 ay önce yazıldı.