Uçurtmanın tarihçesi

Eşkenar üçgen, altıgen, dörtgen gibi geometrik şekillerde ya da balık, kuş, yılan, ejderha, kelebek lamba veya yöresel şekillerde olmak üzere yüzlerce türü ve çeşidi bulunanuçurtmanın ilk yapılış tarihi olarak çeşitli kayıtlar (M.Ö.).

E şkenar üçgen, altıgen, dörtgen gibi geometrik şekillerde ya da balık, kuş, yılan, ejderha, kelebek lamba veya yöresel şekillerde olmak üzere yüzlerce türü ve çeşidi bulunanuçurtmanın ilk yapılış tarihi olarak çeşitli kayıtlar (M.Ö.).3000 yıllarını göstermektedir.

Uçurtmanın anavatanının Çin olduğu ve Çin'in Weifeng şehrinin uçurtmacılar başkenti olarak ün saldığı da geçmişten bu güne aktarılan bilgiler arasındadır. Gerçekten de Uçurtma, özellikle Uzakdoğu da Çin, Japonya, Taiwan ve Endonezya'da halkın en eski yöresel eğlencelerinden biri olmuş, farklı maksatlarla da kendine kullanım alanı bulmuştur. Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse şunlar sayılabilir:

 • Çeşitli savaşlarda haberleşme, düşmanı korkutma ve gövde gösterisi yapmada

 • Köylülerin hasat mevsiminde eğlence ve bolluk olması için tanrılara yakarmada

 • Yeni doğan bebeklerin üzerinden kötü ruhları kovmada

 • Karada otururken dev balıkları havadan yakalamada

 • Hırsızlar için dev uçurtmalarla çatılara çıkıp hırsızlık yapmada

  Çin'de doğup uzak doğuda hızla yayılan uçurtma ünlü kaşif Marco Polo tarafından Malaya adalarından satın alınarak Hollanda'ya götürülmüş ve bu şekilde Avrupa ülkeleri uçurtmayı tanımış, burada da sevilerek hızla yaygınlaşmıştır

  Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Avrupa'ya ulaşan uçurtma burada ciddi bir değişim geçirerek çift ipli, dört ipli uçurulmak suretiyle havada şekiller çizen gösteri uçurtmaları haline dönüştürülmüştür

  Avrupa ve Amerika'da da aynı Uzak Doğu'da olduğu gibi uçurtma eğlencenin ötesinde çeşitli etkinliklerde de kullanılmıştır.

  Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1572'de
  1572 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Benjamin Franklin'in şimşeğin elektriksel yapısını uçurtma marifetiyle bulması bu açıdan çok bilinen bir örnektir

  Yine,1884'de Guglielmo Marconi Atlas okyanusunun bir kıyısından diğerine yaptığı radyo yayınlarında uçurtmayı anten yükseltmede kullanmıştır.

  Benjamin Franklin, (1706-1790) Amerikalı yayımcı, yazar,kaşif, bilim adamı ve diplomat. 17 Ocak 1706'da Boston'da doğdu. 17 Nisan 1790'da Philadelphia'da öldü. On yedi çocuklu bir sabun ve mum imalatçısının onuncu oğluydu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1906'da San Francisco depreminin sonuçlarının fotoğraflanmasında uçurtmanın kullanılması, ünlü
  1906 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Niagara şelalesinin üzerindeki ilk köprünün halatlarının karşıdan karşıya geçirilmesi yine uçurtmanın diğer marifetlerine örnek olarak verilebilir.

  Daha sonra gelişen teknoloji ile uçurtma kendini bu tür deneylerden kurtarmış ve eğlence aracı olarak günümüze kadar gelişerek, ulaşmıştır.

  Türkiye'de uçurtma ve uçurtmacılık

  Dünyanın pek çok ülkesinde kulüpler, dernekler, federasyonlar düzeyinde sahip çıkılan, hatta müzeleri bulunan Uçurtma ülkemizde yeterince ele alınmamış, 1984 yılına kadar küçük ve cılız bazı organizasyonlarla zaman zaman gündeme taşınmaya çalışılsa da modern yaşamın ve çarpık kentleşmenin kurbanı olmaya yüz tutmuştu.

  Türkiye'de uçurtma etkinlikleri,
  Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki Niagara Nehri üzerinde dünyâca ünlü bir şelâle. Niagara Şelâlesi Kanada’nın Ontario eyâletiyle ABD’nin New York eyâleti arasındadır. Şelâle, 1950 yılında yapılan bir antlaşma ile ABD ve Kanada arasında paylaşılmıştır. Şelâlenin suları iki kısım hâlinde düşer. Kanada topraklarına komşu olan asıl meşhur olanıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mehmet Naci Aköz'ün
  Mehmet Naci AKÖZ 1983 yılına kadar uçurtma alanında yapılan çok sayıdaki yarışmalarda birinci olan Mehmet Naci Aköz sonraki yıllarda kendisini uçurtma dünyasına adayarak 1984 yılında Türkiye'nin ilk para ve kupa armağanlı uçurtma yarışması düzenleyicisi olmuştur.1983 yılına kadar uçurtma alanında yapılan çok sayıdaki yarışmalarda birinci olan Mehmet Naci Aköz sonraki yıllarda kendisini uçurtma dünyasına adayarak 1984 yılında Türkiye'nin ilk para ve kupa armağanlı uçurtma yarışması düzenleyicisi
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1984 yılında düzenlediği Türkiye'nin ilk para ve kupa armağanlı uçurtma yarışması ile apayrı bir boyut kazanmış ve Türk uçurtmacılığında yepyeni bir çığır açılmıştır

  1984 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1987 yılında dünyanın önde gelen uçurtma organizasyonlarından biri olan British Columbia Kite Fliers Eyüp Kardeş müstear adıyla tanınan Mehmet Naci Aköz'ü Onur üyesi kabul ederek derneğe kaydını yapmış ve bunu yayınladığı bültenle diğer ülkelerdeki üyelerine duyurmuştur.

  Takip eden yıllarda ülkemizde uçurtmaya olan ilgide belli bir artış olmuş ve M.N.Aköz'ün başkanlığında 1986'da Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Birliği kurulmuştur. Bu birlik Türkiye'nin ilk uçurtma kuruluşu olup, 1997 yılında dernekleşerek Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Derneği adını almıştır.Aynı yıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Türkiye'de ilk defa ' 'Uluslararası İstanbul Uçurtma Festivali '' gerçekleştirilmiştir. Bu festival kapsamında,
  1987 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hollanda,
  Hollanda ya da Hollanda Krallığı (Hollandaca: Nederland), Hollanda, Aruba ve Hollanda Antillerinden oluşur. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerinden bir tanesini oluşturur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Malezya,
  Malezya, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Malezya Federasyonu'nun 11 devletinin Singapur, Saravak ve Sabah (eski Kuzey Borneo)'ın birleşmesi ile oluşmuştur. Singapur 1965 yılında federasyondan ayrılmıştır. Kuzeyde Tayland, güneyde Singapur ve Endonezya ile komşudur. Ayrıca batıdan Andaman Denizi, doğudan Güney Çin Denizi'ne kıyısı vardır. Ülke coğrafi yönden Batı Malezya ve Doğu Malezya olmak üzere 2 bölgeye ayrılır. Bu bölgeler de 10 devlete ayrılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Danimarka,ve
  Danimarka Krallığı, ya da kısaca Danimarka (Dancada Danmark) Kuzey Avrupa'da İskandinavya'da başkenti Kopenhag (København) olan bir ülkedir. Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2'inci Margrethe'dır. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir. İzlanda ise 1944'de dek Danimarka'nın egemenliği altında kalmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Avusturya'dan çok sayıda profesyonel uçurtmacı ve uluslararası uçurtma hakemi Türkiye'ye gelmiş ve etkinliklerin haberleri Avrupa basınında yer alarak Türk uçurtmacılığı ilk kez dünya sahnesine çıkmıştır.

  İlerleyen yıllarda yerel yönetimlerin ve okulların dikkatleri bu alana çekilmiş, Mehmet Naci Aköz ve Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Derneği işbirliğiyle çok sayıda yarışma, şenlik ve Uçurtma Festivali organize edilmiştir.

  Kaynak

  http://www.ucurtmadunyasi.com
  id="Tp14" class="robots-nocontent">Avusturya Cumhuriyeti ya da kısaca Avusturya, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.