Uzunluk

Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır. SI birim sisteminde uzunluk birimi metre (m) dir.

B ir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır.
Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik, doğanın makroskopik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
SI birim sisteminde uzunluk birimi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
metre (m) dir. Bu temel birimden aşağıdaki birimler türetilir:
 • Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kilometre: 1 km = 1000 m = 10<sup>3</sup> m
 • Kilometre, kısaca km ile gösterilir. Uluslararası ölçü sisteminde (International System of Units) (SI)1000 metre'ye denk gelen uzunluk birimi. Metrik sistemin bir parçasıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hektometre: 100 m = 10<sup>2</sup> m
 • Hektometre, metrik sistemde Metre|metrenin 100 katı olan ölçü birimi. Hekto kelimesi Yunan dili|yunancada "yüz" anlamına gelen "ekato"dan türemiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dekametre: 10 m = 10<sup>1</sup> m
 • Dekametre, metrik sistemde Metre|metrenin 10 katı olan ölçü birimi. 10 metre|m, 10 í— 1 m ya da 1 E+1 m şeklinde gösterilir. Sembolü, dam'dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Metre: 1 m = 1000 mm = 10<sup>0</sup> m
 • Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Desimetre: 1 dm = 100 mm = 10<sup>-1</sup> m
 • Desimetre, metrik sistemde metrenin 10'da biri olan ölçü birimi. Bilimsel gösterimde 100×10-3 m ya da 1 E-1 m olarak gösterilir. 1 kübik desimetre, 1 litre'ye eşittir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Santimetre: 1 cm = 10 mm = 10<sup>-2</sup> m
 • Santimetre SI'nın verilerine göre, metrenin yüzde biri değerindeki bir uzunluk ölçüsü birimidir. Metrik sistem içinde yer alır. Santimetre-gram-saniye (cgs) birim sistemindeki temel birimi oluşturur. Alan hesaplamalarında santimetrekare, hacim hesaplamalarında ise santimetreküp adını alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Milimetre: 1 mm = 1000 µm = 10<sup>-3</sup> m

 • Milimetre Uluslararası Birim Sistemi'nin (International System of Units) tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistem'in bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mikrometre: 1 µm = 1000 nm = 10<sup>-6</sup> m
 • Mikrometre Teknikte, mühendislik alanında, cisimlerin ölçülerini 1/1000 mm hassasiyetle ölçmeye yarayan bir ölçüm aleti. Bir somun içinde hareket eden bir dişli vida ile gövdeden yapılmıştır.

  Teknikte kullanılan bir kısım mikrometrelerin genel görünüşünde bazı konstriktif (yapısal) farklar olabilir. Fakat mühim olan husus, ölçü bakımından olan esasların göz önünde tutulmasıdır. Mikrometre hakkındaki açıklamalar Alman Normu DIN 863'e göredir. Bu norm, esas itibariyle 25 mm'lik bir ölçme
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nanometre: 1 nm = 1000 pm = 10<sup>-9</sup> m
 • Nanometre, metrenin milyarda biri, milimetrenin de milyonda birine denk gelen bir ölçü birimidir
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pikometre: 1 pm = 1000 fm = 10<sup>-12</sup> m

  Linkler

 • Birimler.com http://www.birimler.com/uzunluk_birimleri_converter.php Uzunluk birimleri dönüştürücü

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Pikometre, metrik sistemde, metrenin terametre'de biri. (Diğer bir söyleyişle milyon kere milyonda biri.) Bilimsel gösterimle 1í—10-12 m olarak tanımlanabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Uzunluk) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.