Uzunluk birimleri

 • Angström

 • Işığın dalga boyunu ölçmekte kullanılan uzunluk ölçü birimidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arşın

 • ARŞIN Alm. Arschin, Elle, Fr. Archine, İng. Ell. Metrenin resmen kabulüne kadar kullanılan uzunluk ölçüsü birimi ve aleti.

  Kullanıldıkları yerlere ve uzunluklara göre arşın:

  1. Çarşı arşını: Daha çok çarşı ve pazarda kullanılırdı. Metre hesabıyla çarşı arşını 68 cm’dir.

  2. Bina ve mimar arşını: 75,8 cm’dir. Bu arşının uzunluğunda zamanla değişiklikler oldu. Üçüncü Selim Han abanoz ağacından bir mimar arşını yaptırdı. Bunun ölçü olarak kullanıl
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Astronomik birim

 • Astronomik birim (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km. ya da 92,9 milyon mil'dir. Astronomik birim, evrendeki büyük uzaklıkları belirtmek için kullanılır. Örneğin, Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri yıldız sistemi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 25 astronomik birim, yani 3,75 milyar km. uzaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fermi (birim)

 • Çekirdek doğabiliminde kullanılan ve (10 üzeri -15) m'ye eşit olan bir uzunluk birimi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fersah

 • Alm. Paranange (f), Fr. Parassange (f), İng. Parasang. Eskiden kullanılan yol ölçülerinden birinin adı. Aslı forsa, fersenk olup, Arapçaya fersah olarak geçmiştir. Bu ölçü arâzinin durumuna göre değişirdi. Bir fersah, insanın bir saatte yürüdüğü yoldur. Bu da üç mil, yâni altı kilometredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fit

 • Fit, (İngilizce: feet; ft veya bazen, ' şeklinde kısaltılır) İngiliz birim sisteminde bir uzunluk ölçüsü birimi. Yaklaşık 1 metrenin üçte biri uzunluktadır. 1 yarda, 3 fite eşit olup, 1 fit, 12 inçe eşittir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gomina

 • Gomina 1 Mil (birim)|deniz milinin 10'da biri uzunluğuna verilen addır. 1 gomina 185,22 metreye eşittir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Güneş yarıçapı

 • Gökbilimde, Güneş yarıçapı; yıldız ve gökadaların boyutlarını tanımlamakta kullanılan bir uzunluk birimidir. Güneş'in yarıçapına eşittir


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Işık yılı

 • Alm. Lichtjahr, Fr. année de lumière, İng. Light year. Işığın uzayda(boşlukta) bir yılda aldığı yol
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kilometre

 • Kilometre, kısaca km ile gösterilir. Uluslararası ölçü sisteminde (International System of Units) (SI)1000 metre'ye denk gelen uzunluk birimi. Metrik sistemin bir parçasıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Knot

 • Knot (okunuşu: nat) İngilizce düğüm anlamına gelen denizcilik hız birimi. 1 deniz mili/saat.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Metre

 • Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mikrometre

 • Mikrometre Teknikte, mühendislik alanında, cisimlerin ölçülerini 1/1000 mm hassasiyetle ölçmeye yarayan bir ölçüm aleti. Bir somun içinde hareket eden bir dişli vida ile gövdeden yapılmıştır.

  Teknikte kullanılan bir kısım mikrometrelerin genel görünüşünde bazı konstriktif (yapısal) farklar olabilir. Fakat mühim olan husus, ölçü bakımından olan esasların göz önünde tutulmasıdır. Mikrometre hakkındaki açıklamalar Alman Normu DIN 863'e göredir. Bu norm, esas itibariyle 25 mm'lik bir ölçme
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mikron

 • 1 mikron (μ) = 1 μm = 1/1 000 000 m (metre)


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Mil (birim)

 • Bir uzunluk birimi, kısaltılmışı mi.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Milimetre

 • Milimetre Uluslararası Birim Sistemi'nin (International System of Units) tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistem'in bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Nanometre

 • Nanometre, metrenin milyarda biri, milimetrenin de milyonda birine denk gelen bir ölçü birimidir
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Parsek

 • Parsek (Simgesi: pc; İngilizce: Parsec), gökbilim|gökbilimde kullanılan uzaklık ölçü birimidir. Paralaks|Paralaksı 1 olan bir gökcisminin uzaklığına denktir. 1 Parsek, yaklaşık 3,26 ışık yılı|ışık yılına eşdeğerdir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Punto (birim)

 • Punto, baskı yazılarının genel ölçü birimidir. "1 punto", metrik sistemde yaklaşık "0,376" mm.dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rod (birim)


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Santimetre

 • Santimetre SI'nın verilerine göre, metrenin yüzde biri değerindeki bir uzunluk ölçüsü birimidir. Metrik sistem içinde yer alır. Santimetre-gram-saniye (cgs) birim sistemindeki temel birimi oluşturur. Alan hesaplamalarında santimetrekare, hacim hesaplamalarında ise santimetreküp adını alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yarda

 • Yarda; İngiliz birimleri, Emperyal birimler ve Birleşik Devletler geleneksel birimleri sistemleri içinde yer alan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Uzunluk değeri sistemdem sisteme değişebilir. 1 yarda 3 ayak (ölçü birimi)|ayak ya da 36 inçtir. Genelde mesafeleri ifade etmek için kullanılır. Alan hesaplarında "yarda kare", hacim hesaplamalarında ise "yarda küp" adını alır. Bugün en büyük sıklıkta kullanılan yarda, uzunluk değeri 0,9144 m'ye eşit olan "uluslararası yard
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İnç

 • İnç (İngilizce tekil: Inch, çoğul: Inches), 2.54 Santimetre|cm uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir. İngiliz birimleri, Emperyal birimler, Birleşik Devletler geleneksel birimleri gibi farklı sistemlerin bir parçasıdır. Uzunluk değeri sistemdem sisteme değişebilir. Alan hesaplamalarında "inç kare", hacim hesaplamalarında ise "inç küp" adını alır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Şaku
  Şaku (å°º) eski Japon Uzunluk birimleri|uzunluk birimidir. Yaklaşık bir foota eşittir. Diğer uzunluk ölçülerinde olduğu üzere bu birimde doğadan türetilmiştir: Bambu üzerindeki boğumların birbirine ortalama uzaklığı. 1891'den beri şaku 10/33 metre (ortalama 30,3 cm ya da 11,93 inç) olarak ya da 3,3 şaku= 1 metre olarak tanımlanmıştır. Bir şaku 10 "sun" (寸) etmektedir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Uzunluk birimleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.