Van Gölü

Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür.

Van GölüAkdamar Kilisesindeki evler
Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan
Tatvan Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü'nün batı yakasında olan Türkiye'nin en büyük ilçelerindendir.Bağlı olduğu Bitlis ilinden nüfus, yüzölçümü ve endüstriyel olarak daha büyüktür. Haydarpaşa-İran demiryolu Tatvan'dan geçmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nemrut
Keldânî kavmi hükümdârlarına verilen ad. Birinci Nemrûd, Nûh aleyhisselâmın oğlu Hâm’ın soyundandır. Bâbil şehrini kurdu. Keldânî kavmi ve hükümdârları olan Nemrûdlar, putlara ve yıldızlara tapıyorlardı. Dünyânın meskûn bölgelerine hâkim olan ve ilk tâc giyen Nemrud, kibir, gurûr, sefâhet ve câhillik sebebiyle tanrılık dâvâsında bulundu. İnsanların kendisine secde etmelerini istedi ve çok zulmetti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
volkanik dağının patlaması sonucu oluşan
Bir yanardağ (ya da volkan), magmanın (dünyanın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla ergimiş ya da erimiş kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve aylarda (bazıları çok aktif olan) birçok yanardağ olmasına rağmen, bu olgu, en azından dünyada, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülür. Ne var ki, sıcak nokta yanardağlarında önemli istisnalar vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir
Astronomide, bir gökcismine bir diğer gökcisminin çarpması sonucu yüzeyde oluşan çöküntüye verilen ad Meteor krateri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
göldür.

Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü'nün yüzölçümü 3.713 km²'dir. Van Gölü hem tatlısu hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH'sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar;
Göl Alm.See, Teich (m), Fr. Lac, étang (m), İng. Lake.Karayla çevrili, oldukça derin ve geniş su alanı. Arâzi yapısı îtibârıyle akıntısı bulunan veya bulunmayan çukur yerlerde, zamanla su birikmiş ve göller teşekkül etmiştir. Göl çukurları, birbirine benzemeyen muhtelif olaylar netîcesinde ortaya çıkmıştır. Eski vâdi buzullarının aşındırdıkları yerlerde, kraterlerin ağızlarında, kalkerlerin geniş sahalar kapladıkları bölgelerde, tektonik olayların hazırlamış olduğu depresyonlarla suların
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Akdamar,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çarpanak,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van demiryolu bağlantısı sağlanmakta; aynı zamanda bu demiryolu, İstanbul-

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tahran demiryolu hatlarını da bağlamaktadır.

Lav seddi göllerinin en büyüğü olan Van Gölünün çok girintili çıkıntılı muntazam olmayan bir kenarı vardır. Göl esas bir gövdeyle kuzeydoğuda geniş bir geçitle bağlı büyük bir körfezden meydana gelir. Gölün bulunduğu bölge batıdaki Muş Ovası ile birlikte Geniş bir çöküntü havzasıdır. Nemrud Dağından çıkan volkanların meydana getirdiği setle Muş Ovasından ayrılmıştır. Muş Ovasının zamanla alüvyonlarla dolmasına karşılık, kapalı havza durumunda olan Van depresyon bölgesi, sularla dolarak göl hâline gelmiştir. Kapalı havza durumundaki göle büyük akarsular dökülmemekte, ancak çok sayıda dere sularını buraya boşaltmaktadır. Bütün dereler kar ve yağmur sularıyla beslenirler. Suları kış mevsiminde oldukça az, ilkbahar ve yaz aylarında fazladır. Yaz aylarındaki fazlalığa yüksek yerlerdeki karların erimesi sebep olmaktadır. Göl seviyesi temmuzda en yüksek, ocak ayında ise en düşüktür. Yıl içindeki seviye farkı ortalama 50 cm civârındadır. Gölün doğu kesiminde adalar bulunur. Bunlar Erciş Körfezinde yer alan Andır Adası, Van koyunun ağız kesimindeki Çarpanok Adası, Gevaş boyundaki Akdamar Adası ve bu koyun 3 km kuzey batısında yer alan Kuş Adasıdır.

Van Gölünün dışarıya akıntısı olmadığından sular ancak buharlaşmayla kaybolmakta, bu ise suda tuz birikimine sebep olmaktadır. Zamanla biriken tuzlar sebebiyle tuzluluk nispeti binde 22,4’e yükselmiştir. Gölü besleyen dereler volkanik araziden geçtiklerinden fazla miktarda sodyum karbonat getirirler. Bu bakımdan göle sodalı göl denir. Gölün suyu acı, tuzlu ve sodalıdır. Yaz aylarında kenarlarında görülen soda birikintileri toplanıp satılır. Soda üretim yeri olarak Van Gölü önemli bir potansiyele sâhiptir.

Göl ve çevresinde Doğu Anadolu’nun sert iklimi, hüküm sürer. Büyük ve derin göl civardaki çok sert iklimin biraz yumuşamasına sebep olmuştur. Etrafında çok şiddetli donlar görülmez. Çevresindeki yüksek dağlara iki metre yüksekliğe kadar varan kar yağar. Bunlar yaz aylarında eriyerek gölü beslerler. Gölün hemen çevresinde ormana rastlanmaz, yalnız güneydeki yamaçlarda çalılık ve bozulmuş ormanlar vardır.

Göle dökülen akarsu ağızlarında çok miktarda balık yaşar. (En çok tatlı su kefalının avlandığı) balıklardan havyar da elde edilir.

Tatvan-Van arasında feribot seferlerinin devamlı yapılması nakliye bakımından önemlidir. Elazığ-Muş demiryolu, Tatvan-Van feribot seferleriyle İran’a bağlanır. Ayrıca karayolları ile etrâfa bağlantıların olması bölgenin ticaretine müspet olarak tesir eder.

Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür
İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti. Tahran çok genç bir şehirdir. 1876 yılında sadece bir köy olan Tahran, Ağa Mehmet Han Kacar tarafından başkent olarak seçildi, böylece şehirleşme başlamış oldu. Yaklaşık 100 yıl önceye kadar Tahran başkent olmasına rağmen bazı diğer İran şehirlerinden daha küçüktü, öyle ki Rey şehrinin bir kasabası olarak geçiyordu. Şimdi o şehir Tahran'ın bir bölgesi olarak tanınmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
fitoplankton, 36 tür

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
zooplankton ve tek bir tür balık (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
inci kefalı,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.'dir.

Van Gölü'nün kıyısındaki bazı yerleşim birimleri (Van'dan başlayarak saat yönünde):


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Van İli


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Edremit

 • Van|Van ilinin bir ilçesidir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gevaş


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tatvan

 • Tatvan Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü'nün batı yakasında olan Türkiye'nin en büyük ilçelerindendir.Bağlı olduğu Bitlis ilinden nüfus, yüzölçümü ve endüstriyel olarak daha büyüktür. Haydarpaşa-İran demiryolu Tatvan'dan geçmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahlat

 • Bakınız
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adilcevaz

 • Bitlis iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 568 kilometrekare, nüfusu 12.541 tir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Toprak...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Erciş

 • Erciş, Van ilinin en büyük ilçesidir. Van Gölü'nden 5 kilometre içeride, 25 metre yükseklikte kurulmuş olan Erciş'in yüzölçümü 2115 kilometre kare, denizden yüksekliği 1750 metre, Van'a uzaklığı ise 100 kilometredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Muradiye
  Van iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.447 kilometrekare, nüfusu 31.586 dır. Yüzeyi yükseltisi 3.000 metreyi...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Van Gölü Resimleri


  • Van Gölü kıyısı

  • Van Gölü kıyısı

  • Van Gölü

  • Akdamar Kilisesindeki evler  Yorumlar - Lütfen konu (Van Gölü) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  davran GÜNEŞ / Mimar: Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden olan olan van gölü ve çevresi, dünyada da çok önemli yerlerden biri olarak kabül edilmekte ve daha fazla bilimsel araştırma yapılmasını hak etmektedir. Ancak geri kalmışlık bölgedeki yerel yönetimlerin imkansızlıkları ve duyarsızlıkları ve en kötüsü de hızla artan çevre kirliliği özellikle çevresindeki il ve ilçelerin göle bırakılan kanalizasyon atıkları gölü hızla sonunu hazılamaktadır. Hemen hemen her ilçe belediyesi göl çevresine yol yapmayı düşünmüş yad yapmıştır ancak bu yolların tamamı yanlış yapılmış ve ekolojik yaşam tahrip edilmiştir. Gölü çevreleyen sahiller, doğal bataklıklar, sazlıklar yokedilerek yapılan bu yollar kıyı şeridine yeterli mesafe konulmadan ve rast gele doldurularak yapıldığından büyük tahribata neden olmuş gölün, sürekli dinamik olan seviyesi gözardı edildiğinden yapılan bu yatırımlar zararlarının yanısıra uzun vade de de boşa yapılmış harcamalardır.

  Öneriler :

  1) Van Gölü etrafındaki tüm belediyeler hem ilçeler bazında hemde genel olarak gölün çevre sorunlarını tespit etmeli hemde ortak kurulacak çalışma komisyonları ve fonlarla bu konuda projeler üretmelidirler.

  2) Van yüzüncü yıl ünüversitesi ile bu komisyonlar arasında akademik ve bilimsel köprü kurulmalı ve ortak çalışmalar yapılmalıdır.

  3) İlkokullar ve Liselerde çevre bilincini artıran seminerler düzenlenmeli ve öğrencileri kurullar oluşturup çalışmalara katılmalarını teşvik edici görseller, yazılı ve uygulamalı bilgilendirmelerde bulundurmak

  4) Van gölünü tanıtma ve yaşatma vakfı kurmak

  5) Hükümetin, Kültür Bakanlığının ve Avrupa Birliği çevere komisyonlarının fonlarından yararlanmak

  6) Su sporlarının, Denizciliğin, yatçılığın yaygınlaşmasını sağlamak

  7) ulusal günler ve festivaller düzenliyerek hem çevre bilincini yaymak hem turizmi canlandırmak hemde bölgeye olan ilgiyi arttırmak.

  8) Önerilen çalışmalar için yapılacak gerçekçi projelere sponsorlar bulmak. - 2 yıl, 5 ay önce yazıldı.
  dünya: ben trenle adanaya giderken van gölünün köprüsünün üzerinden geçtik harikaydı ve çok derindi van gölünün manzarasıda çok güzeldi - 3 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  adı güzel: van gölü harika orayı hiç görmedim ama görmek isterim - 3 yıl, 9 ay önce yazıldı.