Yahudi Soykırımı

Nazi Soykırımı, Yahudi Soykırımı, Holokost (Yunanca: yanıp kül olan), ya da Shoa (İbranice: Felaket), Almanya'nın Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir. Yahudilerin yanında Sinti, Roman, Yenişler ve diğer Çingene denilen insanlar, özürlüler, homoseksüeller, Yehova'nın Şahitleri, entellektüeller, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavlar da bu katliamın kurbanları olmuşlardır.

Yahudi SoykırımıAna bina-Toplama kampı girişi Auschwitz-Birkenau
Nazi Soykırımı, Yahudi Soykırımı, Holokost ( Yunanca: yanıp kül olan), ya da Shoa (
Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İbranice: Felaket),
Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Genelde İsrail ve ABD'de konuşulur. Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Almanya'nın
Almanya Orta Avrupa'da Kuzey Denizi ile Alpler arasında uzanan bir devlet. Doğusunda Çekoslovakya ve Polonya; güneyinde Avusturya, İsviçre; batısında Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg; kuzeyinde Danimarka ve Kuzey Denizi yer alır. Almanya, birisi Baltık Denizinde, diğeri Kuzey Denizinde iki adaya sahiptir. Baltık Denizindeki Fehmarn Adası 185 km2, kuzeyinde bulunan Sylt Adası ise 99 kilometrekaredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon
Nazi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ideolojisini benimseyen kişi ya da kurumlara verilen genel adı ifade eder. Nazi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiydi. Avusturya vatandaşı Adolf Hitler tarafından faaliyete geçirildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldükleri
Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
katliama verilen isimdir. Yahudilerin yanında

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sinti,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roman,
Roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır. Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Çevrenin tanıtımına özen gösterilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yenişler ve diğer "
Yenişler ,veya Gezginler, Almanca:Jenische).Ağırlıklı olarak başta Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Belçika'da yaşayan Yeniş dili konuşan Avrupada Romanlar ve Sinti'lerden sonraki 3.büyük göçebe topluluğu oluşturan bir etnik grup. 2.dünya savaşında Yahudiler, Romanlar ve Sinti'lerle beraber soykırıma tabi tutulmuşlardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çingene" denilen insanlar,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
özürlüler,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
homoseksüeller,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yehova'nın Şahitleri,
Yehova'nın Şahitleri, İsa'nın müridleridirler ve Allah olarak Yehova'ya inanırlar.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

entellektüeller, savaş tutsakları,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lehler ve diğer

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Slavlar da bu katliamın kurbanları olmuşlardır.

Bu insanların neredeyse hepsinin öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğuna varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmıyan alt-sınıf insanlar" olarak görülmüş olmalarıdır.

Tarih

Rus, çek, Sırp, Hırvat ve Bulgar halklarının tümüne verilen ortak ad. İslav halklarının ilk yurtlarının Karpatların kuzeyinde, San, Kuzey Bug, Pripet, Berezina, Orta Dnieper ve Desna vadilerinin çevrelediği bir bölge olduğu ileri sürülür. Plinius, Tacitus ve Ptolemaios da (M.S. I.-II. yy.) Vend'lerin (Germenler komşuları olan İslavlara bu adı veriyorlardı) bu bölgede yaşadıklarını yazarlar.

Bu halkların tümüne birden verilen İslav adı, VI. yy.da ilk defa «Sklaven», «Esklavon», «Sloven» biç
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1933 yılında Yahudilerin haklarının azaltılması ile adım adım başlıyan felaket, sonunda Nazi hükümetinin eline geçirebildiği bütün Avrupa Yahudilerini katletmesi ile sona ermiştir. Bu süreç kaba şekilde üç döneme ayrılabilir:

 • Yahudilerin hakları ellerinden alınması ve yüksek görevlerden uzaklaştırılmaları.

 • Yahudilerin mallarının ve mülklerinin ellerinden alınması, ve
  1933 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Getto'larda yaşamaya zorlanması.

 • "Nihai çözüm", toplanıp, ölüm-kamplarına götürülmeleri ve orada sistemli olarak büyük kapsamlı bir şekilde Gaz-odalarında ya da farklı şekillerde öldürülüp cesetlerinin yakılması.

  Getto, yaşadıkları şehrin dışında veya kenar kesimlerinde, etrafı kale tipi yüksek duvarlarlar çevrili, ayrı mahallelere verilen isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1933-
  1933 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1939 döneminde Yahudilere karşı uygulamalar

  1939 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adolf Hitler'in
  Adolf Hitler (d. 20 Nisan 1889, Braunau am Inn, Yukarı Avusturya - ö. 30 Nisan 1945, Berlin, Almanya), 1933 itibari ile Almanya'nın başbakanı ve 1934'den ölümüne kadar Almanya'nın lideriydi (Führer). Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)'nin başkanıydı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1933 yılında başa geçmesi ile birlikte, Yahudilerin haklarının kısıtlanması uygulamalarına başlanmıştır. Hitlerin
  1933 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  NSDAP partisine ait SA organizasyonu, Yahudi memurların ve Yahudi hukukcuların görevden alınmalarını sağlamıştır ve 1 Nisan 1933 Alman halkını Yahudi dükkanlarına karşı boykotta çağırmışdır. Bu Boykot, Yahudi dükkanlarının harab edilmesi, yağmalanması ve sahiplerinin dövülmeleri ile sonuçlanmıştır.

  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi), 1933 ile 1945 yılları arasında Almanya 'da hüküm süren parti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1935 yılında yahudilerin durumu tekrar daha da kötüleşmiştir; Yahudilere doktor, eczacı, asker ve birçok diğer meslekleri yapmak yasaklanmıştır.
  1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1935 yılının Haziran ayında
  1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berlinde tekrar Yahudi dükkanlarının harab edildiği bir ayaklanma gerçekleşmiştir.

  Berlin Almanya'ın başkenti. 1943'te Almanya ikiye bölününce, Berlin de Doğu Berlin ve Batı Berlin diye ikiye bölündü. Doğu Berlin, Doğu Almanya'nın başşehri, Batı Berlin ise Batı Almanya'nın bir eyaleti oldu. 1961'de Doğu Almanya tarafından yapılan ve "Utanç Duvarı" diye tanınan Berlin Duvarı, Almanya'nın bölünmüşlüğünün bir sembolüydü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1935'in Eylül ayında "
  1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nürnberg kanunları" çıkarılmıştır. Bu kanuna göre, Ari ırkdan olmayanlar "alt-sınıf"-insandırlar, ve ari-ırkına ait insanlar ile evlenmeleri yasaklanır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1936 yılında Berlin'de yapılan
  1936 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Olimpiyatlar ve bütün dünyanın dikkati Almanya'ya yönelmesi sayesinde kısa bir süre için Yahudi nefreti, dolayısıyla anti-semitik uygulamalar arka planda kalır.
  "Dünya'nın En Büyük Spor Olayı" olarak kabul edilen olimpiyatların tarihi karanlık çağlarına dayalı olup, gerçeklerle efsanelerin birleşimi ve duygularla abartıların karışımından oluşan bir sis tabakası ardında gizlenmiş gibidir. MÖ XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen ve Yunanistan'ın Olympia yöresinde başlayan bu olay (MÖ 776 yılından itibaren tarihi kesin olarak tutulmaya başlandı) 12 asır, hiç ara verilmeden, her dört yılda bir yapılarak, bir süre Yunan yarımadasının, daha sonra
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1938 yılından itibaren ama eskisinden daha şiddetli bir şekilde geri döner. 5 Ocak 1938'de Yahudileri tipik bir Yahudi ön ve soyadı taşımaya mecbur kılan yeni bir yasa çıkarılır. Yahudi olan bir kimse artık devletden
  1938 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  alamaz. Yahudilere birçok diğer meslekler yasaklanır. Yahudi öğrenciler Alman öğrencilerden ayrılırlar. Berlinde 1600 yahudi toplanılır ve kapalı kamplara götürülür. Bunun haberi yayıldığında Yahudilerin işsizlerinden ve en fakirlerinden bir kısmı yurtdışına göç eder. Kısa bir zaman sonra Yahudilerin kaçmaları da zorlaşır. Birçok ülkeler Yahudi göçmenleri geri çevirmeye başlar.

  NSDAP 1938 yılının kasım ayında birçok ayaklanmalar organize eder. En şiddetli ayaklanma 9-10 Kasım'da gerçekleşen "
  1938 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  "'dir. Bu ayaklanmada yüzlerce yıllık sinagoglar, Yahudilerin dükkanları, evleri ve diğer mülkleri yakılır ve tahminen 400 yahudi öldürülür. Diğerleri dövülür ve aşağılanır. Bundan sonraki birkaç gün içinde 36.000 Yahudi toplama kamplarına taşınılır.

  Bu ayaklanmaların amacı, aslında halkın ne türlü bir tepki göstereceklerini tespit etmektir. Hitler'in sağ kolu Goebbels bu ayaklanmalardan sonra gazetelere su başlığı bastırır; "Halkın ruhu kaynadı ve sonunda taştı". Bundan sonra Yahudilerin bazı diğer hakları da ellerinden alınmıştır. Artık Yahudilere ticaret yapmak ve birçok diğer şeyler yasaklanır. Artık bir yahudi sırf işci olarak çalışabilir. Bütün Yahudi dernekleri bir çatı altında toplanmaya zorunlu tutulur.

  1939: Sistemli katliamın başlangıcı

  II. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte, 1 Eylül 1939'da asıl Yahudi-soykırımı başlamıştır. Bütün Yahudilerin soyunu tüketme kararının 1941 yılının Ekim ayında mı yoksa yaz zamanında mı verildiği konusunda tarihciler aynı fikirde değillerdir. Adolf Hitler aslında bu kararını 1925 yılında yazdığı " Mein Kampf" adlı kitabında çoktan açıklamıştır.

  Resim:Judenstern JMW.jpg|thumb|130px|Yahudilerin üzerlerinde taşımaya zorunlu tutuldukları " "

  1939 yılında Almanya'da bulunan bütün Yahudileri toplayıp Polonyada gettolara yerleştirilmeleri kararı verilmiştir. 1940 yılında Polonyadaki gettoların sayıları hızla artmaya başlar. Bu gettolarda açlıktan, soğuktan ve salgınlardan çok insanlar ölürler. Gettolarda ölüm artık o kadar doğal bir şeydir ki kaldırımlarda açlıktan ölmek üzere yıkılan insanlarla ve yığılı duran cesetlerle kimse ilgilenmez.

  9 Ekim 1941den itibaren bütün Yahudilerin iyi görünür bir şekilde bir sembölü taşımaları zorunlu kılınır. Hala Almanya'da yaşıyan son Yahudilerin evlerine "Burda bir Yahudi oturuyor" diye bir yazı ya da bir resimi bırakılır. O zamana kadar rahat bırakılmış 65 yaş üzerinde olan Yahudiler de kamplara götürülürler. 19 Ekim 1941'den sonra medyaya bu konu hakkında haberler yayınlamak yasaklanılır. Almanya'daki son Yahudilere Et, buğday, süt, bal gibi gıdalar verilmesi yasaklanır. Artık hasta yahudilere ilaç vermek yasaklanır. Yahudilerin bir mahkemeye başvurma haklarıda ellerinden alındıktan sonra, artık Almanya'da kalan en son yahudiler avlanmayı bekliyen kurbanlardan bir farkı kalmaz.

  Ölüm kampları

  İlk ölüm kampı 1933te Münih yakınındaki Dachau kentinde inşa edilmişti. Bu kamp ilk başta sırf siyasi tutukluları ortadan kaldırma amacıyla inşa edilmişti; yani Nazi-Hükümetini rahatsız eden Komünistler, Sosyaldemokratlar, Pasifistler, Solcular ve diğer Entellektüeller.

  Daha savaşın en başlarında Polonyada uygulanan toplu halde kurşuna dizmeli katliam şekli, Nazilerin görüşüne göre çok az etkiliydi ve bu yüzden büyük kapsamlı bir "Temizleme" için, yeni yöntemler aranmaya başlandı. 1941 yılının sonbaharından itibaren "Gazlama-Kamyonları" kullanmaya başlamışlardı. Bu kamyona başka bir kampa götürüleceklerini sanan Yahudileri doldurulduktan sonra, Kamyonun eksoz dumanı Kamyonun arka kısmına bağlıyorlardı ve bu yolla kamyondaki Yahudilerin eksoz gazından boğulması sağlanıyordu.

  1939-41 yıllarında, Ruhsal ve bedensel engelliler, sabit "Gaz-odalarına" Kamyon eksozu bağlanarak öldürülüyorlardı. Katliamın bu döneminde, engelli kurbanların üzerinde Nazi-doktorlar bir sürü yeni öldürme metodları denemişti. Bu deneylerde kazanılan tecrübeler katliamın devamında Nazilerin çok işine yarıyacaktı.

  Kamyon eksozu ile öldürme metoduda Nazilerin beklentilerini tatmin etmeyince, nihayet Fabrika usulu bir öldürme endüstrisi kurulmaya başlandı. Bu biçim "Öldürme-Fabrikaları" bu yerlerde inşa edildi:

 • Auschwitz-Birkenau ( 1941)

 • (ya da Kulmhof) (1941)

 • ( 1942)

 • Lublin (1942)

 • Lublin yakınında (1942)

 • KZ Sobibor Polonya

 • Minsk

  Artık hayvan Vagonları Yahudiler ile doldurulup bu Fabrikaların içine kadar Tren ile götürülüyorlardı. Duş odası görünümüne sahip olan Gaz-Odalarına Yahudiler fazla itiraz etmeden toplu halde giriyorlardı. Böylece rahatlıkla, en etkili öldürme gazı olan Züklon B gazını bu odalara pompalayıp, öldürülebiliyorlardı. Bu gaz 20 dakika süren çok eziyetli bir ölüme yol açıyordu. Sonra bu cesetler, sırf bu amaç için üretilmiş olan firinlarda yakılıyorlardı. Ölenlerin şahsi eşyaları, altın dişleri, elbiseleri, ayakkabıları, saçları ve hatta vücut yağları endüstriel kullanılıyordu.

  Ayrıca kurbanların üzerinde, Alman doktorları ve bilim adamları sınırsız deney imkanı bulmuşlardı. Örneğin insanlar, fazla yüksek veya fazla düşük basınçlı odalara kapatılıp, hava basıncının insan üzerinde etkileri araştırılıyordu, buzlu suya sokulup ne zaman öldükleri araştırılıyordu, bakterilerle enfekte edilip etkileri izleniyordu, ve yeni ameliyat yöntemleri deneyleri yapılıyordu. Bu deneylerle en meşhur olan Alman doktor Josef Mengele olmuştur. Ne yazık ki bütün dünya bugüne kadar bu insanlık dışı deneylerin tecrübelerinden, tıp, silah teknolojisi, uzay teknolojisi ve diğer alanlarda hala faydalanmaktadır.

  Hatta daha sonralarda Polonya'da bu kamplarda yakılan Yahudiler'in küllerinden bir fal da türemiştir. Bu fal inancında yanmış küllerden kişinin koluna evlenileceği insanın isminin yazıldığına inanılmaktadır. Bu fal hala günümüzde de sürmektedir.

  Katliamın bilançosu

  En büyük ölüm-kampı olan Auschwitz-Birkenau'da tahminen 1.100.000-1.500.000 insan öldürülmüştür. Bunlardan yaklaşık bir milyonu Yahudiydi. Modern bilimin en güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği kurban sayılarına göre toplam en az 5,29 milyon ve en fazla 6 milyondan fazla Yahudi, ölüm kamplarında ve toplu kurşuna dizilmelerde öldürülmüştür. Ölüm kamplarına getirilenlerin sayıları öldürülmelerinden önce hiçbir yerde toplanılmadığı için günümüze kadar daha ayrıntılı bir sayı ortaya koymak malesef mümkün değildir. "Soykırımın boyutları" adlı kitabın verdiği sayılara göre, kurban sayılarının bölgesel dağılımı şöyledir (Nazi yönetimi altında olan dönemlerinde):

  Arnavutluk | 600

  Bulgaristan | 11.000

  Danimarka | 161

  Almanya | 165.000

  Fransa ve Belçika | 32.000

  Yunanistan | 60.000

  Italya | 7.600

  Yugoslavya | 55.000 – 60.000

  Lüksemburg | 1.200

  Hollanda | 102.000

  Norveç | 735

  Avusturya | 65.000

  Polonya | 2.700.000

  Romanya | 211.000

  Sovyetler Birliği | 2.100.000 – 2.200.000

  Çekoslovakya | 143.000

  Macaristan | 502.000

  Soykırım İnkarcılığı

  Dünyanın birçok ülkesinde Yahudi Soykırımın'ı tartışmaya açmak suçtur. ABD'deki nefret yasaları gereği Yahudi soykırımın tartışmak toplumdaki nefreti artıracağından bu konuyu tartışmak yasaklanmıştır. George W. Bush bütün dünyada, Yahudi soykırımının tartışılmasının yasaklanması gerektiğini söylemiştir.

  Avrupa'da ise bir İngiliz yazar Yahudi soykırımının çok büyük çaplı olmadığını ölen birçok Yahudinin tifo gibi hastalıklardan öldüğünü söyleyip, Almanya'nın hiçbir kampında gaz odasının bulunmadığını iddia ettiği için 3 yıl hapse mahkum edilmiştir. Bazı basın kurumları tarafından bu ceza batının ikiyüzlülüğünün bir kanıtı olarak gösterilmiş ve ifade özgürlüğüne aykırı bulunmuştur.

  İran cumhurbaşkanı Ahmedi Necad ise Yahudi Soykırımı'nın, Yahudileri Filistin'e yerleştirmek için uydurulmuş bir yalan olduğunu iddia etmiştir.

  Roger Garaudy'de "İSRAİL MİTLER ve TERÖR" adlı eserinde Ahmedi Necad'ın fikirlerini belgelerle yazıya dökmüştür.Ve bu kitabı yazdığı için Avrupa medyası tarafından yerden yere vurulmuştur.

  İlgili maddeler

 • Auschwitz-Birkenau

 • Adolf Hitler

 • Polonya'da Nazi uygulamaları

  Kaynaklar

 • Vikipedi

  Yahudi Soykırımı Resimleri


  • Lucy Dawidowicz'in çalışmasına göre 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da öldürülen Yahudi nüfusu.[12]

  • Buchenwald kampında yakılan tutsaklardan toplanan altın dişlerin bir kısmı.

  • Bialystok'da açılan bir toplu mezar.

  • "Nihai Çözüm"ü uygulamak için bütün Avrupa'ya Ölüm-kampları inşa edilmiştir.

  • Toplama kamplarında yaşama şartları

  • Birkenau'ya yeni getirilen Macaristan Yahudileri. (Mayıs / Haziran 1944)

  • Kampların girişinde yer alan Arbeit macht frei yani Çalışmak insanı özgürleştirir yazısı.

  • Yahudilerin üzerlerinde taşımaya zorunlu tutuldukları "Davud'un Kalkanı"

  • Saat 10 1 Nisan, 1933, Halkı boykota çağıran SA üyeleri: "Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!"/Alman milleti kendini savun ve Yahudilerden alış veriş yapma.)

  • Nordhausen - D V-2 fabrikasında zorla çalıştırılan kurbanlar (12 Nisan 1945'de ABD ordusunun Nordhausen'e ulaştıktan sonra çekilmiştir)

  • Ana bina-Toplama kampı girişi Auschwitz-Birkenau  Yorumlar - Lütfen konu (Yahudi Soykırımı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.