Yaylı tambur

Yayla çalınan tanbur türü.Yaklaşık bir asırlık bir mâzisi vardır.Tanburi Cemil Bey tarafından icad edildi.Daha sonra Ercüment Batanay ve Fahrettin Çimenli tarafından geliştirilerek bugünkü hâline getirildi.

Y ayla çalınan tanbur türü.Yaklaşık bir asırlık bir mâzisi vardır.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tanburi Cemil Bey tarafından icad edildi.Daha sonra
Türk Musikisi'nin gelmiş geçmiş en büyük virtüozlerinden biri olan Tanburi Cemil Bey, 1873 yılında İstanbul'un Mollagüranî semtinde dünyaya geldi.Üç yaşındayken babasını kaybeden Cemil Bey, amcası Refik Bey'in himayesinde büyüdü. Çalışkan, Terbiyeli, sessiz bir çocuk olmasına rağmen musikiye düşkünlük gibi o zamana göre tehlikeli sayılan bir merakı vardı. Bu nedenle, yalnız Cuma geceleri annesinin yanında kalmak şartı ile Refik Bey'in konağına alındı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ercüment Batanay ve
Tanbur virtüözü,bestekâr.9 Nisan1927 de İstanbul Kasımpaşa'da hattat tanburi Kemal Batanay'ın oğlu olarak dünyaya geldi.Mesut Cemil'den tanbur,Neyzen Emin Efendi'den nazariyat dersleri aldı.İstanbul Belediye konservatuarı'nda ve radyoda,daha sonra istifa edip piyasada çalıştı.Tanburi Cemil Bey'in icad ettiği yaylı tanburu geliştirip bugünkü hâline getirdi.Sahnelerde yaylı tanbur çaldığı 40 yıl boyunca mızraplı tanburu bir daha eline almadı.4 Mayıs 20
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tarafından geliştirilerek bugünkü hâline getirildi. Tanburun eskiden de yayla çalındığına dair 15. yüzyılda Abdülkadir Meragi'den gelme rivayetler varsa da günümüzde bilinen yaylı tanburu ilk olarak Cemil Bey icad etmiştir. Türk musikisinde
ABDÜLKÂDİR MERÂGÎ (1353 ?-1435)Yerli ve yabancı kaynaklarda, Farabî ve İbni Sina birinci ve ikinci üstad sayıldıkları için , Üstad-ı Salis, Merâgalı Abdülkâdir, İbni Gaybî, Hoca Abdülkâdir, Merâgalı olarak anılan bu ünlü Türk bilgin ve mûsikîşinası Azerbeycan'ın Merâga şehrinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir, verilen tarihler tahminlere dayanır ve 1353 ile 1360 arasında değişir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
viyolonselin yanısıra pest ses verecek bir enstrüman arayışı içinde olan Cemil Bey mızraplı tanburun eşiğine bir kibrit çöpü koyup yükselterek kemençe yayıyla çalmayı denediğinde o zamana dek hiçbir enstrümandan duyulmamış hüzünlü ve duygulu bir ses elde etti.Cemil Bey tanburu yaylı olarak ilk defa Mustafa Paşa'ya dinletti. Yine bir paşa konağındaki toplantıda ilk kez yaylı tanburunu çaldı ve yeni sazın buğulu ve yumuşak sesi dinleyen herkesi büyüledi. Cemil Bey, plaklarındaki
Viyolonsel (ya da çello) (violoncello ya da cello), 16. yüzyıl'da ilk örnekleri Fransa'da ortaya çıkan, esasen şekli kadın vücudunu andıran yaylı bir çalgıdır. 'Viola de gamba' adı verilen türü hariç perdesizdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ferahfeza,
Ferahfeza (Ferahfezâ), Klasik Türk müziğinde yegah perdesinde karar kılan makam|makamlardan biri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bestenigâr,
Bestenigar (Bestenigâr), Klasik Türk müziğinde en eski birleşik Makam (müzik)|makamlardan biri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Segâh,
Segah (Segâh), Klasik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hicaz,
Arap yarımadasının kuzeybatı bölümünü ve Kızıldeniz kıyılarını kaplayan Suudî Arabistan krallığının bir bölümü. Yüzölçümü 400.000 ...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
gibi taksimlerle yanık ninni,gazel ve şarkılar gibi toplam 20 kadar eserini yaylı tanburla çaldı,fakat icad ettiği bu yeni sazı fazla geliştirmeden olduğu gibi bıraktı.Daha sonra
 • Taksim Meydanı: İstanbul'un bir meydan ismi.
 • Taksim (semt): İstanbul'da bir semt ismi.
 • Taksim (işaret): Bölü olarak kullanıldığı gibi terimleri,sayıları,kavramları birbirinden ayırmak için de kullanılan noktalama işareti (/).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • İzzettin Ökte,Cemil Bey'de ayrı olan alt telleri birleştirerek viyolonsele yakın bir tını elde etti.Önceleri mızraplı tanbur çalan Ercüment Batanay yaylı tanburu ilk olarak İzzettin Ökte'de gördü ve çok etkilenerek heves etti.Daha sonraları ise mızraplı tanburu tamamen terkederek yaylı tanburuyla meşhur oldu.Batanay 1950lerde gazinolarda çalışmaya başladığında yaylı tanburun sesinin diğer sazlar arasında çok cılız kaldığını görünce sazını geliştirmek için çâreler aradı.
  Tanbur sanatçısı.1910 İstanbul,26 Mayıs 1991 Çınarcık. Babası Udi Nail Ökte'dir. Kendi kendini yetiştirdi. Genç yaşta Cumhurbaşkanlığı Fasıl Heyeti'ne öğretmen oldu. Ardından yeni kurulan Ankara radyosuna tanburi olarak girdi. (Daha sonra İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı'na dönüşecek olan) İstanbul Belediye konservatuarı'nda görev yaptı. Münir Nurettin Selçuk'a da konserlerinde eşlik etti.Tanburi Cemil Bey'den sonra 20. yüzyılın en önemli ve üslup sahibi tanbur
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cümbüş gövdesine tanbur sapı taktı.Gövdenin içini kadife ile kapladı.Telleri kalınlaştırıp akordu tizleştirdi.Eşik altına
  Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ut benzeri bir müzik aletidir. Yapısı Amerikan banjoya ve uta benzer.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  klasik kemençedeki gibi lastikler koydu.Gövdenin içine can direği yerleştirmek ise Fahrettin Çimenli'nin buluşudur.Böylece yaylı tanbur gelişmiş bir enstrüman hâlini aldı.Günümüzde, ses tablası çoğunlukla keçi derisinden veya tahtadan,burguları metalden,can direği ise ayarlı olarak yapılmaktadır. Yaylı tanbur,gövdesi iki dizin üstüne sapı yere dik olarak konularak,viyolonsel yayına benzer bir yayla çalınır.Ses alanı 2 oktavdır ama bazen orta tel kullanılarak 2,5 oktava çıkabilir. İnsan sesine en yakın saz olduğu söylenir.Mızraplı tanburun bütün tellerinin eşit yükseklikte olmasına karşın, yaylı tanburun en soldaki iki teli yaklaşık 2 mm yüksektedir. Tek veya çift tel takılabilir.Çift tel takıldığında iki tel üzerinde birleştirilerek çalınır.Çoğu tanburlarda dört çift olmak üzere toplam sekiz tel vardır.Alt tele 0,32-0,36 mm arası teller tercih edilir. Mızraplı tanbura yapılan
  Klasik kemençe, Klasik Türk Müziği yaylı çalgısıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  akorttan daha dik olan Mansur akortla çalınır. En alttaki Yegâh teli

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  diyapazonun
  Diyapazon Alm. Stimmgabel, Diapason, Fr. Diapason, İng. Diapason. Çelikten yapılmış U şeklinde, titreştirilince ana seslerden birini vermek üzere yapılan bir alet. Bir insanın veya müzik aletinin yetişebileceği ses alanına da diyapazon denir. Piyano, keman, gitar gibi müzik aletleri tellidirler. Bunların telleri ayarlı gerilmezse sesleri düzgün çıkmaz. Fazla gerilince veya gevşetilince akordu bozulmuş olur. Seslerdeki incelikleri kulakları ile hassas ola
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Re sesine akortlanır.Transpozedeki orta tel kullanımı hariç, icrada sadece Yegâh teli kullanılır.Diğerleri ahenk telleridir. Mızraplı tanburda mümkün olmayan uzun ve bitişik nağmeler yaylı tanbur ile icra edilebilmektedir.Ancak yaylı tanbur, icra bakımından zaten zor bir enstrüman olan mızraplı tanburdan daha da zordur.Çünkü tanbur yapı itibarıyla aslen mızraplı bir sazdır ve biraz ajiliteli eserlerde icra iyice güçleşmektedir. Yaylı tanbur icracıları çoğunlukla mızraplı tanbur çalanlardan oluşmaktadır.Vefat eden Ercüment Batanay'dan sonra günümüzün önemli icracıları Fahrettin Çimenli ve
 • re (nota)|re (müzik), bir nota (müzik)|nota
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 'tür. de son yılların tanınan icracılarındandır. Mızraplı tanbur yapımcıları genellikle yaylı tanbur da yapmaktadırlar. ve tanınmış yapımcılardır. Yayınlanmış bir yaylı tanbur metodu bulunmamaktadır.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Yaylı tambur) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  Cingöz R.: yaylı tambur sesi müthiş bir ses. Üstatlarımızın dediği gibi insan sesine en yakın bir sestir.Ensturman çalan helede tambur çalan arkadaşların yaylı tambura eğilmelerini rica ediyorum, etkileneceklerine inanıyorum. Bir icra eden olarak, Saygılarımla - 3 yıl, 7 ay önce yazıldı.