Yemen-Hicaz Cephesi

İngilizler bir yandan Irak’a asker çıkarırken diğer yandan da Aden’e asker çıkardılar.Türk Birlikleri, aynı anda hem İngilizlere karşı hem de ayaklanan Araplara karşı savaşmak zorunda kalmıştır.İngilizler casusları tarafından kışkırtılan Araplar her yerde Türklere karşı insafsızca bir saldırıya geçtiler.

Yemen-Hicaz Cephesi hakkında ansiklopedik bilgi

İngilizler bir yandan Irak’a asker çıkarırken diğer yandan da Aden’e asker çıkardılar. Türk Birlikleri, aynı anda hem İngilizlere karşı hem de ayaklanan Araplara karşı savaşmak zorunda kalmıştır. İngilizler casusları tarafından kışkırtılan Araplar her yerde Türklere karşı insafsızca bir saldırıya geçtiler. Halbuki Türk Ordusunun kutsal topraklarda bulunmasının nedeni Arapları İngilizlere karşı korumak ve kutsal topraklara yabancıları sokmaktı. Bütün bunlara rağmen Fahrettin Paşa Medine’yi savaşın sonuna kadar savunmuştur.

Bu cephedeki savaşlar İslam dünyasında Ümmetçilik anlayışının sona erdiğini yerine Milliyetçiliğin güçlendiğini göstermektedir.Yorumlar - Lütfen konu (Yemen-Hicaz Cephesi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.