Yunan mitolojisi

Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihciler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar.

Yunan mitolojisiMonsiau tarafından yapılmış, Olimposlu tanrılar betimlemesi.
Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları,
Metafiziksel düşüncede vahiy otorite ya da inanç temeli üzerinde varolduğu kabul edilen, varlık ve değerin kaynağı olan mutlak, zorunlu, yüce varlık. Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tanrıçaları ve
Tanrıça, dişi tanrı anlamına gelir (< Türkçe tanrı'dan Slavca "kralitsa" modeline göre -yanlış- türetilmiş bir türevdir). İlahi bir soyut varlıktır. Birçok kültürde tanrıçalardan bahsedilir. Bazen tek başına, ama çoğunlukla bir panteonun üyesi olarak tanrıça inanışı özellikle paganizmde yaygındır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir
 • Kahraman, Çine|Kahraman - Aydın ili Çine, Aydın|Çine ilçesinin köyü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihciler,
  Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamına verilen genel isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar.

  Genel olarak Yunan mitolojisi
  Mitoloji, belirli bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, ama özellikle ayin ve törenlerle bağlantılı, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler toplamına verilen genel isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yakın Doğu'daki diğer uygarlıkların mitolojilerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Kendisi de daha sonraki
  Yakın Doğu, Hindistan ve Akdeniz arasındaki güneybatı Asya ülkelerini tanımlamakta kullanılan tabir. Orta Doğu'yu da kapsar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Roma mitolojisini fazlasıyla etkilemiştir. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklindedir.
  Roma mitolojisi Antik Roma'da yaşayan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Genelde iki ana bölümü olduğu düşünülür; ilk bölüm ki daha sonraları etkin olmuştur ve edebidir, genellikle Yunan mitolojisindeki öğelerin Romalılaştırılmış hallerinden meydana gelir, ikinci bölüm ise daha erken dönemlerde etkin olmuş olan ve daha çok kültik olan Yunan-benzeri diğer yarıdan farklı uygulama ve inançlara sahip daha özerk bir bölümdür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sphinks gibi bazı istisnalar da zaten

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yakın Doğu yada
  Yakın Doğu, Hindistan ve Akdeniz arasındaki güneybatı Asya ülkelerini tanımlamakta kullanılan tabir. Orta Doğu'yu da kapsar.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Anadolu kaynaklı karakterlerdir. Yunan tanrılarının yaratılış hikayeleri olabilir ama onlar yaşlanmazlar. Tanrılar nerdeyse tüm hastalıklara direnççlidir. Ayrıca görünmez olabilir, uzak zamanları çok kısa zamanda seyahat edebilir, haberleri olup olmadan insanlarla konuşabilirler. Her tanrının ayrı bir görünüşü, ilgi alanı, kişiliği ve uzmanlık alanı vardır. Bu özellikler yöresel olarak da değişmektedir.

  Tanrılar ve Tanrıçalar

 • Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ve Titanlar

 • Titanlar, Yunan mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ'da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır. Uranos ile Gaia'nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Zeus ve Olimposlu tanrılar

 • Yunan mitolojisi baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pan ve
  Sürülerin ve çobanların tanrısı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Apollo ve

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dionysos

 • Dionysos, Antik Yunan Dünyası'nda, ilk olarak şarap sonra bitkilerin ve son olarak ölümün ve hayatın yenilenmesinin tanrısı olarak tapınım görmüştür. Antik Yunan Dünyası'na diğer tanrılardan daha geç girmesine rağmen, O'nun için yapılan şenlikler Grek hayatının daha çok canlanmasını sağlamış ve bu şenliklerde oynanan oyunlardan Tragedia ve Komedia doğmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ve

  Kahramanlar

 • Herakles ve onun oniki görevi

 • Yunan mitolojisinde Herakles (Ηρακλής), Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır. Herakles'in Zeus'un çocuğu olduğunu anlayan Hera onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akhilleus ve
  Akhilleus – (Achilles) – Homeros’un İlias’i ile başka epopelerde adı geçen ünlü Yunan kahramanı Peleus ile Tethys’in oğlu idi. Tanrılar soyundan olan annesi, onu ölümsüz kılmak istedi, doğunca tılsımlı bir ateşe tuttu, fakat kocası Peleus’un ansızın gelmesi üzerine işi yarıda kaldı. Akhilleus’un kaderinde iki hayattan biri vardı: Ya kısa, fakat şan ve şeref dolu bir hayat, yahut uzun, fakat silik sönük bir yaşama. Bir rivayete göre: annesi onu (yaralanmaz) bir hale koymak için, topuğundan tutara
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Truva savaşı

 • Akhaia'lılarla Truva şehri halkının yaptığı savaş. İliada'da ve diğer eskiçağ şiirlerinde efsanevi ve şiirsel bir anlatımla dile getirilmiştir. Bu savaş.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Odysseus ve
  Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Odyssey

 • Jason ve Altın post


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Perseus ve
  Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gorgon

 • Phorkos ile Keto'nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Oedipus ve
  Oedipus (Yunanca Oidipous, "şişik ayaklı"; Latince Oedipus) veya Œdipus. Thebes'in mitolojik kralı, Laios ve Jokaste'nın oğlu. Babasını öldürüp, annesiyle evlenmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Thebes


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Theseus ve
  Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Minotauros

 • İnsan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Triptolemus

  Diğer ilgili konular

 • Yunan mitolojisi


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  ve Kentaurlar

 • Dev cüsseli acayip yaratıklar, üst kısmı insana alt kısmıda ata benzerdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Yunan mitolojisi Resimleri


  • Monsiau tarafından yapılmış, Olimposlu tanrılar betimlemesi.  Yorumlar - Lütfen konu (Yunan mitolojisi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.