Zımmi

Zımmi İslam devletinin himayesinde yaşayan gayri müslim vatandaş. Ehl-i zimmet de denir. Zimmet, ahd, eman, himaye, sahip çıkma koruma mecburiyeti emniyetini garanti etmek demektir. Zımmilerin İslam devletinin vatandaşı olması başlıca şu şekillerden biri ile olur. Müslümanlar tarafından harp ile veya sulh ile fetholunan bir beldenin (memleketin) halkı, cizye ve harac vermeği kabul ederlerse İslam devletinin vatandaşı olurlar. Cizye, erkeklerden şahıs başına, harac arazilerinden, topraklar

Zımmi hakkında ansiklopedik bilgi

Zımmi İslam devletinin himayesinde yaşayan gayri müslim vatandaş. Ehl-i zimmet de denir. Zimmet, ahd, eman, himaye, sahip çıkma koruma mecburiyeti emniyetini garanti etmek demektir. Zımmilerin İslam devletinin vatandaşı olması başlıca şu şekillerden biri ile olur. Müslümanlar tarafından harp ile veya sulh ile fetholunan bir beldenin (memleketin) halkı, cizye ve harac vermeği kabul ederlerse İslam devletinin vatandaşı olurlar. Cizye, erkeklerden şahıs başına, harac arazilerinden, topraklarından alınan vergidir (Bkz. Cizye, Haraç). Zımmiler cizye vermekle artık onlara dokunulmaz, emniyet içinde yaşarlar. Canlarını, mallarını, ırz ve namuslarını, İslamın adaletine sığınarak korumuş olurlar. Ticaretlerinde, işlerinde serbest olurlar. Müslümanlar gibi huzur içinde yaşarlar. Din ve vicdan hürriyetine sahip olurlar. Onlara haksızlık yapılmaz. Peygamber efendimiz; “Kim zımmiye zulmeder veya taşıyamayacağı yükü yüklerse o kimsenin hasmıyım.” buyurmuşlardır.

Ancak zımmilerden şu hususlara uymaları istenir.

1. Kur'an-ı kerime ve Peygamber efendimize dil uzatmamaları,

2. Müslüman kadınlarla zina etmemeleri ve evlenme teşebbüsünde bulunmamaları,

3. Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalışmamaları,

4. Düşmana yardım etmemeleri ve onların zenginleri ile dost olmamaları.

Zımmiler, bu şartlara uydukları ve İslam devletinin aleyhine faaliyetlerde bulunmadıkları müddetçe rahat ve huzur içerisinde yaşamışlardır. Hatta Osmanlı idaresini kendi dinlerinden olan devletlere tercih etmişlerdir. Fakat, daha sonraları yabancı devletlerin kışkırtmaları ile Osmanlı Devletine karşı ayaklanmışlar, nankörlük yapmışlardır. (Bkz. Gayri Müslim)

Kaynak: Rehber AnsiklopedisiYorumlar - Lütfen konu (Zımmi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.