Antik

Antik çağ ya da Antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma İmparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar.

ANTIK (almanca) türkçe anlamı

1. s. antik
2eski

ANTIK (türkçe) anlamı

3. İlk Çağdaki uygarlıklarla
4. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
5antika

ANTIK (türkçe) anlamı

6. ilkçağdaki büyük uygarlıklarla
7. özellikle eski yunan ve roma uygarlıklarıyla ilgili olan.

Antik (almanca) ingilizcesi

1. (der) n. ancient
person who lived in the distant past,

ANTIK (türkçe) ingilizcesi

2. adj. ancient
3. very old
4antique
5archaic
6old-fashioned
7. from another period
8. hoaryadj. antique
9archaic

Antik (almanca) fransızcası

1. adj. antique
2. ancien

ANTIK (türkçe) almancası

1. adj. antik
Antik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Antik

Önceki Paylaşımlar
Soru Sor

İlgili Başlıklar

Antik