Any More

ANY MORE (inglizce) türkçe anlamı

1. 1. artık: Belma doesn´t live here any more. Artık Belma burada oturmuyor. 2. daha fazla: Don´t give me any more! Bana daha fazla verme!
1. more
2. any longer,

Any More (ingilizce) fransızcası

1. davantage
2. plus

Any More (ingilizce) almancası

1. noch mehr

Any More (ingilizce) italyancası

1. non più
2. non di più

Any More (ingilizce) ispanyolcası

1. más ya
2. ya más

Any More (ingilizce) portekizcesi

1. mais

Any More (ingilizce) flemenkcesi

1. meer
2. nog meer
Önceki Paylaşımlar