1- Siyasetle, siyasi süreçlerle ve siyasi olaylarla ilgili olmayan (kişi, grup veya görüş). 2- Bir görüşün, esas (ana) amaçlarının parçası olarak, aracılıklarıyla iktidarın kullanıldığı müesseselerle bağlantılı olarak siyasal düzenle ilgili herhangi bir niyeti ve beklentisi yoksa, o görüş apolitik olarak vasıflandırılır. Her sosyal değişiklik bu müesseseler üzerinde muhtemelen bazı etkiler meydana getireceğinden ve hatta bu müesseselerin yapısında zorunlu bir revizyonun yapılmasına sebep o

APOLITIK (türkçe) anlamı

Siyasi görüş ve olaylardan habersiz ve onlara kayıtsız kalan.

APOLITIK (türkçe) anlamı

1. siyaset dışı
2. siyasetle uğraşmayan
3. siyasete soğuk bakan.

APOLITIK (türkçe) ingilizcesi

1. apolitic
1- Siyasetle, siyasi süreçlerle ve siyasi olaylarla ilgili olmayan (kişi, grup veya görüş).

2- Bir görüşün, esas (ana) amaçlarının parçası olarak, aracılıklarıyla iktidarın kullanıldığı müesseselerle bağlantılı olarak siyasal düzenle ilgili herhangi bir niyeti ve beklentisi yoksa, o görüş apolitik olarak vasıflandırılır.

Her sosyal değişiklik bu müesseseler üzerinde muhtemelen bazı etkiler meydana getireceğinden ve hatta bu müesseselerin yapısında zorunlu bir revizyonun yapılmasına sebep olabileceğinden, apolitik olduğunu söyleyen (öyle olduğu söylenen) her görüşe politik bir yorum kazandırmak (vermek) mümkündür.

Bazı görüşlere göre, her sosyal eylem veya davranış (hareket) kurulu müesseselerin bir ölçüde tasdikini veya reddini ve ne kadar sığ ve yetersiz olursa olsun bu hareketin veya sosyal eylemin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan bu müesseselerle ilgili bazı görüşleri ihtiva eder. Buna göre, politik olmayan niyetlerle yapılan eylemlerle politik sonuçlara yol açması bilinerek ve istenerek yapılan eylemler arasında hiçbir önemli fark yoktur. Bir başka deyişle, her eylem şu veya bu ölçüde politiktir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hippi

  Hippi, yaşam tarzı aslında bugünkü mutlak retçiliğin temellerini atan bir oluşumdur. Dünyanın üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüştür.

  Tiki

  Türkiye, İstanbul kaynaklı, bireyleri ekonomik olarak üst sınıftan veya onlar gibi olmak isteyen orta sınıftan gençlerden oluşan ve toplumda oldukça büyük antipati toplamış, kendine özgü dili ve pahalı yabancı markalara dayalı yüksek estetik kaygısı ile tanınan altkültür.

  Thomas Mann

  Paul Thomas Mann 20. yüzyılın en önemli Alman yazarlarından biridir. Mann, Johann Wolfgang von Goethe'nin yapıtlarını kendi yapıtında bir tüzük ve konu bulmada örnek olarak kullandı. Buddenbrooks adlı romanında örnek olacak biçimde anlatıldığı gibi, yapıtlarının başlıca ...

  Federico Garcia Lorca

  1898 yılında, İspanya'nın Granada bölgesindeki Fuente Vaqueros kentinde doğan İspanyol şair Lorca, yüzyılının en büyük iki İspanyol şairinden biri olarak kabul edilir. 1928'de yazdığı Romancero gitano (Çingene Balada) ile ün kazanan Lorca, Salvador Dali ile birlikte ...

  Doğu Alman Ayaklanması

  Doğu Alman Ayaklanması, 16 Haziran 1953’te, Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) yönetimindeki Doğu Berlin’de inşaat işçilerinin bir bölümünün sürekli olarak artırılmakta olan iş yüküne karşı kendiliğinden gelişen bir gösteri düzenlemeleriyle patlak veren ayaklanma.

  Werner Heissenberg

  Heisenberg’in mistisizme olan bu katkısını hangi kültürel ortamda geliştirdiğini incelemeye artık geçebiliriz. Heisenberg, akademisyen bir ailenin çocuğudur. Bir insanın başına gelebilecek tüm çalkantıları...

  Mehmet Eroğlu

  Mehmet Eroğlu, Türk yazar / romancı.

  Güçlü Türkiye Partisi

  Güçlü Türkiye Partisi (kısaltılmış adıyla GTP), 9 Ekim 2006 tarihinde Toplum ve Demokrasi Derneği Başkanı Tuna Bekleviç ve arkadaşları tarafından daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebi ile kurulan siyasi partidir. Amblemi turuncu zemin üzerinde beyaz denizatıdır.

  Hatırla Sevgili

  Hatırla Sevgili, 2006-2008 yılları arasında atv'de yayınlanan Türk dizisi.

  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla, kazanılmış hakların

  Şili Kültürü

  Şili kültürü gelişme sürecinde bölgesel farklılıklar gösterir. Kuzey Şili, İnka İmparatorluğu için önemli bir kültür merkezi iken, Orta ve Güney Şili bölgelerinde de yerel Mapuçe ve diğer Araukanyalı kültürler gelişmiştir.

  Milo Raduloviç

  Milo John Raduloviç (28 Ekim 1926 – 19 Kasım 2007) Sırp asıllı ABD vatandaşı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinde yedek subay olarak görev yaparken güvenlik tehlikesi olasılığı yüzünden 1953 yılında ordudan uzaklaştırılmıştır. Başına gelenlerin kamuoyuna ...

  Son Metro

  Le Dernier Métro) filminin özgün Fransızca sinema afişi