Asil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

ASIL (türkçe) anlamı

1. soylu
2. yüksek duyguyla yapılan.
3. bir görevde temelli olan
vekil karşıtı.

ASIL (türkçe) anlamı

4. (Arapça) Erkek ismi 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş
5. yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu
sopu belli. Necip.

ASIL (türkçe) anlamı

6. 1 . Soylu:
7. Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı.- Y. K. Karaosmanoğlu.
8. 2 . Yüce duygularla yapılan:
9. Asil bir davranış.-
10. 3 . isimBir görevin gerçek sahibi.
11.

ASIL (türkçe) ingilizcesi

1. [Asil]n. Achilles
2. hero of Homer's Iliad who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)
3. adj. noble
4. royal
5. superior
6. well bred
7. of noble birth
8. of gentle birth
9. aristocratic
10. aristocratical
11. dignified
12. gently born
13. grand
14. lordly
15. born in the purple
16. sublime
17. n. blue blood
18. noble
19. aristocrat

ASIL (türkçe) fransızcası

1. noble
2. racé/e
3. relevé/e

ASIL (türkçe) almancası

1. n. Aristokrat
2. Wesenheit
3. adj. adelig
4. aristokratisch
5. edel
6. adv. nobel
right|150px|thumb|Asil grubuKimyada asil grubu (veya açil grubu) bir oksoasitten bir veya daha fazla hidroksil grubunun çıkartılmasıyla kalan fonksiyonel gruptur.Compendium of Chemical Terminology, acyl groups } Sözcük, 'asit radikali' anlamından türetilmiştir Oxford English Dictionary }, 'asil' Türkçe'ye Fransızca 'acyle' den girmiş, 'açil' ise İtalyanca 'acile'den. Bir asil grubunun eklenmesine asilasyon denir. Organik kimyada asil grubu genelde RC O OH biçimli bir karboksilik asitten türetilir. Bu yüzden CR(=O)- formülüne sahiptir, karbon ve oksijen arasında bir çift bağ ve R ile karbon arasında tek bağ vardır. Asil grupları ayrıca sülfonik asit, fosfonik asit, amino asit ve bazı diğer asitlerden de türetilebilirler. Asil halojenürler Friedel-Crafts asilasyonunda kullanılarak aromatik bileşiklere bir asil grubu eklemek için kullanılabilirler. Biyokimyada Asil-KoA, bir yağ asidi metabolizması ürünüdür. Protein sentezinde bahsi geçen aminoasilasyon, bir amino asidin aminoasil grubunun aktarılmasıdır. ==Örnekler== Asil gruplarının isimleri tipik olarak ona karşılık gelen asitten türetilir, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, asidin ismindeki -ik eki yerine -il eki getirilir. Ancak, metil, etil, propil, bütil vb., -il ile bitmelerine karşın asil değil, alkil gruplarıdır, alkanlardan türetilmişlerdir. ==Asil türleri== Asiloksi gruplarında asil grubu oksijene bağlıdır:R-C=O-O-R', burada R-C=O, asil grubudur. Asilyum iyonları R-C+=O tipi katyonlardır ve organik tepkimelerde ara ürün olarak önemli rol oynarlar.

Notlar

Kaynakça

}

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Asil maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar