Atatürk'ün Müzik Ile Yaptığı Yenilikler

Atatürk'ün müzik ile yaptığı yenilikler Atatürk'ün müzik ile yaptığı
2009-12-10T00:15:08+02:00
Mustafa Kemal Atatürk, konservatuar ile Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik bölümünün açılması gibi çalışmalar yaparak müzik alanında ilk somut yeniliklere imza atmış ve müzik alanında yaptığı yenilikler günümüzde kendisinden hiçbirşey kaybetmeden devam ediyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kültür sanat alanında yapılan çalışmalar, toplumun eğitilmesi, sanatın öğretilip icra edilmesi için kurumlar oluşturulmasıyla bir ivme kazanmıştır. Atatürk müziğin toplumun teşekkül etmesinde önemli bir araç olduğunun bilincindeydi. Bu alanda Atatürk ve İnönü büyük çabalar gösterdiler. Türk müzik kültürünün gelişmesinde köyden kente göç, nüfus artışı, kentlileşme, sanayileşme, eğitimin ülke geneline yayılması, dışa açılım, bilgi toplumuna dönüşüm gibi etkenler rol oynamıştır.


Türk Milletinin önderi Atatürk ve çok değerli müzikologlarımızın, bestecilerimizin gayretleriyle bugüne değin epey yol alınmıştır.Türk okul şarkıları ve Ulusal şarkı dağarcığının oluşturulması; Türk milletine özgün sazların eğitim müziğini yapılandırmada temel alınması şeklinde bir ortak anlayış gelişmiştir. Milli değerlerimizi yaşatıp, geliştirebildiğimiz sürece gelişmiş toplumlar arasında yer almamız mümkündür. Taklit ederek, diğer milletlerin melodilerinin üzerine Türkçe sözler yazarak, müzik eğitiminde istenen hedefe ulaşamayacağımız açıktır. Bu anlamda, yeni çağda eğitim sisteminde köklü bir yapılanmaya gitmeye ve müziğimizin temel alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar