"Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Anı Defteri

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Şarkıcılar

Atatürk'ün dost sohbetlerinde, günler süren tren yolculuklarında, dönemin aydınları, siyasetçileri ve bilim adamlarıyla memleket meselelerini tartıştığı Çankaya sofralarında dinlediği şarkılar ve türkülerden oluşan derleme "Atatürk Özel" bölümünde yerini aldı.

Atatürk'ün insan topluluklarını toplum yapan etmenlerin başında gelen kültür ve sanata olan ilgisi ve sanatla ilişkisi bilinen bir gerçektir. Onun gerçekçi kişiliğiyle; sanatla, şiirle, musikiyle beslenen duygusal yönü birbirine karışmadan birbirinden güç alıyor ve onu ayrıcalıklı yapıyor.

Atatürk, Türk milletine evrensel müziğin çok sesli ezgilerini tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlarken Türk musikisinin gücünü ve etkisini görmezden de gelmiyor, şarkılar ve türküler onun günlük yaşamının bir parçası haline geliyor.

Bestecilerden güftecilere, yorumculara kadar kimler yok ki bu nağmelerin içinde: Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Hamiyet, Mustafa Nafiz, Afitap, Yesari Asım Arsoy, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Selahattin Pınar ve daha pek çokları.

Tren yolculukları sırasında dinlediği Necip Celal Andel'in Seyyan (Oskay) tarafından seslendirilen "Yıllar" tangosu da var içlerinde; hüzzam, karciğar şarkılar, kantolar, gazeller de...

Seçilen nağmeler arasında Atatürk'ün başka türlü sevdiği Rumeli türküleri de var; kendisinin de fısıltıyla eşlik ettiği, gözleri dolarak dinlediği türkülera€¦ Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabında, Atatürk'ün hislerini "Rumeli türküleri söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı" sözleriyle anlatır.

Atatürk'ün Sevdiği Müzikler, Çankaya Atatürk Müze Köşkü'nde bulunan 271 adet plak ve Atatürk'ün "Beyaz Tren"deki seyahatleri sırasında dinlediği plaklar arasından seçildi. Plakların ses kalitesinin yükseltilmesi ve müzik dışı ses bozukluklarından arındırılarak dijital ortama aktarılması ise TRT tarafından gerçekleştirildi.Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve müzisyenler


Şarkıcı şarkı Söz Beste Makam
Afitap Hanım

Benim Tatlı Esmerim

Bahçenizde Bir Gül Olsam Koklar mısın Gülümden (Amanın Güzelim)

Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak

Aşk Denilen Cellata

 

 

Udi Hrant (Kenkiloğlu)

 

Klarnet Şükrü (Tunar)

Klarnet Şükrü (Tunar)

Udi Hrant (Kenkiloğlu)

Udi Hrant (Kenkiloğlu)

Hüseyni (Şarkı)

Muhayyer (Şarkı)

Hüseyni (Şarkı)

Karcığar (Şarkı)

Emin Efendi

Gelin Havası (Zurna ile)

Pehlivan Güreşleri Havası (Zurna ile)

Fahire Hanım ve Hasan Bey

Aman Beyim

Kadın Kıyma Canıma

Dramalı Hasan (Güler)

Tango

Hafız Ahmet Efendi

Çeşmesinin Üstüne

Hafız Ahmet Efendi

Muhayyer (Şarkı)

Hafız Yaşar Bey

Beni Sevmez Biliyorum

Neva'da Hicaz (Kanto)

Hamiyet Yüceses

Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde

Ayrılamam Ölsem Bile

Dağları Hep Kar Aldı

Mustafa Nafiz (Irmak)

Mustafa Nafiz (Irmak)

Saadettin Kaynak

 

Mustafa Nafiz (Irmak)

Saadettin Kaynak

Saadettin Kaynak

Saba (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Karcığar (Şarkı)

İstanbul Türk Ocağı Orkestrası (İcra)

Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar

Girdi Gönül Aşk Yoluna

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Şehnaz (Şarkı)

Karcığar (Şarkı)

Leman Ekrem Hanım

Gözüne Sürme Çekmiş

Nihavend (Şarkı)

Mediha Zeki Hanım

Yüzüne Dolan Her Gece (Gözün Aydın)

Tam Üç Sene

Mildan Niyazi Bey (Ayomak)

Mildan Niyazi Bey (Ayomak)

Hüzzam (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Melahat Hanım

Beyoğlu'ndan Geçerken

Gece Gel Eğlenelim (Çamların Altında Dinlenelim)

Dramalı Hasan (Güler)

Dramalı Hasan (Güler)

Şarkı

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Mualla Hanım

Gelmiş İken Buraya (Çal-Çal)

Dramalı Hasan (Güler)

Segah (Fantezi)

Münir Nurettin Selçuk

Ağlarım Çağlar Gibi

Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)

Demedim Hiç Ona Kimsin (Ah Kadın Ah O Kadın)

Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam

Köpürsün Badeler Taşsın Dökülsün Neş'eler Gelsin

Süzüp Süzüp de Ey Melek, O Çeşm-i Nim-Habını

Bir Nev-Civansın Şuh-i Cihansın

Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül

Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar

Ey Gül Ne Acep

Sende Acep Uşşaka Eziyet mi Çoğaldı

Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır

Biz Heybeli'de Her Gece Mehtaba Çıkardık

Yemenimin Uçları (Allı Yemeni)

Kıldı Zülfün Tek Perişan

Saadettin Kaynak

Vecdi Bingöl

Orhan Rahmi Gökçe

Dr. Necdet Bey

 

Recaizade Mahmut Ekrem

Rahmi Bey

Recaizade Mahmut Ekrem

Fuat Hulusi Demirelli

Fuzuli

Mehmet Sadi Bey

Fitnat Sağlık

Yesari Asım Arsoy

Anonim

Fuzuli

Saadettin Kaynak

Saadettin Kaynak

Hoca Rakım (Elkutlu)

Suphi Ziya (Özbekkan)

Şükrü Şenozan

Rahmi Bey

Rahmi Bey

Rahmi Bey

Saadettin Kaynak

Yusuf Ziya Paşa

Hacı Arif Bey

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Anonim

 

Hüseyni (Şarkı)

Hüseyni (Şarkı)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Nev'eser (Şarkı)

Nihavend (Şarkı)

Hisar Buselik (Şarkı)

Isfahan (Şarkı)

Bestenigar (Şarkı)

Nişabürek (Yürük Semai)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Sultanıyegah (Şarkı)

Segah (İstanbul Türküsü)

Segah (Gazel)

Müzeyyen Senar

Ay Öperken Suların Göğsünü

Balkonda Saatlerce Düşündüm

Gönlüme Ayrılık Acısı Çöktü

Sahilde Saba Rüzgarı

Yavrum Diye Sızlanayım

Kaşlar Kara Gözler Kara (Mevlana)

Mustafa Nafiz (Irmak)

 

Mustafa Nafiz (Irmak)

Mustafa Nafiz (Irmak)

 

 

 

Klarnet Şükrü (Tunar)

Klarnet Şükrü (Tunar)

Mustafa Nafiz (Irmak)

Mustafa Nafiz (Irmak)

Kadri Şençalar

Anonim

Hüzzam (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Karcığar (Şarkı)

Saba (Şarkı)

Saba (Ninni)

Saba (Sözlü Oyun Havası-Gazelli)

Nubar Efendi (İcracı)

Saba Taksim (Kanun ile)

Hicaz Taksim (Kanun ile)

Safiye Ayla

Bir Yer ki Sabah Olmayacaktır

Leylakların Hayali Salkımların Emeli

Hala Yaşıyor Kalbimin En Gizli Yerinde

Aşkınla Yanan Gönlüme

Delisin Deli Gönlüm

Sabah Yıllardan Beri

Yine de Kaynadı Coştu

Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı (Sürmelim Aman)

İki de Turnam Gelir Allı Kareli

Tuna Tuna Yeşil Tuna

Yine Aşkı Bana (Fatma)

Yaşlı Gözlerimi Kuruttum Bu Gece

Haydi Uşaklar Bakalım (Balıkçılar Opereti'nden)

Dursun Kaptan

Gizli Derdim Kalbimdedir

Mehtap Dalıgın Bakıyor

Akşam Yine Gölgenle

Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp

Ömrümün Neş'esiz Geçti Baharı

Yanık Ömer

 

 

 

Fuat Hulusi Demirelli

Zekai Cankardeş

Zekai Cankardeş

Mithat Ömer Karakoyun

Behçet Kemal Çağlar

 

Anonim

 

 

 

Kemal Şkir Yakar

 

 

İsmail Hakkı Nebiloğlu

 

Cemali Nabedit

Mustafa Nafiz (Irmak)

Rıza Tevfik Bölükbaşı

 

Saadettin Kaynak

Saadettin Kaynak

Selahattin Pınar

Selahattin Pınar

Selahattin Pınar

Zeki Duygulu

Anonim

Hammamizade İsmail Dede Efendi

 

Osman Nihat (Akın)

Osman Nihat (Akın)

Saadettin Kaynak

Saadettin Kaynak

İsmail Hakkı Nebiloğlu

İsmail Hakkı Nebiloğlu

Selahattin Pınar

Selahattin Pınar

Saadettin Kaynak

Saadettin Kaynak

Hüzzam (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Nihavend (Şarkı)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Bayati (Şarkı)

Nihavend (Şarkı)

Gerdaniye (Köçekçe)

Uşşak (Türkü)

Karcığar (Köçekçe)

Gerdaniye (Türkü)

Nihavend (Şarkı)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Çeşitli Makamlar (Operet)

Uşşak (Operet Şarkısı)

Uşşak (Şarkı)

Uşşak (Şarkı)

Kürdili Hicazkar (Şarkı)

Hüzzam (Şarkı)

Beyati Araban (Şarkı)

Hüseyni (Destan Şarkı)

Safiye Ayla (Yesari Asım Arsoy ile)

Esmer Yüzüne Taptım Sözüne

Bekledim de Gelmedin

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Nihavend (Fantezi)

Nihavend (Fantezi)

Semiha Hanım

Sormam Aramam

Yaz Geldi Cicim Eğlenelim Zevk Edelim

 

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Yesari Asım Arsoy

Hüzzam (Şarkı)

Nihavend (Şarkı)

Seyyan Oskay

Gündüzüm Gecem Oldu

Ateş Gibi Yanmıştı (Bir Çift Kiraz)

O Gözlerin Ne Kadar Kara

Gelmez Oldu Hiç Sesin (Kalbim Seni Özler)

Sanki Köpüren Su Gibi (Kimse Sevgimi Bilmez)

Çok Uzakta Biri Var (Yıllar)

Yaramaz

Gel Gönlüm Senden (Başbaşa)

 

 

 

 

Dramalı Hasan (Güler)

 

 

 

 

Şefik Gürmeriç

Şefik Gürmeriç

Dramalı Hasan (Güler)

Dramalı Hasan (Güler)

Necip Celal Antel

Necip Celal Antel

Nusret Hergüner

Nusret Hergüner

 

 

 

Rast (Rumba)

Tango

Tango

 

Tango

 

Vedia Rıza Giz

Ağlatan Kadın

Şhane Gözler

Udi Zeki Duygulu

Anonim

Karcığar (Şarkı)

Evc (Türkü)

Kaynak : http://www.tccb.gov.tr

stat