Atatürkün Belirlediği Müzik Ilkeleri

hızlı olursa çok iyi olur.

• Halk müziğimize önem verilmesi
• Bu eserleri seslendirmek ve yorumlamak için orkestıralar ve korolar kurulması
• Müziğimize çok seslilik ilkesinin gelmesi
• Halk ezgilerinin, batı tekniği ile çok seslendirme çalışmaları yapılması
• Aynı ezgilerimiz, çağdaş tekniklerle işlenerek özgün eserler bestelenmiştir.
• İlk türk operası olan “Özsoy Operası “Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenip sahneye koyulmuştur.
• Türkçe operalar sahneye konulması
• Geleneksel Türk halk müziği,geleneksel Türk sanat müziği ve çağdaş çok sesli Türk müziği alanlarında değerli sanatçılar ve öğretmenler yetiştirilmiştir.
• Çeşitli üniverstelere bağlı fakültelerde müzik bölümleri açılmıştır.
• Çeşitli müzik guruplarımız yurt dışında düzenlenen festivallere katılarak büyük başarılar elde etmişlerdir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar