Atatürkün Cumhuriyetten Önce Içinde Bulunduğu Grup Ve Kurumlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanından önce görev aldığı kurumlar:

  • Ordu içerisinde çeşitli rütbe ve görevlerde yer almıştır.

  • İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde yer almıştır.

  • Büyük elçilik görevinde bulunmuştur (Sofya Ataşemirliği).

  • Erzurum Kongresi başkanlığı

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı.

  • Başkomutanlık görevi.

0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar