Atatürkün Eğitim Alanında Yaptıkları

atatürkün eğitim alanında yaptıkları atatürkün eğitim alanında yapt
2009-10-25T15:59:49+02:00
* Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması,
* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü,
* Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması,
* Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması,
* Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar