Atatürk eğitime verdiği önem nedir ve ne gibi yenilikler ve değişiklikler ile bu önemin altını çizmiştir

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.