Atatürkün Ülkemiz Için Yaptığı Yenilikler Ve Yaptığı Savaşlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar;
- Çanakkale Savaşı
- Türk Kurtuluş savaşı
- Birinci Dünya Savaşı (çeşitli cephelerde yer almıştır)
- Sakarya meydan muharebesi (Sakarya meydan savaşı)
- Başkomutanlık Meydan Muharebesi yada Savaşı (Dumlupınar Meydan Muharebesi)
0 Yorum Yap
Atatürk'ün yaptığı en çok bilinen yenilikler şöyledir ayrıca getirdiği bu yeniliklere "İnkılap" da denmektedir.
* Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.
* 1924 Anayasası ilan edildi.
* Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi
* Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
* Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi
* Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir
* Çok partili siyasi hayata geçilmiştir
* Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
* Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması
* Soyadı Kanunu
* Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması
* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü
* İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
* İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü
* İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü
* Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması
* Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması
* Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
* Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar