Atatürkün Yaptığı Yeniliklerin Resmi Tarihi

Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler
* Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (29 Ekim, 1923).
* 1924 Anayasası ilan edildi (20 Nisan 1924).
* Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi (3 Mart 1924).
* Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (192.
* Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).
* Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir (25 Kasım 1925).
* Çok partili siyasi hayata geçilmiştir (1925, 1930)
* Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).
* Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması (1930, 1935)
* Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934).
* Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934).
* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931).
* İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924).
* İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926).
* İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927).
* Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924).
* Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması (1932-193.
* Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932).
* Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933).
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar