Baba İshak

Baba İshak

Baba İshak (Baba Resul) 13. yüzyılda Selçuklular devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Türkmen şeyhi (Halep, Kefersud, '-Amasya 1240). Horasanlı Baba İlyas'ın müritlerindendi. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı (kam) hüviyetiyle meydana çıktı. Moğol istilâsı önünde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin iktisadi zorluklar içinde bulunmalarından yararlanarak onları etrafına topladı, kendi kerametine, hattâ peygamberliğine inandırarak ayaklandırdı; sultan Gıyaseddin Keyhüsrev

Baba İshak (Baba Resul) 13. yüzyılda Selçuklular devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Türkmen şeyhi (Halep, Kefersud, ?-Amasya 1240).

Horasanlı Baba İlyas'ın müritlerindendi. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı (kam) hüviyetiyle meydana çıktı. Moğol istilâsı önünde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin iktisadi zorluklar içinde bulunmalarından yararlanarak onları etrafına topladı, kendi kerametine, hattâ peygamberliğine inandırarak ayaklandırdı; sultan Gıyaseddin Keyhüsrev II'nin hükümdarlığı sırasında Amasya, Tokat, Sivas dolaylarında faaliyette bulunarak Selçuk devletine isyan etti ve devletin zaaf içinde olmasından yararlanarak büyük nüfuz kazandı.

Buna karşı Selçuk hükümdarı Konya'yı terk ederek bir aralık Kubadâbâd kasrına çekildi. Yeni bir din yayıcısı gibi etrafına kendi için canını fedaya hazır müritler toplayan Baba İshak, Mubarizüddin Armağan Şah tarafından Amasya'da kuşatıldı. Önce esir sonra da idam edildi.
Önceki Paylaşımlar