Bando

Bando

Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik...

BANDO (türkçe) anlamı

1. Askeri mızıka takımı.

BANDO (türkçe) anlamı

2. türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan tören müzik takımı
3mızıka

BANDO (türkçe) ingilizcesi

1. [Bando]n. announcement
2proclamation
3manifesto
4ban
5banishment
6exile
7. outlawingn. proclamation
8. bann. band
9troop
10group
11cohort
12gang
13brood
14pack
15covey
16flock
17herd
18promulgation
19publication

BANDO (türkçe) fransızcası

1. musique [la]
2. bande [la]
3. fanfare [la]

BANDO (türkçe) almancası

1. n. Band
Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik takımı. Böyle bir topluluk yürüyüş halinde de iş görebileceği için çoklukla bando deyimi, askerî bir orkestra meydana getiren muzikacılar topluluğu için de kullanılır.

Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bu günkü muzikacılar topluluğu yer etmeğe başlamıştır. Bizde, Tanzimat'ta mehterler kaldırılarak yerine İtalyan ve Fransız tipine uygun ordu muzika takımlarının kurulmasına karar verilmiştir. Askerî bandoların, en geniş kadrolu olanı Armoni muzikası - Armoni orkestrası Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuştur.
Önceki Paylaşımlar