Bando

Bando

Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik...

BANDO (türkçe) anlamı

1. Askeri mızıka takımı.

BANDO (türkçe) anlamı

2. türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan tören müzik takımı
3. mızıka

BANDO (türkçe) ingilizcesi

1. [Bando]n. announcement
2. proclamation
3. manifesto
4. ban
5. banishment
6. exile
7. outlawingn. proclamation
8. bann. band
9. troop
10. group
11. cohort
12. gang
13. brood
14. pack
15. covey
16. flock
17. herd
18. promulgation
19. publication

BANDO (türkçe) fransızcası

1. musique [la]
2. bande [la]
3. fanfare [la]

BANDO (türkçe) almancası

1. n. Band
Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik takımı. Böyle bir topluluk yürüyüş halinde de iş görebileceği için çoklukla bando deyimi, askerî bir orkestra meydana getiren muzikacılar topluluğu için de kullanılır.

Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bu günkü muzikacılar topluluğu yer etmeğe başlamıştır. Bizde, Tanzimat'ta mehterler kaldırılarak yerine İtalyan ve Fransız tipine uygun ordu muzika takımlarının kurulmasına karar verilmiştir. Askerî bandoların, en geniş kadrolu olanı Armoni muzikası - Armoni orkestrası Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuştur.
Önceki Paylaşımlar