Barisfer

İç çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir.

BARISFER (türkçe) anlamı

1. Ağır küre

BARISFER (türkçe) fransızcası

1. barysphère [la]
Önceki Paylaşımlar