BASIRET (türkçe) anlamı

1. Hakikatı kalbiyle hissedip anlama. Kalbde eşyanın hakikatlarını bilen kuvve-i kudsiyye. Ferâset. İm'ân-ı dikkat.
2. İbret alınacak hidâyet sebepleri. Beyyine. Hüccet.
3. Bir evin iki tarafının arası.
4. Yer üstündeki kan. (Bak: Süveydâ-i kalb)

BASIRET (türkçe) anlamı

sağgörü.

BASIRET (türkçe) anlamı

5. (Arapça) Kadın ismi 1. Göz açıklığı
6. inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş
7. seziş

BASIRET (türkçe) ingilizcesi

1. n. perception
2. foresight
3. clairvoyance
4. discreetness

BASIRET (türkçe) fransızcası

1. clairvoyance [la]

BASIRET (türkçe) almancası

1. Besonnenheit
2. Scharfblick
3. Umsicht
4. Voraussicht

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Basiret Gazetesi

    Bizde ilk çıkan gazeteler arasında günlük ve siyasî olanlarının önemlilerinden biri. Basiretçi Ali Efendi tarafından 1867 de imtiyazı alınarak 1869 da çıkarılmağa başlanmıştır. İlkin küçük...