Baskça

Baskça Basklıların konuştuğu dil. Baskça, dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa`ya yayılmadan önce Avrupa`da konuşulan dillerden arta kalan biri olarak kabul edilir. Bu sebepten bu dilin dünyada konuşulan başka hiçbir dille yakından akraba olmayan çok eski bir dil olduğu düşünülür.

Baskça Basklıların konuştuğu dil. Baskça, dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa`ya yayılmadan önce Avrupa`da konuşulan dillerden arta kalan biri olarak kabul edilir. Bu sebepten bu dilin dünyada konuşulan başka hiçbir dille yakından akraba olmayan çok eski bir dil olduğu düşünülür.

Bugün yaklaşık 690 000 Basklı tarafından konuşulmaktadır.

Basklar kendi dillerini ``Euskara`` olarak adlandırırlar. Baskça Avrupa`da bilinen en eski dillerden biridir ve Hint-Avrupalılar buraya gelmeden önce çok geniş bir bölgede, İspanya`dan Ural Dağlarına kadar olan bölge, konuşulmakta idi.

Baskçanın günümüzde bilinen diller ile kökensel bağı bugüne kadar tatmin edici şekilde kurulamamaktadır. Bu yönü ile Baskça izole bir dildir. Eskiden beri ve günümüzde de bazı dilbilimciler tarafından Kafkas Dilleri ile ilişkisi kurulmaya çalışılsa da (fonetik düzeyde ve sayı sisteminde bazı benzerlikle olmakla birlikte, örneğin Lazca ile), kökensel ilişkiyi kesin ispatlayacak veriler şu anda mevcut değildir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Baskça

1 . İspanya'nın Bask bölgesinde kullanılan dil.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Baskça
Baskça