Batıdaki Rönesans Ile Tanzimat Hareketinin Benzer Yönleri Nelerdir?

Rönesans hareketleri ile Tanzimat hareketleri arasındaki benzerlikler?

Batıdaki Rönesans hareketleri ile Tanzimat hareketinin benzer yönleri ve farklılıkları:


 • Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır.

 • Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır. • Rönesans hareketinde doğrudan halk muhatap alınmıştır.

 • Tanzimat'ta ise sadrazam ve pa­dişah tarafından halk dolaylı bir şekilde muhatap kabul edilmiştir. • Rönesans'ta yenilikler aydın kesimin yanı sıra sanatçıları koruyan varlıklı kişilerin çabalarıyla başlamıştır.

 • Tanzimat'ta ise "aydın kesim ve halk" etkili değil, sadrazam ve padişah etkili olmuştur. • Rönesans'ta pozitif bilimler ve sanat akımlarının hazırladığı farklı bir dünya algısı oluşmuştur.

 • Tanzimat'la da özgürlükler arttırılmış, eski dönemden farklı bir dünyaya kapı açılmıştır.


 • Rönesans'la birlikte büyük krallıkların iktidarlarında bir zayıflama hissedilir.

 • Tanzimat'la bir­likte de Padişah'ın yetkilerinde sınırlamaya gidilmiştir.


 • Rönesans'la birlikte insan merkeze alınarak onun özgürlüğüne, eşitliğine sanat eserlerinde pek çok vurgular yapılmıştır.

 • Tanzimat'la birlikte de Osmanlı Devletinde yaşayan bireylerin özgürlüğü ve eşitliğiyle ilgili kararlar uygulamaya konulmuştur.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar