Bayat

Önceleri İskilip ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmekte olan Bayat 1 Nisan 1958 tarihinde İlçe haline getirilerek Çorum'a bağlanmıştır. Bayat İl merkezine 83 km. mesafede olup Çorum-Çankırı yolu üzerindedir.

BAYAT (türkçe) anlamı

1. 1 . Taze olmayan:
2. Dükkânlar karmakarışık
3. mallar bayat
4. kibar müşteriler birer birer çekiliyor
5. ayak takımı her gün artıyor.- H. E. Adıvar.
6. 2 . mecaziGüncelliğini
7. önemini
8. özelliğini yitirmiş
9. çok söylenmiş:
10. Bayat haber. Bayat espri.-
11.
Önceleri İskilip ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmekte olan Bayat 1 Nisan 1958 tarihinde İlçe haline getirilerek Çorum'a bağlanmıştır. Bayat İl merkezine 83 km. mesafede olup Çorum-Çankırı yolu üzerindedir. İlçenin yüzölçümü 770 km2, rakımı ise 625 m. dir. İlçenin ekonomik yaşamında tarım ve hayvancılık başta olmaküzere ormancılık ve madencilik (özellikle kömür) önemli bir yer tutar. Özellikle yaylaları iç turizme hizmet etmektedir.


1990 sayımına göre toplam nüfusu 35.010 olup, 8090’ı ilçe merkezinde, 26.920’si köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 35 köyü vardır. Yüzölçümü 784 km2 olup, nüfus yoğunluğu 45’tir. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Kuzeyi ve orta bölümünü Köroğlu Dağlarının uzantıları engebelendirir. Dağların yüksek kesimlerinde yaylalar vardır. Kızılırmak ve kolları ilçe topraklarını sular. Akarsu vâdilerinde küçük ovalar yer alır.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday ve pirinçtir. Hayvancılık ekonomik açıdan ikinci derecede gelir kaynağıdır. Yaylacılık usûlü ile en çok küçükbaş hayvan beslenir. Hayvancılığa bağlı olarak yapağı ve tiftik işlenmesi gelişmiştir.

İlçe merkezi Bayat Suyu kenarında, tepelik bir alanda yer alır. İl merkezine 79 km mesâfededir. İskilip-Ankara karayoluna 13 kilometrelik bir yolla bağlıdır. İskilip’e bağlı bucakken, 1958’de ilçe oldu ve aynı sene belediyesi kuruldu.

Bayat Bayat
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Bayat
Bayat haritadaki konumu.
Bayat haritası
Bayat
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Bayat haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar